Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego ma za zadanie wprowadzić porządek podatkowy. Nowy podatek ma głównie dotknąć sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwsze przesłanie JPK przedsiębiorcy powinni zrobić do 25 lutego 2017 roku.

Kogo obejmą nowe zobowiązania podatkowe?

Obowiązkiem raportowania objęte zostały małe i średnie przedsiębiorstwa. Obowiązek zostanie nałożony z dniem 1 stycznia 2017 roku, a do 25 lutego bieżącego roku należy przesłać plik za miesiąc styczeń.

Zadaniem raportu ma być przekazywanie danych wprost do Ministerstwa Finansów. Bez wątpienia jest to spore uproszczenie procedury raportowania. Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie podzielony na dwie części. Jedna część będzie odpowiadać za ewidencje podatku VAT, natomiast druga za struktury wysyłane na żądanie.

Należy zaznaczyć, że część raportu odpowiedzialna za ewidencję podatku VAT będzie wymagana do przesyłu raz w miesiącu. Ponadto w pliku należy zmienić nazwy kolumn oraz ich kolejność. Przedsiębiorcy powinni również przygotować się na sprawdzenie poprzednik plików kontrolnych.

W jaki sposób wysyłany będzie Jednolity Plik Kontrolny?

Przede wszystkim plik będziemy wysyłany w strukturze jednolitej dla wszystkich przedsiębiorców. Raport kontrolny odbierany będzie przez system Ministerstwa Finansów.

Wszelkie rozliczenia z dniem wejścia raportu kontrolnego będą się odbywały drogą elektroniczną. Jeśli przedsiębiorstwa rozliczały się do tej pory w sposób odręczny, to czekają je spore zmiany. Każdy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dostosowania się do nowych wytycznych raportu.

Niestety plik jest dość skomplikowany i do jego wysłania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego środowiska. Niemożliwe jest przesłanie pliku standardową drogą, ponieważ jest on zapisany w odpowiedniej strukturze, ponadto przesyłanie będzie się odbywało na wyznaczony ściśle adres.

Jakie są opinie ekspertów dotyczące Jednolitego Pliku kontrolnego?

Pojawiają się już pierwsze opinie na temat nowej ustawy. Zdaniem ekspertów raportowanie będzie uszczegółowieniem istniejącej deklaracji podatku VAT. Plik będzie bardziej szczegółowy i bogaty w wiedzę o podatku, jaki odprowadza przedsiębiorca.

Dla przykładu, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie kraju, to w pliku będą zawarte poszczególne transakcje, jakie zostały zawarte w czasie rozliczania deklaracji podatku VAT. Raport ma za zadanie uszczelnić proces podatkowy w naszym kraju.

Najwięcej obaw wśród przedsiębiorców budzi wprowadzenie modułu wysyłania Raportu. Ze wstępnych informacji wynika, że raportowanie nie będzie prostym manewrem. Przedsiębiorców interesuje głównie jaki okres będą mieli na przygotowanie się do wysyłania. Niebawem ma się pojawić więcej informacji związanych z Plikiem Kontrolnym.

 

Można wnioskować o kredyt technologiczny BGK

Kredyt technologiczny dla firm

Kredyt technologiczny ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego otwiera nowe drzwi dla przedsiębiorców. Innowacyjność jest trendy i nikt temu nie może zaprzeczyć, przykładem na to jest między innymi ulga podatkowa za wdrążanie innowacyjnych przedsięwzięć w firmach, czy preferencyjny kredyt dla firm z innowacyjnymi pomysłami. Kredyt technologiczny udzielany jest przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, tym samym posiada gwarancje Skarbu Państwa.

 Dla kogo kredyt technologiczny na preferencyjnych warunkach?

Z oferty kredytu technologicznego dla firm na wdrążanie innowacyjnych technologi może korzystać głównie sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udzielane wsparcie pomaga mniejszym firmom na rozwój, a tym samym przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Środki kredytowe można przeznaczyć na rozpoczęcie prac naukowo-badawczych lub dofinansowanie już rozpoczętych. Aplikacje można składać już od drugiej połowy lutego. Szczegóły kredytu technologicznego dla firm dostępne są na stronach www.bgk.pl.

O jaką kwotę kredytu można wnioskować?

Firmy zainteresowane dofinansowaniem do innowacji technologicznych mogą wnioskować o maksymalną kwotę kredytu wynoszącą aż 6 mln zł. BGK zapowiedział współpracę z co najmniej 18 bankami, dzięki czemu możliwe jest zaciągniecie kredytu bez bezpośredniego wnioskowania do BGK.

Warunkiem złożenia wniosku o kredyt technologiczny na innowacje technologiczne jest posiadanie promesy technologicznej, dzięki czemu można złożyć wniosek kredytowy. Firma wnioskująca o kredyt zobowiązana jest przedstawić projekt wdrążanej technologi, dzięki czemu będzie można określić poziom samej technologi.

Kolejnym warunkiem obowiązkowym do uruchomienia kredytu jest wykazanie ekologicznego charakteru projektu, który będzie realizowany ze środków kredytowych.

W jaki sposób spłacić kredyt technologiczny na innowacje technologiczne?

Co do zasady kredyt będzie udzielany przez banki komercyjne, które otrzymają wsparcie od BGK. Firma, która zrealizuje projekt, dzięki udzielonemu finansowaniu będzie mogła się starać o premię technologiczną.

Wspomniana premia będzie udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego tym przedsiębiorstwom, które poprzez realizację projektu wypuściły na rynek produkt zaawansowany technologicznie.

Obecnie do rozdysponowania jest 400 mln zł, dzięki czemu szanse na kredyt preferencyjny mają również firmy, które wcześniej nie miały możliwości skorzystania z finansowania.

Jak założyć firmę przez telefon?

Jak założyć firmę przez telefon?

Jak założyć firmę przez telefon? Nic trudniejszego wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu. Od stycznia bieżącego roku można założyć działalność gospodarczą bez wychodzenia z domu. Do tej pory założenie firmy było możliwe tylko wyłącznie w urzędzie. Te spore ułatwienia mają za zadanie przybliżyć administrację potencjalnym przedsiębiorcom. Coraz więcej spraw administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności można załatwić dzięki platformie mobilnej e-administracja. Od kilku tygodnie łatwiejsze stało się również rejestrowanie firm.

Krok pierwszy – kontakt z konsultantem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej zawsze odbywa się w CEIDG. W związku z wprowadzonymi zmianami możliwe jest zarejestrowanie firmy poprzez kontakt z konsultantem. Pierwszym krokiem powinno być wykonanie telefonu do biura informacji CEIDG (801 055 088).

W trakcie rozmowy z konsultantem należy przedstawić dokumenty niezbędne do zarejestrowania firmy, takie jak:

 • forma opodatkowania

 • podmiot działalności (kod PKD)

 • nazwa firmy.

Dzięki podaniu kilku niezbędnych informacji rejestracja przebiegnie znacznie sprawniej.

Po zakończonej rozmowie, w czasie której konsultant wypełni wniosek rejestracyjny firmy, otrzymamy wiadomość sms z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego. W wiadomości będzie znajdował się również kod z numerem wniosku.

Znajdź kredyt dla siebie

Krok drugi – wizyta w urzędzie gminy lub podpis elektroniczny

Jeśli nie posiadamy elektronicznego podpisu, to konieczna będzie wizyta w najbliższym urzędzie gminy. Urzędnik po przedstawieniu kodu z numerem wniosku rejestracyjnego naszej firmy oraz dokumentu tożsamości wydrukuje dla nas wniosek w celu złożenia podpisu.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny, mogą zarejestrować się w platformie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, w tym celu należy odebrać z poczty e-mail z plikiem w formacie „xml”, który należy zaimportować do naszego profilu CEIDG. Zakończenie rejestracji firmy odbywa się poprzez zaczytanie kodu z elektronicznego podpisu.

Jak założyć firmę prze telefon


Jakie działalności gospodarcze zostały wykluczone z możliwości rejestracji firmy przez telefon?

Jak się okazuje, nie wszystkie działalności gospodarcze można zarejestrować korzystając z e-administracji. Istnieją branże, które zostały wykluczone z tego przywileju między innymi:

 • sprzedaż alkoholu

 • firmy zajmujące się odbiorem ścieków i odpadów

 • inne działalności zobowiązane do przedstawiania sprawozdań.

Jakie zmiany w uldze amortyzacyjnej?

Zmiany w podatku CIT

Rząd od dawna zapowiadał wsparcie dla przedsiębiorców, tym razem proponuje ulgę amortyzacyjną. Jest to kontynuacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o PIT i CIT wprowadzą wiele udogodnień dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednak eksperci wskazują, że aby ulga podatkowa przyniosła wymierne korzyści, przedsiębiorcy powinni sięgnąć do swoich kieszeni w celu inwestycji we własne działalności gospodarcze.

Dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują?

Brak inwestycji w przedsiębiorstwach może być spowodowany kilkoma czynnikami, między innymi niestabilną polityką. Zła sytuacja gospodarcza nie przekłada się na rozwój firm w kraju.

Przedsiębiorcy posiadają zasoby finansowe, które mogliby wykorzystać na rozwój firm, a tym samym skorzystać z ulgi amortyzacyjnej. Jednak niepewne projekty rządowe powodują, że inwestycje są odkładane na dalszy plan.

Zastój inwestycyjny z reguły prowadzi do pogłębiania się problemów w przedsiębiorstwie. Należy podążać z duchem czasu i modernizować swoje firmy. Teraz przepisy podatkowe pozwalają na wprowadzenie przy tym niewielkich oszczędności oraz zwiększenia przychodów.

Jakie są zalety nowelizacji ustawy o PIT i CIT?

Zmiany w ustawie podatkowej przyniosą wiele korzyści głównie dla sektora MŚP, głównie z powodu rozszerzenia jednorazowej amortyzacji środków trwałych firmy. Oznacza to, że firma, która zakupi nowy sprzęt, będzie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych na kwotę do 100 tys. zł.

Według poprzednich przepisów jednorazowa amortyzacja było możliwe wyłącznie do kwoty 3,5 tys. zł, natomiast po zmianach kwota odpisu amortyzacyjnego wzrośnie do 100 tys. zł. Jednak za nim przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania odpisów będzie musiał spełnić podstawowy warunek przewidziany w ustawie, mianowicie inwestycje w danym roku nie powinny przekroczyć 10 tys. zł.

Kolejny atut ulgi amortyzacyjnej to możliwość zwiększenia dochodów firmy poprzez stosowanie odpisów amortyzacji nabytych środków trwałych, które wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa. Dzięki prowadzonym jednorazowym odpisom amortyzacyjnym przedsiębiorca zapłaci mniejszy podatek.

Do tej pory wielu przedsiębiorców korzystało z gwarancji de minimis, rząd liczy, że po wprowadzeniu większej ulgi podatkowej mniejsza liczba przedsiębiorców będzie ubiegać się o dotacje BGK. Ponadto gwarancje obwarowane są wieloma przepisami administracyjnymi, ponadto proces przyznawania dofinansowania opóźnia inwestycje w firmie.

Proponowana jednorazowa ulga amortyzacyjna została przedstawiona jako projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT i CIT dla przedsiębiorców. Według planów projekt ma być kontynuacją programów, które zostały wprowadzone na początku zeszłego roku jak Rodzina 500 Plus, Mieszkania Plus, a teraz przyszedł czas na 500 Plus dla Przedsiębiorców.

Kredyt dla firmy w 3 krokach

Kredyt dla firmy w 3 krokach

Chcesz, aby twoja firma była nowoczesna i realizowała najnowsze technologiczne rozwiązania? Rozwój technologiczny zawojował również polski rynek, dzięki czemu banki stworzyły szereg procedur ułatwiających zdobycie dostępu do kredytów dla firm. Na kredyt dla firmy mogą już liczyć młodzi, ambitni przedsiębiorcy wprowadzający na rynek startupowe innowacje, jak również przedsiębiorcy mocno zakorzenieni w swojej branży, ale starający się wyjść naprzeciw najnowszym trendom.

Poniżej prezentuję 3 kroki do zdobycia kredytu firmowego, z których mogą również skorzystać młodzi przedsiębiorcy przy wnioskowaniu o kredyt na start.


Krok pierwszy – Zadbaj o swoją współpracę z bankiem

 

Już przy zakładaniu firmy powinniśmy dbać o dobrą współpracę z bankiem, która z czasem może zostać przekłuta w najlepszy kredyt dla firmy. O kredyt dla firmy, warto w pierwszej kolejności wnioskować w banku, w którym posiadamy konto firmowe. Obroty na koncie firmowym świadczą o płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo zaciągając niewielkie kwoty i spłacając je w terminie, pracuje na dobrą historię kredytową, którą zawsze sprawdza bank przed udzieleniem kredytu. Wnioskując, o większą kwotę będziemy dla banku wiarygodnymi klientami, którzy regularnie spłacają swoje zobowiązania kredytowe.

Najpopularniejszą oferta kredytów firmowych jest kredyt obrotowy, z reguły udzielany na niewielkie kwoty i uruchamiany w rachunku bieżącym. Uruchamiając kredyt w rachunku bieżącym, nie mamy obowiązku wskazywania celu szczegółowego, na który przeznaczamy środki kredytowe. Przy kredytach inwestycyjnych z reguły jesteśmy zobowiązani do przedstawienia biznesplanu, który wskazuje, na jaki cel zostaną zużyte środki kredytowe.

Krok drugi – sprawdź co może być zabezpieczeniem w kredycie dla firmy

 

Wnioskując, o wyższą kwotę kredytu bank będzie wymagać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Banki przy składaniu wniosku kredytowego proszą przedsiębiorców o złożenie oświadczenia majątkowego, na podstawie którego kredytodawca stwierdzi, na jaką kwotę kredytową może się zabezpieczyć. Oznacza to, że wnioskowana kwota kredytu powinna mieć swoje przełożenie w posiadanym majątku firmy.

Przy ustanowieniu zabezpieczenia jest fakt, że im wyższa kwota zabezpieczenia tym z reguły tańszy kredyt zaoferuje nam bank. Niekiedy banki wymagają, aby zabezpieczenie majątkowe przy kredycie było nieco wyższe niż wnioskowana kwota.

Najczęstszym i najbardziej preferowanym zabezpieczeniem w kredycie firmowy przez banki jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Banki zgadzają się często na ustanowienie innych zabezpieczeń w postaci cesji na lokacie czy poręczenia ze strony osób posiadających odpowiedni majątek, istnieje możliwość zdobycia poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego lub funduszy unijnych, dzięki którym można zaciągnąć kredyt firmowy.

Krok trzeci – złóż wniosek kredytowy wzbogacony o odpowiednią dokumentację firmową.

 

Kredyt dla firmy wymaga przedłożenia stosu dokumentów zazwyczaj potwierdzających płynność finansową przedsiębiorstwa. Weryfikacja dokumentacji złożonej przez przedsiębiorstwo ma pomóc w określeniu zdolności kredytowej, na podstawie której ustalona będzie kwota przydzielonego kredytu firmowego.

Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od sposobu rozliczania się przedsiębiorstwa oraz rodzaju kredytowania. Każdy bank indywidualnie rozpatruje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jednak przy składaniu wniosku warto przygotować podstawowe dokumenty firmowe, jak:

 • dokumenty rejestrowe firmy

  – wpis do CEIDG lub KRS

  – REGON

  – NIP

  – w przypadku spółki wymagane jest przedłożenie umowy spółki wnioskującej o kredyt

 • zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego

 • dokumenty finansowe firmy

  – PIT 28, PIT 36, PIT 36L oraz PIT B za ostatnie 12 miesięcy

  – Księgę Przychodów i Rozchodów za obecny i poprzedni rok

  – przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość zobowiązane są do przedłożenia bilansu oraz Rachunków Zysków i Strat za obecny i poprzedni rok

  – przedsiębiorstwa korzystające z karty podatkowej zobowiązane są do przedłożenia deklaracji z Urzędu skarbowego w sprawie opłaconego podatku VAT od początku obecnego roku

  – ryczałtowcy zobowiązani są do przedłożenia deklaracji VAT za obecny rok oraz PIT-u za ubiegły rok

 • w niektórych przypadkach banki proszą o przedłożenie oświadczenia majątkowego właściciela przedsiębiorstwa wnioskującego o kredyt firmowy.

  Kredyt dla firmy w SzczecinieJeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firmy to napisz do nas, a znajdziemy najlepszy kredyt dla Twojej firmy.

Obrót gotówkowy w firmie pod kontrolą

Obrót gotówkowy w firmach

Obrót gotówkowy powoli odchodzi do historii, od stycznia przedsiębiorcy, których transakcje gotówkowe przekraczają 15 tys. zł będą zobowiązani do dokonywania płatności za pośrednictwem przelewów elektronicznych. Bez wątpienia obrót gotówkowy znacznie ułatwiał prowadzenie interesów, jednak przy wyższych kwotach będzie on niemożliwy. W wielu sytuacjach może to oznaczać zastój w interesie z powodu braku środków na kontach firmowych.

Obrót gotówkowy w Europie Zachodzniej

Jak się okazuje obrót gotówkowy objęty limitem w Europie Zachodniej to chleb powszedni. Pierwsze limity wprowadziła Hiszpania, a Portugalia idąc śladem swoich sąsiadów również ograniczyła możliwość prowadzenia transakcji gotówkowych.

Dla przykładu w Hiszpanii limit obrotu gotówkowego w przedsiębiorstwie wynosi 2,5 tys euro, niewątpliwie jest to kwota nieco niższa niż w przypadku Polski. Argumentem zarówno krajów Europy Zachodniej, jak również polskich prawodawców jest zmniejszenie szarej strefy.

Polska od lat stara się nadążać za trendami panującymi w innych krajach unijnych, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że i w przypadku limitów obrotu gotówkowego podążamy śladem naszych zachodnich sąsiadów. W Hiszpanii oraz Portugalii dzięki ograniczeniom w transakcjach udało się zwiększyć wpływy do Skarbu Państwa aż o 2 pkt procentowe.

Jakich opłat dotyczą zmiany w obrocie gotówkowym?

Polska również za główny powód ograniczenia transakcji gotówkowych podaje walkę z szarą strefą. Niewątpliwie jest to kolejny krok do uszczelnienia ordynacji podatkowej, a nowe zasady rozliczania się z kontrahentami są niejako kontynuacją wprowadzanych zmian.

Do końca 2016 roku limit transakcji gotówkowych wynosił 15 tys. euro. Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy nie mogą dokonywać płatności gotówkowych na kwoty powyżej 15 tys. zł.

Eksperci zwracają uwagę, że zmniejszenie limitu transakcji może przynieść wpływy do Skarbu Państwa nawet o 2 mld zł.

Czy ustawa przewiduje odstępstwa?

Zmiany w obrocie gotówkowym nie dotkną głównie przedsiębiorstw, które prowadzą rozliczenia w formie potrąceń oraz umów barterowych. Do czasu wprowadzenia interpretacji do ustawy o obrocie gotówkowym, to właśnie transakcje w umowach barterowych stanowiły największe kontrowersje.

Dodatkowo firmy regulujące płatności za pośrednictwem przelewów PayPal oraz PayU również nie zostaną objęci limitem transakcji. Ustawa wprost reguluje kwestie przelewów internetowych, jako transakcji rejestrowanych elektronicznie.