Jak sfinansować zakup samochodu w firmie?

kredyt samochodowy

Obecnie firmy bez samochodu to rzadkość. Nie ma możliwości prowadzenia firmy transportowej bez odpowiedniej floty, nawet codzienne załatwianie biznesowych spraw bez samochodu stanowi duży problem. Rozwiązań na sfinansowanie zakupu nowego samochodu firmowego jest wiele, przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym.

Zakup samochodu w firmie a leasing

Nie podlega żadnym wątpliwością, że leasing to obecnie najpopularniejsze źródło finansowania zewnętrznego dla firm. Przemawia za nim przede wszystkim wygoda, atrakcyjne warunki oraz korzyści podatkowe. Decydując się na leasing należy pamiętać, że przez cały okres leasingowania właścicielem pojazdu jest leasingodawca, a leasingobiorca jedynie jego użytkownikiem. Wykup pojazdu uzależniony jest od rodzaju leasingu.

Leasing operacyjny to najczęściej wybierana oferta leasingowa, głównie ze względów podatkowych i ekonomicznych. Udzielany jest on na preferencyjnych warunkach, co oznacza, że leasingodawcy wymagają minimum formalności, gdzie nie jest wymagane przedstawianie szczegółowego sprawozdania finansowego firmy. Ponadto w leasingu wykup samochodu następuje po zakończeniu umowy leasingowej. Korzyści płynące z leasingu operacyjnego to głównie możliwość wrzucenia w koszty całej raty leasingowej, do której został do liczony podatek VAT. Leasingobiorca nie ma natomiast możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych użytkowanego samochodu.

Leasing finansowy jest mniej popularny, ale również stwarza wiele możliwości dla firm, między innymi w leasingu finansowym ostatnia rata stanowi wykup samochodu. W kosztach można uzgodnić jedynie część odsetkową raty leasingowej, ale można prowadzić odpisy amortyzacyjne. Podatek VAT należy uiścić przy podpisywaniu umowy.

Zakup samochodu w firmie na kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to kolejna opcja finansowania dla firm, jak i osób prywatnych. Kredyty bankowe wymagają większego zaangażowania od firmy. Do wniosku kredytowego należy dołączyć szczegółowe dokumenty potwierdzające płynność finansową firmy. Kredyt samochodowy dostępny jest wyłącznie dla tych firm, które posiadają zdolność kredytową.

Co do korzyści podatkowych to samochód w kredycie samochodowy stanowi majątek firmy, więc możliwe jest prowadzenie odpisów amortyzacyjnych. Kredyt ten wymaga ustanowienia zabezpieczenia, którym jest kredytowany samochód, a tym samym bank staje się jego współwłaścicielem.

Kredyt dla firm zabezpieczony hipoteką

kredyt zabezpieczony hipoteką

Na wstępnie należy wyjaśnić, że kredyt dla firm zabezpieczony hipoteką bardzo często nazywany jest kredytem hipotecznym dla firm. Jak wiadomo zabezpieczenie na hipotece pozawala na wykorzystanie środków kredytowych na zakup nieruchomości. W przypadku firm zazwyczaj są to nieruchomości komercyjne, hale produkcyjne czy inne budynki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są warunki kredytowe przy kredycie zabezpieczonym hipoteką?

Kredyt zabezpieczony hipoteką wymaga przede wszystkim przedstawienia zabezpieczenia, którym najczęściej jest nieruchomość nabywana ze środków kredytowych. Kredyty hipoteczne są kredytami celowymi, gdzie przyznane środki wykorzystuje się na zakup nieruchomości wskazanej we wniosku kredytowym. Bank jako kredytodawca zostaje wpisany do hipoteki jako wierzyciel do czasu spłaty kredytu.

Jakie są zalety kredytu dla firm zabezpieczonego hipoteką?

Kredyt hipoteczny dla firm nie jest obciążony rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. W kredycie prywatnym kredytodawca musi uwzględnić wydane rekomendacje, od 1 stycznia 2017 roku minimalny wkład własny wynosi od 10 – 20 procent ceny nabywanej nieruchomości.

Jednym z wymagań przy kredycie zabezpieczonym hipoteką jest posiadanie minimalnego stażu firmy, mianowicie co najmniej 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej. Coraz więcej banków wymaga, aby staż firmy nie był mniejszy niż 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny dla firm wiąże się z ryzykiem, dlatego bardzo często oprocentowanie takiego kredytu może być wyższe niż przy kredytach dla osób prywatnych. Im lepsze zabezpieczenie przedstawimy kredytobiorcy oraz wyższy wkład wniesie firma tym korzystniejsze warunki kredytowe.

Czy kredyt zabezpieczony hipoteką podlega ulgą podatkowym?

Kredytobiorcy korzystający z kredytu dla firm zabezpieczonego hipoteką mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Rata kredytu może zostać odliczona od kosztów uzyskania przychodu, warunkiem odliczenia jest sytuacja gdzie kredyt pozwolił kredytobiorcy na osiąganie dochodów. Przy uldze podatkowej należy wskazać na jaki cel została przeznaczona nieruchomość.

Osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą mogą korzystać z ulg wskazanych w ustawie o PIT.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszamy do kontaktu.

Podatek VAT na nowych zasadach

składki zus

Zamiast czekać 2 miesiące na zwrot podatku VAT przedsiębiorcy będą mogli go otrzymać już po 25 dniach. Tak zwany przyspieszony zwrot będzie uzależniony od kilku czynników.

Kiedy zwrot podatku VAT?

Po wprowadzeniu zmian związanych z krótszym terminem oczekiwania na podatek VAT przedsiębiorca będzie mógł go otrzymać już po 25 dniach, a nie jak do tej pory po 60 dniach. Dodatkowo urząd nie będzie miał możliwości wydłużenia terminu z 25 dni pod warunkiem, że przedsiębiorca wskaże odrębny rachunek, na który ma zostać przelany podatek VAT.

Na czym polega rachunek VAT?

Nowy sposób na rozliczenia podatków VAT będzie polegał na podzielonej płatności, gdzie kwota należnego podatku będzie wpływać na wspomniane konto. Środki zgromadzone na koncie będzie można wykorzystać wyłącznie na potrzeby opłaty podatku VAT dostawcą lub urzędowi. Natomiast na drugie konto będzie wpływać kwota netto pozbawiona podatku VAT.

Wykorzystanie środków na rachunku VAT w dowolny sposób będzie możliwe dopiero po upływie 60 dni, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma czas na uwolnienie tych środków. Uwolnienie środków będzie możliwe tylko w sytuacjach kiedy przedsiębiorca nie będzie posiadał zaległości w opłatach należnego podatku VAT.

Działania związane z podzieloną płatnością mają za zadanie ograniczyć wyłudzenia podatkowe, a tym samym są kontynuacją uszczelniania podatku VAT. Zadaniem podzielonej płatności jest szybsze uwolnienie środków, a tym samym poprawa płynności finansowej firm.

Termin zwrotu podatku VAT na wskazane konto z podzieloną płatnością (tzw. split payment) będzie się liczył od dnia złożenia rozliczenia przez przedsiębiorcę. Nowe zasady związane z firmowymi rozliczeniami mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 roku.