Jakie koszty podatkowe pomniejszają podatek dochodowy? Część 2

podatek dochodowy

W pierwszej części artykułu pisaliśmy o najczęstszych kosztach, które można uwzględnić w odliczeniu podatku dochodowego. Jak się okazuje, firma ma prawo pomniejszyć podatek o takie koszty jak wynajem biura, nabycie sprzętu biurowego oraz IT, konto firmowe czy biuro rachunkowe. Natomiast z rozwagą musimy rozliczać koszty związane z funduszem reprezentacyjnym. W tej części artykułu skupimy się na wizerunku firmy, samochodach oraz kredytach.

Czy raty kredytowe pomniejszają podatek dochodowy?

Firmy, które zdecydowały się lub planują zaciągnięcie kredytu, mają prawo wliczyć go w koszty uzyskania przychodu. W przypadku kredytów dla firm w kosztach wykazujemy jedynie część odsetkową raty kredytowej. Podobnie jest z kredytem samochodowym, który jest kredytem celowym przeznaczanym na zakup określonego składnika majątku firmy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z kredytami na zakup nieruchomości, aby można było ratę wykazać w kosztach, niezbędne jest przekazania nieruchomości do użytkowania. W innym przypadku koszty powiększają przychód i mogą być wykazywane w amortyzacji środka trwałego.

Podatek dochodowy pomniejszają również koszty związane z leasingiem przedmiotów. Przy leasingu operacyjnym całą ratę leasingową wliczamy w koszty. Natomiast przy leasingu finansowym jedynie część odsetkową jak przy kredytach dla firm.

Czy ekspres do kawy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

W działalnościach, gdzie podstawową usługą jest gastronomia, nie ma wątpliwości, że ekspres do kawy będzie pomniejszał podatek dochodowy. Jeśli jego wartość przekroczy 3,5 tys. złotych, to przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku pozostałych działalności gospodarczych przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do udowodnienia, że zakupiony ekspres do kawy udostępniony jest dla pracowników. Jeśli ekspres do kawy stałby zamknięty w pomieszczeniu, do którego nie mają dostępu pracownicy, jego zakup nie może pomniejszać podatku dochodowego.

Czy koszty związane z reklamą firmy pomniejszą podatek dochodowy?

Nie wszystkie koszty związane z wizerunkiem firmy możemy zaliczyć do kosztów, między innymi opisane w poprzedniej części artykułu obiady biznesowe. Natomiast koszty związane z reklamą firmy w pełni mamy możliwość odliczenia podatku VAT.

Bez względu na to, czy nasza reklama odbyła się w social mediach, internecie czy na banerze faktura za usługę pomniejszy podatek dochodowy.

W pierwszej części artykułu o kosztach w firmie przeczytasz o:

 • wynajmie biura
 • sprzęcie biurowym
 • koncie firmowym i karcie płatniczej
 • funduszu reprezentacyjnym.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Jakie koszty podatkowe pomniejszają podatek dochodowy? Część 1

koszty podatkowe

Generowanie kosztów w firmie powoduje obniżenie podatku dochodowego, który każda firma zobowiązana jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Jak się okazuje małe firmy, nie mają możliwości uwzględnienia wszystkich zakupów w kosztach. W naszym dwuczęściowym cyklu zaprezentujemy koszty, które można odliczyć od podatku dochodowego.

Czy wynajem biura można uwzględnić w kosztach firmowych?

Firma może działać na kilku zasadach. Możemy wynajmować całe biuro, odnajmować jedynie jedno pomieszczenie lub wyłącznie jedno stanowisko pracy, bądź zarejestrować firmę w domu. Bez względu na to, w jaki sposób wynajmujemy miejsce działalności firmy, jest to koszt możliwy do odliczenia od podatku dochodowego.

W przypadku wynajmowania całego biura poza kosztem głównym, którym jest czynsz, firma odlicza również opłaty za media jak prąd czy internet. Natomiast wynajmując jedynie biuro w innej firmie, możemy nie mieć możliwości odliczenia kosztów, ponieważ aby zaistniała możliwość odliczenia kosztów faktura VAT powinna być wystawiona na firmę, która te koszty chce odliczyć. Zazwyczaj wynajmując jedynie stanowisko pracy, naszym jedynym kosztem związanym z wynajmem jest faktura za czynsz. Natomiast opłaty za media z reguły są do niej doliczane.

Prowadząc biuro w domu mamy możliwość odliczenia części kosztów związanych z czynszem oraz innymi opłatami. Do uwzględnienia czynszu w kosztach ważne jest, aby określić jaka część mieszkania przypada na prowadzenie biura.

Jaki sprzęt biurowy możemy uwzględnić w kosztach firmowych?

Najważniejszym sprzętem biurowym jest komputer, bez niego prowadzenie firmy jest niemożliwe, dlatego też zakup komputera firmowego to podstawowy koszt odliczany od podatku dochodowego. Poza komputerem sprzętem potrzebnym w firmie są:

 • telefony służbowe

 • tablety (jeśli twoja działalność wymaga takiego sprzętu)

 • oprogramowanie

 • drukarka

 • meble.

Kiedy wyposażymy nasze biuro w odpowiednie meble oraz sprzęt, to kolejnymi kosztami będą rzeczy, które się zużywają, czyli tonery do drukarki, papier ksero, długopisy, teczki i inne przedmioty papiernicze. Robiąc zakupy biurowe, należy pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy ma prawo do prowadzenia kontroli uwzględnianych kosztów. Jeśli nasze zakupy przekraczają możliwości firmy.

Czy konto firmowe oraz karta płatnicza mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych?

Prowadzenie firmy wymaga również założenia konta firmowego, może być ono bezpłatne lub generować koszty, które odliczamy od podatku dochodowego. Do kosztów związanych z kontem firmowym zaliczamy:

 • opłaty za prowadzenie rachunku firmowego

 • opłaty za przelewy

 • wypłata pieniędzy z bankomatu

 • operacje gotówkowe w oddziale banku

 • opłaty związane z korzystaniem z karty płatniczej.

Czy opłaty z biuro rachunkowe można uwzględnić w kosztach firmowych?

Rachunkowość firmy można uwzględnić w kosztach podatkowych. Jeśli korzystamy z usług zewnętrznego biura rachunkowego, to w podatku dochodowy wykazujemy abonament jaki płacimy za prowadzone na rzecz naszej firmy usługi.

Jeśli natomiast rozliczamy się samodzielnie za pośrednictwem mobilnych aplikacji. To w kosztach możemy wykazać opłaty związane z dostępem do tych aplikacji.

Czy fundusz reprezentacyjny możemy uwzględnić w kosztach podatkowych?

Na początek należy rozgraniczyć, co mamy na myśli mówiąc o funduszu reprezentacyjnym, bo jeśli mówimy o reklamie, to jak najbardziej możemy ją wliczyć w podatek dochodowy. Natomiast w przypadku drogich kolacji czy prezentów dla kontrahentów nie jest to już możliwe.

Więcej o zaliczaniu kosztów reklamowych przez firmy do podatku dochodowego w następnej części artykułu.

Niektóre gadżety firmowe można wliczyć w koszty jak długopisy z logo firmy, ołówki czy teczki. Jeśli natomiast zamówimy ekskluzywne pióra, to nie jest to koszt, który można odliczyć. Zazwyczaj środki na tego typu cele pochodzą z funduszu reprezentacyjnego firmy.

W drugiej części artykułu dowiesz się o:

 • kredytach dla firm
 • ekspresie do kawy
 • reklamie.

Szczegóły tutaj.

Obiad biznesowy w kosztach podatkowych

Obiad biznesowy

Obiady biznesowy będzie można wrzucać w koszty podatkowe. Ministerstwo Finansów zmieniło interpretacje przepisów dotyczących zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na żywność w firmie. Niewątpliwie jest to korzystna zmiana dla przedsiębiorców prowadzących rozmowy biznesowe, na których serwują poczęstunek lub zakupują kanapki dla swoich pracowników.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo zaznacza, że w kosztach uzyskania przychodu nie można ująć wydatków poczynionych na poczet reprezentowania firmy. Oznacza to, że jeśli zakupujemy napoje i przekąski w celu zachęcenia kontrahenta do współpracy, to nie możemy wykazać ich w kosztach uzyskania przychodu. Jedynie wydatki niezwiązane z reprezentacją i poprawą wizerunku można odliczyć od kosztów.

Według nowych interpretacji przepisów w kosztach podatkowych można natomiast ująć obiad biznesowy. Wiele firm do tej pory nie wiedziało, że może korzystać z tego typu przywilejów podatkowych.

Urzędy Skarbowe będą przyjmowały korekty do faktur, na których zostaną ujęte wydatki na poczet prowadzonej działalności. Mowa głównie o wydatkach na poczet żywności, ale której celem nie jest promocja wizerunku firmowego.

Wydatki firmowe na żywność

Kolejnym atutem zmiany interpretacji przepisów podatkowych jest możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poczynionych na poczet zakupu przekąsek dla pracowników. Oznacza to, że firmy które zakupowały kanapki dla swoich pracowników mogą skorzystać z odliczenia kosztów.

Podobne interpretacje dotyczą zakupu ciepłych posiłków dostarczanych do siedziby firmy. Nowe interpretacje wskazują, że spożywanie posiłków w czasie narad zarządu znacznie skraca czas pracy, ponieważ nie jest konieczne opuszczanie siedziby firmy w celu spożycia lunchu.

Zakup drobnych przekąsek dla pracowników wpłynie pozytywnie na wydajność ich pracy i zachęci do rzetelniejszego wykonywania swoich służbowych obowiązków. Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać zarówno z restauracji, jak i firm kateringowych, a koszty z tym związane będzie można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.