Kredyt dla firm z gwarancją BGK

kredyt dla firm z gwarancją BGK

Jest o co walczyć, ponieważ kredyt dla firm z gwarancją BGK opiewa na łączna kwotę 525 mln złotych, a tym samym daje możliwość rozwoju wielu młodym firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Środki uruchamiane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój pozwalają na rozpoczęcie nowych prac badawczo – rozwojowych oraz na dofinansowanie już istniejących. W sumie do projektu Banku Gospodarstwa Krajowego dołączyło ponad 10 banków.

Na jakich zasadach dostępny będzie kredyt dla firm z gwarancją BGK?

Banki, które przystąpiły do realizacji programu gwarancyjnego dla firm z sektora MŚP nie będą pobierały dodatkowej prowizji za udzielenie kredytu dla firmy z gwarancją BGK. Środki dostępne będą dla firm, które wdrążyły lub planują wdrążyć innowacje technologiczne.

Środki z kredytu dla firm z gwarancją BGK będą przeznaczone na sfinansowanie 80 proc. inwestycji. Oznacza to, że firma będzie zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w postaci 20 proc. Dodatkowo jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z gwarancji tylko do 10 mln złotych, a cały okres kredytowy można rozłożyć na 20 lat.

Dla kogo kredyt dla firm z gwarancją BGK?

Z kredytu dla firm na innowacje będą mogły korzystać te firmy, które planują lub już są na etapie wdrążania prac badawczych nad projektami innowacji technologicznych.

Warunkiem uzyskania gwarancji BGK będzie spełnienie jednego z kilkunastu kryteriów, między innymi stworzenie działu badwaczo-rozwojowego, który będzie wchodził w struktury firmy lub firma, która posiada prawo do wynalazku objętego ochroną patentową.

Kredyt dla firm z gwarancją BGK będzie wypłacany już od drugiej połowy bieżącego roku.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem kredytu dla firmy zapraszamy do kontaktu. 

Można wnioskować o kredyt technologiczny BGK

Kredyt technologiczny dla firm

Kredyt technologiczny ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego otwiera nowe drzwi dla przedsiębiorców. Innowacyjność jest trendy i nikt temu nie może zaprzeczyć, przykładem na to jest między innymi ulga podatkowa za wdrążanie innowacyjnych przedsięwzięć w firmach, czy preferencyjny kredyt dla firm z innowacyjnymi pomysłami. Kredyt technologiczny udzielany jest przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, tym samym posiada gwarancje Skarbu Państwa.

 Dla kogo kredyt technologiczny na preferencyjnych warunkach?

Z oferty kredytu technologicznego dla firm na wdrążanie innowacyjnych technologi może korzystać głównie sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udzielane wsparcie pomaga mniejszym firmom na rozwój, a tym samym przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Środki kredytowe można przeznaczyć na rozpoczęcie prac naukowo-badawczych lub dofinansowanie już rozpoczętych. Aplikacje można składać już od drugiej połowy lutego. Szczegóły kredytu technologicznego dla firm dostępne są na stronach www.bgk.pl.

O jaką kwotę kredytu można wnioskować?

Firmy zainteresowane dofinansowaniem do innowacji technologicznych mogą wnioskować o maksymalną kwotę kredytu wynoszącą aż 6 mln zł. BGK zapowiedział współpracę z co najmniej 18 bankami, dzięki czemu możliwe jest zaciągniecie kredytu bez bezpośredniego wnioskowania do BGK.

Warunkiem złożenia wniosku o kredyt technologiczny na innowacje technologiczne jest posiadanie promesy technologicznej, dzięki czemu można złożyć wniosek kredytowy. Firma wnioskująca o kredyt zobowiązana jest przedstawić projekt wdrążanej technologi, dzięki czemu będzie można określić poziom samej technologi.

Kolejnym warunkiem obowiązkowym do uruchomienia kredytu jest wykazanie ekologicznego charakteru projektu, który będzie realizowany ze środków kredytowych.

W jaki sposób spłacić kredyt technologiczny na innowacje technologiczne?

Co do zasady kredyt będzie udzielany przez banki komercyjne, które otrzymają wsparcie od BGK. Firma, która zrealizuje projekt, dzięki udzielonemu finansowaniu będzie mogła się starać o premię technologiczną.

Wspomniana premia będzie udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego tym przedsiębiorstwom, które poprzez realizację projektu wypuściły na rynek produkt zaawansowany technologicznie.

Obecnie do rozdysponowania jest 400 mln zł, dzięki czemu szanse na kredyt preferencyjny mają również firmy, które wcześniej nie miały możliwości skorzystania z finansowania.