Kredyt bez zaświadczeń

kredyt bez zaswiadczen

Ilość dokumentów wymaganych przy kredytach może przytłaczać, ale nawet firmy mogą liczyć na kredyt bez zaświadczeń. To jedna z propozycji banków dla firm, którym zależy na szybkim uzyskaniu finansowania zewnętrznego. Poniżej warunki kredytu dla firm bez zaświadczeń.

Kredyt bez zaświadczeń – uproszczona procedura

Kredyt bez zaświadczeń nie wymaga przedstawiania szeregu dokumentów, jak w przypadku tradycyjnej procedury przyznawania kredytu dla firm. Uproszczona procedura gwarantuje kredyt bez przedstawiania zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatkowych.

Weryfikacja kredytobiorcy odbywa się na podstawie przedstawionych wyciągów z konta za co najmniej 6 ostatnich miesięcy. Przy obliczaniu zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę głównie:

 • obroty na rachunkach bankowych

 • informacje z Biura Informacji Kredytowej.

Jaki kredyt dla firm można uzyskać bez przedstawiania zaświadczeń?

Najpopularniejszym kredytem dla firm jest kredyt obrotowy, gdzie firma nie jest zobowiązana do wskazywania celu kredytowania. Środki kredytowe mogą pokryć bieżące potrzeby firmy lub przeznaczyć je na realizację określonego projektu.

Poza kredytem obrotowym dużym powodzeniem cieszy się również limit w rachunku kredytowym. Udostępnione środki również można przeznaczyć na spłatę bieżących zobowiązań firmy.

Na czym polega kredyt na PIT?

Nie jest to nowa propozycja kredytowa, ale rozwiązanie dla wielu firm. Kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do przedstawienia rozliczenia za ubiegły rok podatkowy. Na tej podstawie bank kredytujący oblicza zdolność finansową firmy.

Z kredytu na PIT mogą skorzystać firmy, które prowadzą swoją działalność od minimum 12 miesięcy. Minimum formalności przy kredytach dla firm staje się coraz popularniejsze.

Kredyt inwestycyjny dla firm

kredyt inwestycyjny

Zadaniem kredytu inwestycyjnego jest możliwość sfinansowania inwestycji pozwalających na rozwój firmy. Przy kredycie inwestycyjnym należy wskazać inwestycje, która ma być sfinansowana ze środków kredytowych. Bardzo często banki wymagają przedstawienia planu inwestycyj. Poniżej kilka zasad kredytu inwestycyjnego.

Jak wybrać najlepszy kredyt inwestycyjny?

Najlepszy kredyt inwestycyjny to taki, który odpowiada wymaganiom firmy. Należy pamiętać, że niska rata wcale nie oznacza, że kredyt jest tani. Analizując oferty kredytowe należy uwzględnić koszty całkowite kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe koszty kredytowe związane z dłuższym okresem płacenia odsetek.

Do kosztów kredytowych zaliczymy:

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego

 • prowizja z tytułu udzielonego finansowania

 • wysokość oprocentowania.

Poszczególne propozycje bankowe mogą różnić się między sobą wysokością marży, prowizją czy dodatkowymi ubezpieczeniami.

Jakie dokumenty wymagane są przy kredycie inwestycyjnym?

Poza wnioskiem kredytowym przy kredycie inwestycyjnym dla firm bank wymaga przedstawienia:

 • specyfikacja i kosztorys planowanej inwestycji

 • biznesplan

 • wykaz zabezpieczeń udzielonego finansowania

 • PIT za ostatnie 24 miesiące

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Kredyt dla nowych firm – warunki

kredyt dla nowych firm

Największą przeszkodą młodych przedsiębiorców jest brak środków finansowych. Coraz więcej banków udziela kredytów dla nowych firm. Szeroki wybór ofert kredytowych dostępny jest dla nowych firm, jak i dla całego sektora MŚP. Należy pamiętać, że kredyt dla firm wymaga ustanowienia zabezpieczenia. Więcej o warunkach kredytu dla nowych firm przeczytasz poniżej.

Z jakich kredytów mogą korzystać młode firmy?

Zmiana podejścia do nowych firm spowodowała, że korzystne warunki kredytowania pozwalają na rozwój małych przedsiębiorstw. Głównym warunkiem uzyskania jakiegokolwiek kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku nowych firm kredytodawca wymaga przedstawienia zabezpieczenia kredytowanej kwoty.

Kredyty dla nowych firm jednocześnie zakładają możliwość skorzystania z dotacji na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt z dofinansowaniem dla firm udzielany jest po przedstawieniu zaświadczenia o udzielonej dotacji.

Młodzi przedsiębiorcy wnioskujący o kredyt na start zobowiązani są do przedstawienia biznesplanu oraz oszacowania zysków i strat jakie poniosą przy prowadzeniu nowego biznesu.

Czy startup może uzyskać kredyt dla firm?

Wraz ze zmiana podejścia dla nowych firm zmieniło się jednocześnie podejście dla startupów. Banki otwarcie patrzą na wnioski kredytowe startupów, jednak wymagają przedstawienia dokumentacji finansowej. Najczęściej przy składaniu wnioski kredytowego należy przedstawić dochody z ostatnich 12 miesięcy. Na ich podstawie bank wyliczy zdolność finansową startupowca.

Przed podjęciem decyzji o wyborze kredytu, warto przeanalizować również inne oferty, aby poznać, który kredyt na start jest tańszy. W czasie spotkania z ekspertem kredytowym analizuje się poszczególne oferty, gdzie powyrównywane jest oprocentowanie kredytu, okres kredytowania oraz wymagane zabezpieczenie.

Bez wątpienia im lepsze zabezpieczenie przedstawimy kredytodawcy tym lepsze warunki kredytowania jest nam w stanie zaproponować bank. Przy większości kredytów dla firm, również kredytów dla nowych firm wymagane są trzy rodzaje zabezpieczenia kredytu:

 • wkład własny

 • zabezpieczenie na hipotece

 • weksel in blanko.

Jakie są warunki kredytu dla nowych firm?

Jednym z podstawowych warunków poza oczywiście posiadaniem odpowiedniej zdolności finansowej jest zarejestrowanie firmy. Wiele banków decyduje się na uproszczoną procedurę kredytową, gdzie przy kredytach dla nowych firm nie jest wymagane przedstawianie zaświadczenia z ZUS. Jednak należy pamiętać, że banki udzielając kredytu indywidualnie analizują sytuację finansową kredytobiorcy.

Innym warunkiem kredytowym może być obowiązek otwarcia konta firmowego w banku kredytującym.

Wiele młodych firm korzysta również kredytów z gwarancjami de minimis, gdzie gwarantem jest Bank Gospodarstwa krajowego.

Jakie są koszty kredytu dla nowych firm?

Każdy kredytobiorca zaciągając kredyt musi się liczyć z kosztami kredytowymi. Do podstawowych kosztów kredytu dla nowych firm należy zaliczyć:

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego;

 • opłatę za analizę wniosku kredytowego;

 • prowizja za udzielenie finansowania;

 • prowizja za uruchomienie kredytu;

 • weryfikacja zabezpieczenia kredytu;

 • opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu (tylko na wniosek kredytobiorcy);

 • wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki (w przypadku kredytu hipotecznego, po spłaceniu zobowiązania);

 • prowizja banku za zrealizowanie świadczenia kredytowego;

 • oraz inne opłaty za wydanie zaświadczeń na wniosek kredytobiorcy.

Podsumowując, kredyty dla nowych firm umożliwiają rozpoczęcie działalności, ale jednocześnie pozwalają na jej prowadzenie firmom, które już od jakiegoś czasu działają na rynku.

Jesteś zainteresowany/a kredytem dla nowych firm zapraszamy do kontaktu.

Dla kogo kredyt samochodowy?

kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to jedna z ofert kredytów konsumenckich oferowanych przez instytucje bankowe. Jest to kredyt celowy, gdzie we wniosku kredytowym, należy zaznaczyć na jaki cel zostaną przeznaczone środki kredytowe. Poniżej kilka zalet kredytu samochodowego.

Jakie są zalety kredytu samochodowego?

Środki udzielone w ramach kredytu samochodowego mogą zostać przeznaczone na samochód wskazany we wniosku kredytowym. Poza kredytem samochodowym zakup samochodu można również sfinansować kredytem gotówkowym. Kredyt samochodowy to idealna oferta kredytowania dla firm. Jest on dostępny na krótki okres czasy, dzięki czemu kredytowany środek trwały szybko zostanie spłacony.

Zdolność finansowa firmy wyliczana jest na podstawie przedstawionych dochodów. Wniesiony wkład własny przy kredycie samochodowym zmniejsza koszty kredytowe, a tym samym raty kredytowe również są znacznie mniejsze.

Środki z kredytu samochodowego można przeznaczyć na zakup pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli, ciągników siodłowych, kładów czy maszyn budowlanych. Kredyt dostępny jest również dla pojazdów używanych.

Jakie są koszty dodatkowe kredytu samochodowego?

Poza sumą podstawową jaka zaciągana jest w ramach kredytu samochodowego kredytobiorca zobowiązany jest ponieść również koszty dodatkowe kredytu samochodowego:

 • oprocentowanie

 • ubezpieczenie samochodu

 • opłaty związane z rejestracja pojazdu

 • prowizja za udzieloną kwotę kredytu

 • wysokość opłaty przygotowawczej (stworzenie wniosku kredytowego, analiza przez analityka bankowego, zapytania do BIK)

 • dodatkowe ubezpieczenie kredytu (na wypadek naszej śmierci czy utratę płynności finansowej).

Nie każdy bank nalega na ubezpieczenie dodatkowe.

Prawo własności przy kredycie samochodowym

Samochód można zakupić ze środków własnych, kredytu gotówkowego czy samochodowego. O ile w dwóch pierwszych pojazd od razu staje się własnością kredytobiorcy, o tyle przy kredycie samochodowym bank jako kredytodawca zostaje wpisany do karty pojazdu jako współwłaściciel.

Wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu przez cały okres trwania kredytu spoczywają po stronie kredytobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem samochodowym zapraszamy do kontaktu.

Jak sfinansować zakup samochodu w firmie?

kredyt samochodowy

Obecnie firmy bez samochodu to rzadkość. Nie ma możliwości prowadzenia firmy transportowej bez odpowiedniej floty, nawet codzienne załatwianie biznesowych spraw bez samochodu stanowi duży problem. Rozwiązań na sfinansowanie zakupu nowego samochodu firmowego jest wiele, przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym.

Zakup samochodu w firmie a leasing

Nie podlega żadnym wątpliwością, że leasing to obecnie najpopularniejsze źródło finansowania zewnętrznego dla firm. Przemawia za nim przede wszystkim wygoda, atrakcyjne warunki oraz korzyści podatkowe. Decydując się na leasing należy pamiętać, że przez cały okres leasingowania właścicielem pojazdu jest leasingodawca, a leasingobiorca jedynie jego użytkownikiem. Wykup pojazdu uzależniony jest od rodzaju leasingu.

Leasing operacyjny to najczęściej wybierana oferta leasingowa, głównie ze względów podatkowych i ekonomicznych. Udzielany jest on na preferencyjnych warunkach, co oznacza, że leasingodawcy wymagają minimum formalności, gdzie nie jest wymagane przedstawianie szczegółowego sprawozdania finansowego firmy. Ponadto w leasingu wykup samochodu następuje po zakończeniu umowy leasingowej. Korzyści płynące z leasingu operacyjnego to głównie możliwość wrzucenia w koszty całej raty leasingowej, do której został do liczony podatek VAT. Leasingobiorca nie ma natomiast możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych użytkowanego samochodu.

Leasing finansowy jest mniej popularny, ale również stwarza wiele możliwości dla firm, między innymi w leasingu finansowym ostatnia rata stanowi wykup samochodu. W kosztach można uzgodnić jedynie część odsetkową raty leasingowej, ale można prowadzić odpisy amortyzacyjne. Podatek VAT należy uiścić przy podpisywaniu umowy.

Zakup samochodu w firmie na kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to kolejna opcja finansowania dla firm, jak i osób prywatnych. Kredyty bankowe wymagają większego zaangażowania od firmy. Do wniosku kredytowego należy dołączyć szczegółowe dokumenty potwierdzające płynność finansową firmy. Kredyt samochodowy dostępny jest wyłącznie dla tych firm, które posiadają zdolność kredytową.

Co do korzyści podatkowych to samochód w kredycie samochodowy stanowi majątek firmy, więc możliwe jest prowadzenie odpisów amortyzacyjnych. Kredyt ten wymaga ustanowienia zabezpieczenia, którym jest kredytowany samochód, a tym samym bank staje się jego współwłaścicielem.

Kredyt dla firm zabezpieczony hipoteką

kredyt zabezpieczony hipoteką

Na wstępnie należy wyjaśnić, że kredyt dla firm zabezpieczony hipoteką bardzo często nazywany jest kredytem hipotecznym dla firm. Jak wiadomo zabezpieczenie na hipotece pozawala na wykorzystanie środków kredytowych na zakup nieruchomości. W przypadku firm zazwyczaj są to nieruchomości komercyjne, hale produkcyjne czy inne budynki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są warunki kredytowe przy kredycie zabezpieczonym hipoteką?

Kredyt zabezpieczony hipoteką wymaga przede wszystkim przedstawienia zabezpieczenia, którym najczęściej jest nieruchomość nabywana ze środków kredytowych. Kredyty hipoteczne są kredytami celowymi, gdzie przyznane środki wykorzystuje się na zakup nieruchomości wskazanej we wniosku kredytowym. Bank jako kredytodawca zostaje wpisany do hipoteki jako wierzyciel do czasu spłaty kredytu.

Jakie są zalety kredytu dla firm zabezpieczonego hipoteką?

Kredyt hipoteczny dla firm nie jest obciążony rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. W kredycie prywatnym kredytodawca musi uwzględnić wydane rekomendacje, od 1 stycznia 2017 roku minimalny wkład własny wynosi od 10 – 20 procent ceny nabywanej nieruchomości.

Jednym z wymagań przy kredycie zabezpieczonym hipoteką jest posiadanie minimalnego stażu firmy, mianowicie co najmniej 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej. Coraz więcej banków wymaga, aby staż firmy nie był mniejszy niż 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny dla firm wiąże się z ryzykiem, dlatego bardzo często oprocentowanie takiego kredytu może być wyższe niż przy kredytach dla osób prywatnych. Im lepsze zabezpieczenie przedstawimy kredytobiorcy oraz wyższy wkład wniesie firma tym korzystniejsze warunki kredytowe.

Czy kredyt zabezpieczony hipoteką podlega ulgą podatkowym?

Kredytobiorcy korzystający z kredytu dla firm zabezpieczonego hipoteką mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Rata kredytu może zostać odliczona od kosztów uzyskania przychodu, warunkiem odliczenia jest sytuacja gdzie kredyt pozwolił kredytobiorcy na osiąganie dochodów. Przy uldze podatkowej należy wskazać na jaki cel została przeznaczona nieruchomość.

Osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą mogą korzystać z ulg wskazanych w ustawie o PIT.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszamy do kontaktu.

Kredyt obrotowy dla firm – jak to działa?

kredyt obrotowy dla firm

Bieżąca działalność firmy jest wymagająca, zwłaszcza pod względem finansowym. Możliwość korzystania z kredytów obrotowych pozwala na poprawę wydolności finansowej firmy. Przyjrzyjmy się bliżej kredytowi obrotowemu, który można przeznaczyć na bieżącą działalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to narzędzie finansowe wykorzystywane głównie w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy. Ze środków kredytowych możemy sfinansować zakup towarów, środków niezbędnych do produkcji, opłacić faktury lub wypłacić pensje pracowników.

W wielu przypadkach kredyt obrotowy pozwala małym firmom przetrwać kryzys i poprawić płynność finansową.

W jaki sposób uzyskać kredyt obrotowy dla firm?

Warunkiem uzyskania kredytu obrotowego jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Bank oblicza ja na podstawie przedstawianych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa. Dla banku najistotniejsze jest, aby klient nie generował strat, ani nie posiadał zadłużeń w spłacie innych zobowiązań.

Wysokość udzielanej kwoty kredytu obrotowego jest również uzależniona od stażu danej firmy. Bez wątpienia im większy staż i lepsza płynność finansowa, tym wyższa kwota kredytu. Kredyty dla firm wymagają ustanowienia zabezpieczenia, którym może być zastaw na nieruchomości lub weksel in blanco.

W jaki sposób udzielany jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy dla firm udzielany jest na dwóch zasadach, w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. W pierwszej opcji jest on przyznawany na okres około jednego roku, chociaż banki udzielają również na dłuższe okresy spłaty.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wymaga utworzenia konta firmowego, w ramach którego zostaje udostępniony limit środków kredytowych. Najczęściej kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w obecnie posiadanym rachunku, dzięki czemu jest on spłacany przez bieżące wpływy na konto. Przy tego typu rozwiązaniu kredytowym bank nie będzie od nas wymagał przedstawienia każdorazowo oświadczenia na, co będą przeznaczone środki kredytowe.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym działa na nieco innych zasadach niż kredyt w rachunku bieżącym. Główną różnicą jest to, że przedsiębiorca wnioskujący o kredyt w rachunku kredytowym zobowiązany jest do przedstawienia biznesplanu, w którym opisano szczegółowo przeznaczenie środków kredytowych. Środki kredytowe można wykorzystać wyłącznie na cel wskazany we wniosku. Spłata kredytu dla firm w rachunku kredytowym odbywać się może w dwóch opcjach, w transzach lub jednorazowo.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.