Zmiany w składkach ZUS dla małych firm

zus

ZUS dla małych przedsiębiorców do renowacji. Zakładanie firmy nie jest trudne, schody zaczynają się, gdy musimy opłacić pierwsze składki do ZUS dla firm. Sektor małych przedsiębiorstw jest dość mocno obciążony wysokościami składek ZUS. Jednak pojawiła się propozycja zmian w nowelizacji ustawy o wysokości składek ZUS. Według nowych zasad wysokość składek ZUS w 2018 roku będzie naliczana proporcjonalnie do wysokości osiąganych dochodów.

Ile wynosi składka ZUS?

Od niedawna istnieje ulga składkowa dla nowych firm, gdzie niska składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje przez pierwsze dwa lata. Podstawa wymiaru składki ZUS przy minimalnym przychodzie na poziomie 2 tys. zł wynosi 812 zł, a należy jeszcze pamiętać o składce na Fundusz Pracy, która wynosi obecnie od podanych powyżej przychodów 64 zł.

Proporcjonalne wyliczenie składki ZUS ma zachęcić młode osoby do zakładania własnych działalności gospodarczych. Nie da się ukryć, że to właśnie wysokie składki powstrzymują wiele osób przed założeniem własnej firmy.

Proponowana ulga ma skorzystać aż 200 tys. firm. Oznacza to, że co jedenasta firma w Polsce będzie płaciła mniejsze składki społeczne.

Na jakich zasadach będzie naliczana nowa składka ZUS dla małych firm?

Zasada proporcjonalności naliczania wysokości składek ZUS ma zachęcić do większego zainteresowania zakładaniem własnych działalności gospodarczych. Ulga zakłada, że przy osiąganiu przychodów w wysokości 2 tys. zł miesięcznie po zmianach podstawa wymiaru składki ZUS będzie wynosiła 320 zł. Wszystkie naliczane składki na ubezpieczenie społeczne będą uzależnione od wysokości osiąganych przychodów.

Wyższe składki ZUS będą natomiast płacić przedsiębiorcy, których miesięczny przychód wynosi więcej niż 2,5 krotność minimalnej krajowej. W praktyce będzie to oznaczało, że wyższa składka na ubezpieczenie społeczne będzie naliczana od kwoty 5 tys. zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców po 2018 roku, kiedy to w życie wejdzie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie naliczana od wysokości uzyskanego przychodu. Tak duża zmiana spowoduje, że przedsiębiorcy zarabiający minimalną krajową nie będą już zobowiązani do oddawania 1/4 swoich rocznych dochodów na składki społeczne.

autor: Norbert Lenart 

Jednolity podatek dla przedsiębiorców

Jednolity podatek dla przedsiebiorców

Jednolity podatek dla przedsiębiorców ma za zadanie połączyć dwa podatki, mianowicie składki ZUS oraz składki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ujednolicenie podatków jest konsekwencja zmian jakie były wprowadzane w ostatnich latach w ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma zlikwidować ulgę podatkową oraz wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku.

Nowela ustawy o administracji podatkowej wprowadza jednolity podatek dla przedsiębiorców

Na razie podano do wiadomości jedynie projekt noweli, szczegóły mamy poznać przed upływem miesiąca. Wstępnie wiadomo, że jednolity podatek dla przedsiębiorców ma objąć swoim zasięgiem PIT, składki ZUS i NFZ.

Przed wprowadzeniem jednolitego podatku musi dojść do zmiany ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy ubezpieczeń społecznych. Bez wyraźnych zmian w przepływie danych między ZUS a NFZ nie będzie możliwa likwidacja trzech składek na poczet jednolitej daniny.

Ponadto nowelizacje ustaw mają na celu umożliwienie wyliczenia ponownych składek do jakich zobowiązani będą przedsiębiorcy. Bez tych wyliczeń nie będzie możliwe nowe naliczenie jednolitej składki podatkowej.

Cele reformy podatkowej

Reforma podatkowa ma za zadanie w rzeczywisty sposób zmienić podejście do podatków w naszym kraju. Zmiany dotyczą trzech etapów, mianowicie:

  • likwidację podatku degresywnego, czyli rodzaju zmienne stawki podatkowej, która wyrażana jest za pomocą procentów;

  • zwiększyć kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających;

  • uprościć podatek związany z obciążeniami działalności gospodarczej.

Według ekspertów obecna składka społeczna zbyt mocno obciąża przedsiębiorców. Po nowelizacji poziom składki zostanie obniżony do takiej wysokości, aby bez problemów mogły ją udźwignąć przedsiębiorstwa.

Do tej pory ulga podatkowa przysługiwała jedynie młodym przedsiębiorcom przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Wysoka składka społeczna powodowała, że po upływie 2 lat przedsiębiorstwa, albo zawieszały swoja działalność całkowicie lub na pewien okres. Nowelizacja ustawy ma wyeliminować takie zachowania i skłonić przedsiębiorców do kontynuowania działalności.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie dopiero w styczniu 2018 roku, jednakże wprowadzi spore ułatwienia dla przedsiębiorców. Ponadto podwyższenie kwoty wolnej od podatku ma obowiązywać do kwoty 8 tys. zł.