składki zus

Wymiary składek ZUS

Rozpoczął się kolejny rok rozliczeniowy i warto sprawdzić jakie składki należy odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania wyższej składki ubezpieczeniowej, aż o 8 proc. Sytuacja ta dotyczy głównie jedynie przedsiębiorców, którzy płacą preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne. Podwyższenie składek jest kontynuacją podwyższenia płacy minimalnej.

Nowy wymiar składki ZUS na 2018 rok

Składki ZUS - 320 zł

Fundusz Pracy - 25 zł

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne

do 5 dnia następnego miesiąca - jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

do 10 dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie

do 15 dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy