Kredyt inwestycyjny dla firm

kredyt inwestycyjny

Zadaniem kredytu inwestycyjnego jest możliwość sfinansowania inwestycji pozwalających na rozwój firmy. Przy kredycie inwestycyjnym należy wskazać inwestycje, która ma być sfinansowana ze środków kredytowych. Bardzo często banki wymagają przedstawienia planu inwestycyj. Poniżej kilka zasad kredytu inwestycyjnego.

Jak wybrać najlepszy kredyt inwestycyjny?

Najlepszy kredyt inwestycyjny to taki, który odpowiada wymaganiom firmy. Należy pamiętać, że niska rata wcale nie oznacza, że kredyt jest tani. Analizując oferty kredytowe należy uwzględnić koszty całkowite kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe koszty kredytowe związane z dłuższym okresem płacenia odsetek.

Do kosztów kredytowych zaliczymy:

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego

 • prowizja z tytułu udzielonego finansowania

 • wysokość oprocentowania.

Poszczególne propozycje bankowe mogą różnić się między sobą wysokością marży, prowizją czy dodatkowymi ubezpieczeniami.

Jakie dokumenty wymagane są przy kredycie inwestycyjnym?

Poza wnioskiem kredytowym przy kredycie inwestycyjnym dla firm bank wymaga przedstawienia:

 • specyfikacja i kosztorys planowanej inwestycji

 • biznesplan

 • wykaz zabezpieczeń udzielonego finansowania

 • PIT za ostatnie 24 miesiące

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Jakie koszty podatkowe pomniejszają podatek dochodowy? Część 2

podatek dochodowy

W pierwszej części artykułu pisaliśmy o najczęstszych kosztach, które można uwzględnić w odliczeniu podatku dochodowego. Jak się okazuje, firma ma prawo pomniejszyć podatek o takie koszty jak wynajem biura, nabycie sprzętu biurowego oraz IT, konto firmowe czy biuro rachunkowe. Natomiast z rozwagą musimy rozliczać koszty związane z funduszem reprezentacyjnym. W tej części artykułu skupimy się na wizerunku firmy, samochodach oraz kredytach.

Czy raty kredytowe pomniejszają podatek dochodowy?

Firmy, które zdecydowały się lub planują zaciągnięcie kredytu, mają prawo wliczyć go w koszty uzyskania przychodu. W przypadku kredytów dla firm w kosztach wykazujemy jedynie część odsetkową raty kredytowej. Podobnie jest z kredytem samochodowym, który jest kredytem celowym przeznaczanym na zakup określonego składnika majątku firmy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z kredytami na zakup nieruchomości, aby można było ratę wykazać w kosztach, niezbędne jest przekazania nieruchomości do użytkowania. W innym przypadku koszty powiększają przychód i mogą być wykazywane w amortyzacji środka trwałego.

Podatek dochodowy pomniejszają również koszty związane z leasingiem przedmiotów. Przy leasingu operacyjnym całą ratę leasingową wliczamy w koszty. Natomiast przy leasingu finansowym jedynie część odsetkową jak przy kredytach dla firm.

Czy ekspres do kawy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

W działalnościach, gdzie podstawową usługą jest gastronomia, nie ma wątpliwości, że ekspres do kawy będzie pomniejszał podatek dochodowy. Jeśli jego wartość przekroczy 3,5 tys. złotych, to przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku pozostałych działalności gospodarczych przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do udowodnienia, że zakupiony ekspres do kawy udostępniony jest dla pracowników. Jeśli ekspres do kawy stałby zamknięty w pomieszczeniu, do którego nie mają dostępu pracownicy, jego zakup nie może pomniejszać podatku dochodowego.

Czy koszty związane z reklamą firmy pomniejszą podatek dochodowy?

Nie wszystkie koszty związane z wizerunkiem firmy możemy zaliczyć do kosztów, między innymi opisane w poprzedniej części artykułu obiady biznesowe. Natomiast koszty związane z reklamą firmy w pełni mamy możliwość odliczenia podatku VAT.

Bez względu na to, czy nasza reklama odbyła się w social mediach, internecie czy na banerze faktura za usługę pomniejszy podatek dochodowy.

W pierwszej części artykułu o kosztach w firmie przeczytasz o:

 • wynajmie biura
 • sprzęcie biurowym
 • koncie firmowym i karcie płatniczej
 • funduszu reprezentacyjnym.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Jakie koszty podatkowe pomniejszają podatek dochodowy? Część 1

koszty podatkowe

Generowanie kosztów w firmie powoduje obniżenie podatku dochodowego, który każda firma zobowiązana jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Jak się okazuje małe firmy, nie mają możliwości uwzględnienia wszystkich zakupów w kosztach. W naszym dwuczęściowym cyklu zaprezentujemy koszty, które można odliczyć od podatku dochodowego.

Czy wynajem biura można uwzględnić w kosztach firmowych?

Firma może działać na kilku zasadach. Możemy wynajmować całe biuro, odnajmować jedynie jedno pomieszczenie lub wyłącznie jedno stanowisko pracy, bądź zarejestrować firmę w domu. Bez względu na to, w jaki sposób wynajmujemy miejsce działalności firmy, jest to koszt możliwy do odliczenia od podatku dochodowego.

W przypadku wynajmowania całego biura poza kosztem głównym, którym jest czynsz, firma odlicza również opłaty za media jak prąd czy internet. Natomiast wynajmując jedynie biuro w innej firmie, możemy nie mieć możliwości odliczenia kosztów, ponieważ aby zaistniała możliwość odliczenia kosztów faktura VAT powinna być wystawiona na firmę, która te koszty chce odliczyć. Zazwyczaj wynajmując jedynie stanowisko pracy, naszym jedynym kosztem związanym z wynajmem jest faktura za czynsz. Natomiast opłaty za media z reguły są do niej doliczane.

Prowadząc biuro w domu mamy możliwość odliczenia części kosztów związanych z czynszem oraz innymi opłatami. Do uwzględnienia czynszu w kosztach ważne jest, aby określić jaka część mieszkania przypada na prowadzenie biura.

Jaki sprzęt biurowy możemy uwzględnić w kosztach firmowych?

Najważniejszym sprzętem biurowym jest komputer, bez niego prowadzenie firmy jest niemożliwe, dlatego też zakup komputera firmowego to podstawowy koszt odliczany od podatku dochodowego. Poza komputerem sprzętem potrzebnym w firmie są:

 • telefony służbowe

 • tablety (jeśli twoja działalność wymaga takiego sprzętu)

 • oprogramowanie

 • drukarka

 • meble.

Kiedy wyposażymy nasze biuro w odpowiednie meble oraz sprzęt, to kolejnymi kosztami będą rzeczy, które się zużywają, czyli tonery do drukarki, papier ksero, długopisy, teczki i inne przedmioty papiernicze. Robiąc zakupy biurowe, należy pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy ma prawo do prowadzenia kontroli uwzględnianych kosztów. Jeśli nasze zakupy przekraczają możliwości firmy.

Czy konto firmowe oraz karta płatnicza mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych?

Prowadzenie firmy wymaga również założenia konta firmowego, może być ono bezpłatne lub generować koszty, które odliczamy od podatku dochodowego. Do kosztów związanych z kontem firmowym zaliczamy:

 • opłaty za prowadzenie rachunku firmowego

 • opłaty za przelewy

 • wypłata pieniędzy z bankomatu

 • operacje gotówkowe w oddziale banku

 • opłaty związane z korzystaniem z karty płatniczej.

Czy opłaty z biuro rachunkowe można uwzględnić w kosztach firmowych?

Rachunkowość firmy można uwzględnić w kosztach podatkowych. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznego biura rachunkowego, to w podatku dochodowy wykazujemy abonament jaki płacimy za prowadzone na rzecz naszej firmy usługi.

Jeśli natomiast rozliczamy się samodzielnie za pośrednictwem mobilnych aplikacji. To w kosztach możemy wykazać opłaty związane z dostępem do tych aplikacji.

Czy fundusz reprezentacyjny możemy uwzględnić w kosztach podatkowych?

Na początek należy rozgraniczyć, co mamy na myśli mówiąc o funduszu reprezentacyjnym, bo jeśli mówimy o reklamie, to jak najbardziej możemy ją wliczyć w podatek dochodowy. Natomiast w przypadku drogich kolacji czy prezentów dla kontrahentów nie jest to już możliwe.

Więcej o zaliczaniu kosztów reklamowych przez firmy do podatku dochodowego w następnej części artykułu.

Niektóre gadżety firmowe można wliczyć w koszty jak długopisy z logo firmy, ołówki czy teczki. Jeśli natomiast zamówimy ekskluzywne pióra, to nie jest to koszt, który można odliczyć. Zazwyczaj środki na tego typu cele pochodzą z funduszu reprezentacyjnego firmy.

W drugiej części artykułu dowiesz się o:

 • kredytach dla firm
 • ekspresie do kawy
 • reklamie.

Szczegóły tutaj.

Kredyt dla nowych firm – warunki

kredyt dla nowych firm

Największą przeszkodą młodych przedsiębiorców jest brak środków finansowych. Coraz więcej banków udziela kredytów dla nowych firm. Szeroki wybór ofert kredytowych dostępny jest dla nowych firm, jak i dla całego sektora MŚP. Należy pamiętać, że kredyt dla firm wymaga ustanowienia zabezpieczenia. Więcej o warunkach kredytu dla nowych firm przeczytasz poniżej.

Z jakich kredytów mogą korzystać młode firmy?

Zmiana podejścia do nowych firm spowodowała, że korzystne warunki kredytowania pozwalają na rozwój małych przedsiębiorstw. Głównym warunkiem uzyskania jakiegokolwiek kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku nowych firm kredytodawca wymaga przedstawienia zabezpieczenia kredytowanej kwoty.

Kredyty dla nowych firm jednocześnie zakładają możliwość skorzystania z dotacji na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt z dofinansowaniem dla firm udzielany jest po przedstawieniu zaświadczenia o udzielonej dotacji.

Młodzi przedsiębiorcy wnioskujący o kredyt na start zobowiązani są do przedstawienia biznesplanu oraz oszacowania zysków i strat jakie poniosą przy prowadzeniu nowego biznesu.

Czy startup może uzyskać kredyt dla firm?

Wraz ze zmiana podejścia dla nowych firm zmieniło się jednocześnie podejście dla startupów. Banki otwarcie patrzą na wnioski kredytowe startupów, jednak wymagają przedstawienia dokumentacji finansowej. Najczęściej przy składaniu wnioski kredytowego należy przedstawić dochody z ostatnich 12 miesięcy. Na ich podstawie bank wyliczy zdolność finansową startupowca.

Przed podjęciem decyzji o wyborze kredytu, warto przeanalizować również inne oferty, aby poznać, który kredyt na start jest tańszy. W czasie spotkania z ekspertem kredytowym analizuje się poszczególne oferty, gdzie powyrównywane jest oprocentowanie kredytu, okres kredytowania oraz wymagane zabezpieczenie.

Bez wątpienia im lepsze zabezpieczenie przedstawimy kredytodawcy tym lepsze warunki kredytowania jest nam w stanie zaproponować bank. Przy większości kredytów dla firm, również kredytów dla nowych firm wymagane są trzy rodzaje zabezpieczenia kredytu:

 • wkład własny

 • zabezpieczenie na hipotece

 • weksel in blanko.

Jakie są warunki kredytu dla nowych firm?

Jednym z podstawowych warunków poza oczywiście posiadaniem odpowiedniej zdolności finansowej jest zarejestrowanie firmy. Wiele banków decyduje się na uproszczoną procedurę kredytową, gdzie przy kredytach dla nowych firm nie jest wymagane przedstawianie zaświadczenia z ZUS. Jednak należy pamiętać, że banki udzielając kredytu indywidualnie analizują sytuację finansową kredytobiorcy.

Innym warunkiem kredytowym może być obowiązek otwarcia konta firmowego w banku kredytującym.

Wiele młodych firm korzysta również kredytów z gwarancjami de minimis, gdzie gwarantem jest Bank Gospodarstwa krajowego.

Jakie są koszty kredytu dla nowych firm?

Każdy kredytobiorca zaciągając kredyt musi się liczyć z kosztami kredytowymi. Do podstawowych kosztów kredytu dla nowych firm należy zaliczyć:

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego;

 • opłatę za analizę wniosku kredytowego;

 • prowizja za udzielenie finansowania;

 • prowizja za uruchomienie kredytu;

 • weryfikacja zabezpieczenia kredytu;

 • opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu (tylko na wniosek kredytobiorcy);

 • wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki (w przypadku kredytu hipotecznego, po spłaceniu zobowiązania);

 • prowizja banku za zrealizowanie świadczenia kredytowego;

 • oraz inne opłaty za wydanie zaświadczeń na wniosek kredytobiorcy.

Podsumowując, kredyty dla nowych firm umożliwiają rozpoczęcie działalności, ale jednocześnie pozwalają na jej prowadzenie firmom, które już od jakiegoś czasu działają na rynku.

Jesteś zainteresowany/a kredytem dla nowych firm zapraszamy do kontaktu.