ABC podatku dochodowego

abc podatku

ABC podatku dochodowego pomoże wam na wybranie odpowiedniej formy opodatkowania. Nie można legalnie prowadzić przedsiębiorstwa bez wcześniejszego wyboru formy opodatkowania. Zakładając firmę, jesteśmy zobowiązani do wyboru modelu podatkowego, według którego będziemy rozliczać naszą firmę. Wybrany model wpływa również na późniejszą zdolność kredytową. Wnioskując o kredyt dla firm, przedkładamy w banku rozliczenia podatkowe, z których wynika jaką formę opodatkowania wybraliśmy. Przy wyborze modelu, należy kierować wysokością płaconych podatków oraz kosztami księgowymi.

W jaki sposób wybrać formę podatku dochodowego?

Wybór jednej formy opodatkowania nie oznacza, że przedsiębiorca już przez resztę okresu działalności będzie zobowiązany do tego rodzaju opłacania podatków. Rodzaj formy opodatkowania można zmienić nie częściej niż raz do roku. Ważne, aby zmiana firmy podatku dochodowego firmy była zgłoszona do 20 stycznia roku podatkowego. Natomiast firmy, które nie zamierzają zmieniać modelu podatku dochodowego, automatycznie mają przedłużany model podatkowy.

Wybór formy podatku dochodowego może nie być łatwy, jednak na wstępnie należy określić profil i charakter swojej firmy, oszacować jakie dochody może w przyszłości przynosić prowadzona działalność oraz określić liczbę zatrudnianych pracowników. Na tej podstawie łatwiej nam będzie wybrać profil rozliczenia podatku dochodowego. Ponadto na wybór formy może wpłynąć również miejsce prowadzonej działalności oraz koszty związane z opłaceniem biura rachunkowego prowadzącego naszą księgowość.

Po określeniu modelu podatkowego należy ustalić termin wysyłania rozliczeń. Z reguły firmy decydują się na rozliczenia miesięczne lub kwartalne. Prowadzone rozliczenia niezbędne są przy wnioskowaniu o kredyt dla firm.

Jaką formę podatku dochodowego wybrać?

Nowa firma ma do wyboru jedną z czterech form podatku dochodowego, jak: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt czy kartę podatkową. Na pewno wielu z was spotkało się ze skalą podatkową, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych form rozliczania podatku dochodowego. Jest to najbardziej uniwersalny model, który właściwie sprawdza się w przypadku każdej firmy, o jej elastyczności świadczy brak określania profilu przedsiębiorstwa oraz podawania ilości zatrudnionych pracowników. Skala podatkowa jest modelem najbardziej przyjaznym dla banków. Najłatwiej uzyskać kredyt dla firm rozliczając się na podstawie skali podatkowej.

Jeśli już skupiamy się na popularnych modelach podatku dochodowego, to na drugim miejscu znajduje się podatek liniowy, który stanowi 19 proc. osiąganych dochodów. Jednak decydując się na rozliczenie liniowe, warto przeliczyć osiągane w ciągu roku dochody, ponieważ tego typu forma sprawdza się głównie przy przedsiębiorstwach osiągających dochód w wysokości powyżej 85 tys. zł. Trzeba zaznaczyć, że przy osiąganiu takich dochodów, a wybierając pierwszą formę opodatkowania, mianowicie skalę podatkową, koszty podatkowe wynosiłby aż 23 proc.

Natomiast pozostałe dwa modele, mianowicie karta podatkowa czy ryczałt nie są ściśle uzależnione od osiąganych dochodów. Przyjęło się, że z karty podatkowej oraz podatku ryczałtowanego korzystaj głównie wybrane branże, jak: osoby fizyczne osiągające dochód spoza rolniczej działalności gospodarczej (najem, dzierżawa) oraz osoby duchowne. Ważne, aby pamiętać, że stawkę ryczałtową określana jest na podstawie osiąganych dochodów, natomiast przy karcie podatkowe jej wysokość określa naczelnik urzędu skarbowego i nie ma na nią wpływu płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Firmy ze Szczecina rozliczające się na podstawie karty podatkowej wnioskują do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego do siedziby firmy, która rozlicza się na podstawie zryczałtowanej składki podatkowej. Karta podatkowa nie jest najkorzystniejszym wyborem modelu podatkowego, ponieważ nie jest uznawana przy wnioskowaniu o kredyt dla firm.

Firmy wnioskujące o kredyt dla firm powinny pamiętać, że ryczałt oraz karta podatkowa są najmniej uznanymi przez banki formami opodatkowania. Niestety firmy rozliczające się na podstawie wspomnianych dwóch modeli mają trudniejszy dostęp do kredytów dla firm.

4 fakty o KAS, o których nie wiedziałeś

4 fakty o KAS

Krajowa Administracja Skarbowa ruszyła pełna parą i już niebawem możemy się spodziewać pierwszych jej efektów działania, mowa oczywiście o kontrolach. Podstawowa kwestia, która dotyczy KAS to zmiana uprawnień urzędników. Na podstawie wprowadzonej ustawy urzędy skarbowe połączyły się z urzędami celnymi. Połączenie urządów jest kontynuacja prowadzonej od miesięcy polityki uszczelniania ordynacji podatkowej. Działania KAS mają za zadanie poprawić skuteczność ściągania obowiązkowych podatków. Poniżej kilka faktów o KAS.

Uprawnienia KAS

Mogłoby się wydawać, że po połączeniu dwóch urzędów Krajowa Administracja Skarbowa będzie bardziej skondensowanym tworem urzędniczym. Po wejściu w życie nowej ustawy o KAS powołanych zostało z dniem 1 marca br. powstanie około 16 izb skarbowych, 400 urzędów oraz 204 oddziały celno-skarbowe.

Nadzór nad wspomnianymi urzędami będzie pełnił Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, natomiast urzędy będą wykonywać takie obowiązki jak:

  • pobór podatków

  • pobór należności celnych

  • pobór opłat oraz nad podatkowych należności budżetowych w tym egzekucję należności podatkowych

  • obsługa i pomoc podatnikom.

Kontrolę nad poszczególnymi urzędami będą sprawować naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnik celno -skarbowy. Ich kompetencje będą opierały się na kontroli celno-skarbowej, ustalaniu i określaniu podatków czy obejmowanie procedurami celnymi towarów.

Podatnicy będą mogli liczyć na wsparcie urzędników, których znajdą w 50 punktach skarbowych na terenie całego kraju. Punkty te będą się znajdowały w obecnych Urzędach Skarbowych.

Zasady kontrolowania podatników

Główna zmiana jaka zaszła w administracji skarbowej to zmniejszenie ilości kontroli podatkowych, nowe urzędy mają być znacznie skuteczniejsze, dzięki czemu podatnicy nie będą już nękani taką ilością kontroli jak w latach ubiegłych.

Nowe procedury mają zmniejszyć ilość wystawianych tzw. pustych faktur. Walka z rozszerzaniem się szarej strefy prowadzona jest od kilkunastu lat, natomiast nowe przepisy mają w znacznej mierze zawęzić obszar jej występowania. Urzędnicy wyposażeni w nowe urządzenia kontrolne oraz operacyjno-rozpoznawcze będą mięli więcej możliwości rozpoznania nieuczciwych podatników.

Poza narzędziami kontroli i zwalczania szarej strefy urzędnicy skarbowi w ramach KAS mają również zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa uczciwej konkurencji, ale jednocześnie zwiększyć wpływy do budżetu. Urzędnicy kontrolujący przedsiębiorców zobowiązani są do przestrzegania zasady domniemanej uczciwości podatnika.

Urzędnik jak policjant

Kolejnym faktem, o którym każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć to kontrole z zaskoczenie. Do niedawna urzędnicy planujący kontrolę w danej firmie zobowiązani byli do uprzedzenia przedsiębiorcy o takiej kontroli, natomiast z dniem 1 marca 2017 roku kontrole w firmach nie muszą być już zapowiadane.

Ustawa o KAS daje prawo do wszczęcia kontroli na podstawie upoważnienia z urzędu. Oznacza to, że w dniu wydania decyzji o wszczęciu kontroli urzędnik jest zobowiązany do jej przeprowadzenia. Urzędnik skarbowy przed wszczęciem postępowania kontrolnego jest zobowiązany do okazania legitymacji urzędowej.

Ustawa o KAS reguluje również terminy trwania kontroli skarbowych w firmach. Po zmianach kontrole powinny się odbywać bez zbędnej zwłoki, a tym samym ich termin trwania nie powinien być dłuższy niż 12 tygodni. W sytuacjach, gdyby bez uzasadnienia kontrola została przedłużona o kolejne dni podatnik, u którego odbywa się kontrola ma prawo do złożenia odwołania do urzędu kontrolującego.

Instancja odwoławcza KAS

W związku z tym, że KAS ma prawo do niezapowiedzianych kontroli w firmach, przedsiębiorcom przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji. Termin jakim objęty jest podatnik na złożenie korekty to 14 dni od dnia otrzymania dokumentu stwierdzającego wykonanie kontroli celno-skarbowej. Termin podany w ustawie jest terminem nie przekraczalnym. Oznacza to, że złożenie korekty deklaracji po określonym terminie nie wywoła skutków prawnych.

Jedyna instytucja odwoławczą od decyzji wydanej przez urząd kontrolujący, czyli urząd celno-skarbowy do naczelnika urzędu celno-skarbowego. Nadal obowiązuje zasada dwuinstancyjności w drodze odwołań od organów kontrolujących.

10 kroków do oszczędności w firmie

Oszczędzanie wcale nie musi być trudne zwłaszcza w firmie. Wystarczy racjonalnie dysponować wydatkami, aby w ciągu zaledwie kilkunastu dni uzyskać relatywne efekty. Zaoszczędzone fundusze można przeznaczyć na inwestycje lub zakup nowych urządzeń. Dzięki 10 krokom oszczędzanie będzie znacznie łatwiejsze.

Krok 1 – wprowadź system zdalny

Nie każda firma posiada własne biuro. Pierwsze oszczędności, jakie możemy uzyskać to właśnie z rezygnować z opłacania stacjonarnego biura. Coraz modniejsze staje się prowadzenie firmy zdalnej za pośrednictwem internetu, a kontakt z klientem odbywa się w innych miejscach niż siedziba firmy.

Oczywiście rezygnacja z biura możliwa jest tylko w przypadku, kiedy nasza działalność nie obliguje nas do posiadania stacjonarnej siedziby. Zrezygnować z wynajmowania biura możemy, jeśli nasza firma zajmuje się formami administracyjnymi. 

Więcej o prowadzeniu biura w domu przeczytasz tutaj.

Krok 2 – ogranicz firmowe wydatki

Kolejnymi wydatkami, które mogą nam przynieść spore oszczędności to koszty abonamentowePrzeniesienie działalności do domu spowoduje, że zaoszczędzimy na abonamencie firmowy. Możemy podpisać jedną umowę, która będzie również dostępna dla domowników.

Warto wyposażyć się w jedno mobilne urządzenie, które będzie obsługiwało zarówno ksero, drukarkę oraz faks. Dzięki temu zaoszczędzimy wydatków na kserowanie oraz drukowanie w punktach drukarskich.

Krok 3 – monitoruj flotę samochodów

Montowanie w samochodach służbowych urządzeń GPS może wydawać się kosztowne, jednak może przynieść wymierne zyski. Dzięki monitorowaniu wykorzystania samochodów służbowych przez pracowników można sporo zaoszczędzić na paliwie i naprawach amortyzacyjnych.

Pracownicy nie zawsze skrupulatnie dostosowują się do regulaminów firmowych, w których jest zapisane, że samochód służbowy służy wyłącznie do użytku firmowego. Często okazuje się, że pracownicy w godzinach pracy załatwiają swoje prywatne sprawy.

W przypadku samochodów transportowych, dzięki zamontowaniu monitoringu wewnątrz auta właściciel ma możliwość sprawdzenia czy ilość przewożonych materiałów jest odpowiednia. Niewątpliwie im większy bagaż, tym wyższe spalanie. Kontrola wydatków paliwowych może przynieść w firmie oszczędności w wysokości około 10 proc.

Krok 4 – dobierz pojazdy odpowiednie dla firmy

Zakupując pojazdy służbowe, warto się zastanowić jakich samochodów potrzebujemy. Przede wszystkim określenie rodzaju wykorzystania aut oraz tego, w jakim zakresie mają nam służyć pozwoli ustalić. Priorytetem przy wyborze samochodów służbowych powinno być niskie spalanie oraz niewysokie koszty eksploatacyjne.

Nabywając auta firmowe, warto skorzystać z finansowania zewnętrznego, dzięki czemu nie będziemy musieli angażować środków finansowych przedsiębiorstwa. Można skorzystać z ofert leasingu lub kredytu dla firm. Dodatkowym atutem korzystania z zewnętrznych form finansowania jest możliwość skorzystania z oferty wynajmu długoterminowego, dzięki czemu przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów eksploatacyjnych.

Warto wprowadzić kartę paliwową. Gwarantuje ona stałą cenę paliwa przez cały okres trwania umowy. Przedsiębiorca nie musi się martwić, że jego pracownicy będą tankowali na droższych stacjach benzynowych. 

Krok 5 – wybierz tanią hurtownię papierniczą

Posiadanie biura wiąże się ze stałymi wydatkami na poczet zaopatrzenia w standardowe artykuły biurowe. Często ulegamy promocjom i zamawiamy znacznie więcej niż potrzebujemy. Warto unikać promocji na produkty, które są zbędne w naszym biurze.

Warto poszukać taniej hurtowni artykułów papierniczych w naszej okolicy. Wiele hurtowni oferuje dostawę do biura zamówionych materiałów. Warto skorzystać z takiej okazji, ponieważ dopłacając parę groszy do dostawy oszczędzamy znacznie więcej niż jakbyśmy musieli pojechać po nie własnym samochodem.

Ponadto priorytetem w robieniu zakupów firmowych powinno być przestrzeganie zasady kupuj na podstawie faktury VAT. Płatnicy podatku VAT mają możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości 50 proc. pobranych należności, dzięki temu na koniec okresu rozliczeniowego Urząd Skarbowy zwróci nam nadpłacany podatek.

Krok 6 – zastanów się czy potrzebujesz reklamy

Reklama jest uzasadniona w momencie, kiedy nasza firma dopiero stawia swoje pierwsze kroki w biznesie. Jeśli posiadamy ugruntowaną pozycję to warto się zastanowić, czy duża ilość wykupionych banerów jest niezbędna.

Planując reklamę firmy, warto zastanowić się nad jej treścią. Najważniejsze, aby przekazywała jak najwięcej wartości. Dobrze wykonana reklama nie potrzebuje powtarzania jej przez kilkanaście miesięcy.

Szukając oszczędności, warto zrezygnować z nabywania gadżetów firmowych, które rozdawane są klientom. Tak naprawdę o spotkaniu z kontrahentem nie świadczy ilość podarowanych gadżet, ale jakość przeprowadzonych rozmów.

Krok 7 – czy korzystasz z social mediów

Obecnie posiadanie profili w social mediach to podstawa, jednak istnieją branże, które pomimo wykupowania reklam nie są w stanie zarabiać na swoich profilach. Warto się zastanowić czy oby nasza firma nie należy do takich branż.

Reklamy w social mediach mogą sporo kosztować naszą firmę. Warto się zastanowić czy wykupowanie kolejnych reklam ma sens, skoro nie przynosi to efektów. Jeśli już chcemy promować naszą firmę w internecie, warto dokładnie opracować kampanię reklamową aby przyniosła wymierne korzyści.

Krok 8 – ogranicz wydatki reprezentacyjne

Wydatki reprezentacyjne często w znacznej mierze obciążają budżet firmowy. Należy się zastanowić, gdzie możemy poczynić oszczędności. Jeśli zrezygnowaliśmy ze stacjonarnego biura to na spotkania z klientami można umawiać się w ich siedzibach. Jeżeli nadal posiadamy biuro, warto spotkania biznesowe przenieść do siebie.

Największe obciążenia stanowią lunche i obiady biznesowe. Tego typu wydatki należy dostosować do klienta lub kontrahenta, z którym obecnie współpracujemy. Kolejne oszczędności powinniśmy poczynić w zakresie prezentów, jakimi obdarowujemy klientów. Ilość gadżetów należy zmniejszyć do minimum.

Kolejną kwestią związaną z wydatkami reprezentacyjnymi są koszty związane z podróżą do klienta. Jeśli prowadzimy negocjacje w innym mieście, warto się zastanowić czy taniej nie będzie podróżować koleją zamiast samochodem. 

Krok 9 – wybierz dobrą księgowość

Oznaka dobrej księgowości to nie ich cena, a skuteczność. Nie każdy przedsiębiorca posiada umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie księgowości, w tym celu zazwyczaj wynajmuje biuro rachunkowe. Zawiłe przepisy podatkowe sprawiają, że często potrzebujemy pomocy, aby nie okazało się, że prowadzimy kreatywną księgowość i zalegamy z opłatami składek podatkowych.

Dobra księgowa pozwoli nam dobrać odpowiednią formę opodatkowania, według której będzie rozliczane nasze przedsiębiorstwo. Należy pamiętać, że podatnik, który skrupulatnie opłaca podatki może również korzystać z szeregu ulg podatkowych, dzięki którym może sporo zaoszczędzić.

Krok 10 – nie marnuj czasu

Jak to mówią ,,czas to pieniądz”. Prowadząc przedsiębiorstwo warto skupić się na osiąganiu dochodów niż na wydawaniu. We własnej firmie wiele rzeczy można zrobić samodzielnie, dzięki czemu nie musimy zatrudniać dodatkowych pracowników.

Im więcej prac wykonamy w przedsiębiorstwie tym więcej oszczędności zgromadzimy. Zaoszczędzone środki można wykorzystać na rozwój firmy oraz jej poszerzenie.

Do typowych zadań, które można wykonywać samodzielnie, to standardowe prace administracyjne, jak umawianie klientów czy wysyłanie maili informacyjnych. Dobrze zorganizowany czas pozwoli nam przekłuć w sukces naszego przedsiębiorstwa.

4 sposoby na kredyt dla firm

Kredyt dla firm

Kredyt dla firm może być przepustką dla naszej firmy na rynku biznesowym. Sam pomysł w biznesie to jeszcze nie wszystko, aby nasz pomysł przekłuć w sukces. Dobry plan, należy jeszcze sfinansować. Największe problemy z uzyskaniem środków finansowych na realizację pomysłów mają młodzi przedsiębiorcy. Ich główną bolączką jest brak zdolności finansowej.

Wiele instytucji bankowych nie udziela kredytów dla firm kredytobiorcą, którzy mają niestabilną płynność finansową. Jednak istnieje kilka sposobów na uzyskanie kredytu dla firmy.

Kredyt dla firm z dotacja unijną

O środki na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy można wnioskować do lokalnych samorządów lub w Powiatowych Urzędach Pracy. Niestety w obu instytucjach należy spełnić określone warunki, aby środki zostały uruchomione. Jednak ze wsparcia dotacji unijnych mogą korzystać działalności gospodarcze, które nie posiadają zdolności kredytowej lub własnych środków na rozwój. ponadto banki udzielają kredytów firmowych z dotacją. Dodatkowo przy dotacjach można wnioskować o kredyt pomostowy, który pozwala na sfinansowanie przedsięwzięć biznesowych przed wypłaconymi środkami z dofinansowania. 

Z dotacji proponowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające status osoby bezrobotnej. Obecnie wysokość oferowanych dotacji wynosi nie więcej niż sześciokrotność średnich krajowych dochodów. Z reguły 25 tys. zł nie jest kwotą, która pozwoli zrealizować wielkie plany, jednak pozwoli na założenie własnej działalności i wnioskowanie o kredyt dla nowych firm. Dodatkowym wymogiem przy dotacji z PUP jest obowiązek zabezpieczenia udzielanej kwoty, bardzo często urzędy zgadzają się na poręczenie innych osób fizycznych lub blokadę środków na koncie prywatnym. Jeśli dotowana firma zrealizuje projekt w terminie 12 miesięcy dotacja jest bezzwrotna.

Kolejną dotacją, z której mogą skorzystać młodzi przedsiębiorcy to dotacje samorządowe. Co do zasady środki pochodzące z lokalnych programów wsparcia są bezzwrotne i udzielane firmom, które startują w biznesie. Banki uwzględniają dotacje rządowe jako wiarogodne zabezpieczenie przy udzielaniu kredytu dla firm. Jednak środki z tych dotacji również nie są wysokie i nie zapewnią nam w pełni możliwości sfinansowania wszystkich pomysłów biznesowych. W przypadku dotacji samorządowych wymagają one przedstawienia biznesplanu, który podlega analizie. Na podstawie tej analizy szacowane są przypuszczalne możliwości utrzymania się firmy na rynku.

Kredyt dla nowych działalności gospodarczych

Nowe działalności gospodarcze również mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci kredytów. Bank kredytujący wymaga 6 miesięcznego stażu działalności oraz przedstawienia dokumentów finansowych i rejestrowych firmy. Poniżej propozycje kredytowe dla nowych firm.

Zaciągnij pożyczkę na start

Wiele instytucji finansowych udziela kredytów na rozpoczęcie działalności, ale nie są to środki bezzwrotne jak w przypadku dotacji unijnych. Pożyczki dają możliwość wsparcia otrzymanej dotacji i rozwinięcia planów biznesowych.

Przy pożyczkach finansowych często również wymagany jest biznesplan. Z reguły najwięcej formalności muszą spełnić młodzi przedsiębiorcy, ponieważ ich przyszłość nie jest stabilna. Starając się o kredyt dla nowych działalności warto również wnioskować o otrzymanie wsparcia ekspertów branżowych.

Instytucje pożyczkowe z reguły zabezpieczają udzieloną kwotę w postaci weksla in blanco, np. pod zastaw posiadanej nieruchomości. Jeśli pożyczka udzielana jest przy wsparciu gwarancji rządowych, typu de minimis to oprocentowanie może wynieść od 1 – 2 proc. z reguły pożyczki udzielane są przedsiębiorcą na okres do 5 lat.

Skorzystaj z programów wsparcia dla młodych przedsiębiorców

Młodzi przedsiębiorcy mogą również korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z form wsparcia BGK mogą korzystać także aspirujący studenci. Niewątpliwie oferty wsparcia BGK są znacznie wyższe niż przy dotacjach unijnych.

Wnioskując o wsparcie do Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać ponad 80 tys zł. Atutem programu wsparcia dla młodych jest niskie oprocentowanie, które przebija oferty instytucji pożyczkowych. Ponadto udzielone środki można spłacać przez okres nawet 7 lat.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielając wsparcia młodym przedsiębiorca wymaga od nich ustanowienia zabezpieczenia przyznanej kwoty. Z reguły wsparcia finansowego udzielanego przez BGK należy szukać w instytucjach pozarządowych.

Wyleasinguj sprzęt

Inną ofertą niż dotacje i pożyczki jest leasing. Niewątpliwie kojarzy się głównie z leasingowaniem pojazdów, jednak leasingodawcy poszerzyli swoje oferty o leasing sprzętu, maszyn budowlanych, a nawet oprogramowania komputerowego. W leasingu możemy wybierać między ofertą leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego.

Młodzi przedsiębiorcy niestety nie mogą liczyć na niski wkład własny. Z reguły wkład wymagany pod młodych przedsiębiorców stanowi 20 proc. ceny początkowej pojazdu. Warto zaznaczyć, ze w leasingu finansowym leasingobiorca zobowiązany jest dokonać wykupu przedmiotu leasingu. Natomiast przy leasingu operacyjnym po zakończonej umowie można wyleasingować nowy pojazd.

Leasing stwarza również wiele korzystnych możliwości odliczenia podatku VAT. To jakim sposobem będziemy rozliczać nabyty środek trwały zależy od jego wykorzystania. Jeśli leasingowany przedmiot będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności możemy go rozliczyć 100 proc. podatkiem VAT. Natomiast jeśli zamierzamy korzystać z niego również prywatnie to rozliczymy go 50 proc. podatkiem VAT. W leasingu finansowym to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu, a od kosztów uzyskania przychodu może odliczyć część odsetkową raty. W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, a od kosztów uzyskania przychodu może odliczyć całą ratę leasingową.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm napisz do nas, a znajdziemy finansowanie dla Twojej firmy.