Nowy podatek dla przedsiębiorców

Raportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Przedsiębiorcy zostaną zobligowani do płacenia nowego podatku, mowa mianowicie o Raportowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na razie nowy projekt budzi wiele wątpliwości wynikających z niewiedzy przedsiębiorców. Nie wiele mówi się o tym projekcie. Nowy podatek ma głównie dotknąć sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Kogo obejmą nowe zobowiązania podatkowe

Obowiązkiem Raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego objęte zostały małe i średnie przedsiębiorstwa. Obowiązek zostanie nałożony z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zadaniem raportu ma być przekazywanie danych wprost do Ministerstwa Finansów. Niewątpliwie jest to spore uproszczenie procedury raportowania. Jednolity Plik Kontrolny zostanie podzielony na dwie części. Jedna część będzie odpowiadać za ewidencje podatku VAT, natomiast druga za struktury wysyłane na żądanie, jednak w tej kwestii nie wiele wiadomo.

Należy zaznaczyć, że część raportu odpowiedzialna za ewidencje podatku VAT będzie wymagana do przesyłu raz w miesiącu. Drugi element raportu nadal pozostaje w kwestii opracowywanej, ale ma zostać niebawem ujawniony.

Sposoby raportowania

Przede wszystkim plik będziemy wysyłany w strukturze jednolitej dla wszystkich przedsiębiorców. Raport Kontrolny odbierany będzie przez Ministerstwo Finansów.

Wszelkie rozliczenia z dniem wejścia Jednolitego Pliku Kontrolnego będą się odbywały droga elektroniczna. Jeśli przedsiębiorstwa rozliczały się do tej pory w sposób odręczny to czekają je spore zmiany. Każdy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dostosowania się do nowych wytycznych Raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Niestety plik jest dość skomplikowany i do jego wysłania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego środowiska. Niemożliwe jest przesłanie pliku standardową droga, ponieważ jest on zapisany w odpowiedniej strukturze, ponadto przesyłanie będzie się odbywało na wyznaczony ściśle adres.

Raportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Pojawiają się już pierwsze opinie na temat nowej ustawy. Zdaniem ekspertów Raportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego będzie uszczegółowieniem istniejącej deklaracji podatku VAT. Plik będzie bardziej szczegółowy i bogaty w wiedzę o podatku jaki odprowadza przedsiębiorca.

Dla przykładu, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie kraju, to w pliku będą zawarte poszczególne transakcje jakie zostały zawarte w czasie rozliczania deklaracji podatku VAT. Raport ma za zadanie uszczelnić proces podatkowy w naszym kraju.

Najwięcej obaw wśród przedsiębiorców budzi wprowadzenie modułu wysyłania Raportu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Ze wstępnych informacji wynika, że raportowanie nie będzie prostym manewrem. Przedsiębiorców interesuje głównie jaki okres będą mieli na przygotowanie się do wysyłania Raportów. Niebawem ma się pojawić więcej informacji związanych z nowym podatkiem VAT dla przedsiębiorców, czyli Raportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego.