Likwidacja firmy? Sprawdź, jak to zrobić

likwidacja firmy

Ilu z nas zakładało działalność gospodarczą, a później odwieszało ją na wieszak. Okazuje się, że zawieszona działalność gospodarcza po pewnym czasie jest likwidowana. Nie zwalnia to jednak właściciela działalności do rozliczenia firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Sprawdź, jak prawidłowo zamknąć firmę.

Jak zlikwidować firmę?

Krok pierwszy wyrejestruj firmę z CEIDG oraz z ZUS

Likwidacja firmy powinna być uporządkowana, aby w przyszłości nie okazało się, że musimy z tego tytułu ponieść konsekwencje. Krokiem pierwszym jest wypełnienie wniosku z CEIDG – 1, w którym zawarte są informacje o likwidacji firmy. Ustawodawca przewiduje, że mamy 7 dni na złożenie wniosku od dnia zawieszenia działalności.

Zastanawiasz się, w jaki sposób złożyć wniosek o likwidację firmy w CEIDG? Najpopularniejszy sposób to forma papierowa. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy dla zarejestrowanej firmy. Innym sposobem jest przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej CEIDG, gdzie należy poświadczyć wniosek certyfikowanym podpisem elektronicznym. Można także wysłać wypełniony wniosek za pośrednictwem poczty, warunkiem jest, aby podpis był poświadczony notarialnie. Nastąpi wykreślenie REGON firmy.

W jaki sposób zgłosić likwidację firmy w Urzędzie Skarbowym?

Jeśli firma była płatnikiem podatku VAT, to zobowiązana jest do złożenia wniosku o VAT-Z. Płatnicy VAT zobowiązani są do przeprowadzenia spisu z natury, czyli dokonania tzw. remanentu firmy. Przed jego dokonaniem mamy tydzień, aby złożyć zawiadomienie w Urzędzie skarbowym o jego przeprowadzeniu.

W wykazie majątku firmy należy uwzględnić środki trwałe oraz towary i surowce, jakimi firma handlowała. W spisie wykazujemy wszystkie środki, które pozostawały w użyciu firmy od co najmniej 12 miesięcy. Dokonany spis pozwoli na ustalenie, jaki podatek VAT zobowiązana jest firma uiścić w związku z likwidacją firmy. Kwota podatku wykazywana jest w ostatnim zeznaniu PIT. Na jego złożenie przedsiębiorca ma 2 miesiące.

Istotną kwestią jest, że jeśli firma posiadała majątek o wartości niższej niż 3,5 tys. złotych, to nie musi go ona wykazywać we spisie środków trwałych.

Co powinien zawierać spis majątku firmy?

Prawidłowo przeprowadzony spis majątku firmy pomoże nam określić w jakiej wysokości należy uiścić podatek VAT. Spis powinien zawierać trzy główne punkty, mianowicie:

 • nazwę majątku firmy (datę nabycia i wartość początkową)

 • kwota wydatków w związku z nabyciem środka trwałego oraz koszty uzyskania przychodu z tego tytułu

 • metody amortyzacji danego środka trwałego oraz suma dokonany wszystkich odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacenia podatku VAT, jednak powinien pamiętać o podatku dochodowym, który wystąpi w chwili spieniężenia majątku firmy z tytułu likwidacji firmy. Odliczyć należy część niepodlegającą amortyzacji. Po odliczeniu otrzymamy podstawę, od której należy odliczyć podatek dochodowy. Wyjątkiem od opłacenia podatku dochodowego jest fakt, że od dnia likwidacji firmy do dnia sprzedaży majątku upłynęło 72 miesiące.

Jak założyć firmę przez internet?

Jak założyć firmę przez internet

Uciążliwe chodzenie po urzędach powoli odchodzi do lamusa, dzięki dostępowi do platformy internetowej eAdministracja. Pewnie wielu z was zastanawia jak założyć firmę przez internet? Wszelkie formalności związane z zakładaniem firmy przez internet odbywa się na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przed zalogowaniem się do CEIDG należy utworzyć Profil Zaufania, który pomocny jest również przy załatwianiu innych spraw urzędowych.

Na czym polega eAdministracja?

Platforma internetowa eAdministracja została utworzona w celu usprawnienia formalności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Obecnie większość formalności urzędowych można załatwić bez wychodzenia z biura. Aby nasza praca przebiegała sprawniej, należy założyć konto ePUAP, a tam zarejestrować Profil Zaufania.

Posiadanie pełnego dostępu do elektronicznej administracji skróci nasz czas na załatwianie spraw urzędowych. Za pośrednictwem platformy mamy możliwość wysłania wniosków niemal do wszystkich urzędów. Dzięki temu nie musimy stac w długich kolejkach na konsultacje z urzędnikiem. 

Jak zarejestrować wniosek w CEIDG?

Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy wypełnić formularz CEIDG – 1, który za pośrednictwem platformy internetowej trafi do Ministerstwa Gospodarki.

Rejestrowanie firmy za pośrednictwem platformy CEIDG pozwala na szybkie założenie firmy. Po wysłaniu formularza nasza firma jest rejestrowana w ciągu 24 godzin.

Formularz zgłoszenia naszej firmy do ewidencji działalności gospodarczej możemy zgłosić standardowo osobiście w urzędzie lub przy użyciu Profilu Zaufanego. Profil można założyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Dostęp do profilu daje nam również możliwość załatwiania spraw w innych urzędach, np. w ZUS.

Trzy kroki do rejestracji firmy przez Internet

Jak założyć firmę przez Internet- (1)

Czy działalności gospodarcze będą miały więcej swobody?

zmiany podatkowe

Na 22 lutego br. planowane jest podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja ma znaczny wpływ na młode firmy, które rozpoczynają swoją działalność wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Dzięki wprowadzanym zmianom przedsiębiorcy będą mieli możliwość oszacowania opłacalności przyszłej działalności firmy oraz wpływ poszczególnych ustaw.

Jakie zmiany wnosi nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej?

Nowelizacja ustawy wprowadza siedem głównych zmian, które mają najistotniejsze znaczenie głównie dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Główne zmiany dotyczą wpisów do CEIDG. Poniżej najistotniejsze zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej:

 1. uproszczone procedury dokonywania wpisów oraz wykreśleń w CEIDG

 2. uproszczone procedury uzyskiwania zaświadczeń z CEIDG

 3. więcej danych we wpisach do CEIDG

 4. zmniejszenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę w trakcie dokonywania zmian we wpisie do CEIDG, dotyczy głównie sytuacji zawieszania działalności gospodarczej

 5. uproszczone procedury dotyczące roszczeń w przypadku wierzycieli

 6. uproszczona procedura rezygnacji ze wpisu do CEIDG przed dokonaniem wpisu

 7. ułatwienia w stosowaniu interpretacji dotyczących ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ponadto wprowadzane zmiany mają pozwolić na zmniejszenie ilości wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Konsekwencja zmian będzie możliwość zgłaszania wszelkich zmian już z poziomu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pozwoli to na zgłaszanie przedsiębiorcy do ZUS oraz zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dodatkowo automatyczne wykreślenie z centrali będzie się odbywało po 24 miesiącach, jeśli przedsiębiorca nie złoży wniosku o wykreślenie po wcześniejszym zawieszeniu prowadzonej działalności. Automatyczne wykreślenie będzie również następowało w przypadku orzeczenia sądu o zakazie prowadzenia działalności.

Na jakich zasadach zostanie obniżona składka ZUS dla małych przedsiębiorstw?

Planowane jest zniesienie opłat składki zryczałtowanej, którą mali przedsiębiorcy wnoszą do ZUS. Do tej pory roczna składka z tego tytułu uiszczanej składki wynosi około 1173 zł i nie jest uzależniona od dochodów firmy.

Według wstępnych propozycji przedsiębiorstwa, których dochód roczny nie przekracza 60 tys. zł (5 tys. zł miesięcznie), będą zobowiązane do opłacania składki wynoszącej 24 proc. przychodu. Jednak odliczenie składki następowałoby na zasadzie liniowej od 0 proc. do 24 proc. Natomiast firmy, których dochód przekroczy wspomnianej powyżej 5 tys. zł miesięcznie, uiszczałyby opłaty do ZUS na starych zasadach.

Wprowadzenie znacznych zmian dla sektora MŚP ma być konsekwencją walki z szarą strefą, a tym samym zachęcić przedsiębiorców do zakładania jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jakie zmiany wprowadza ustawa o podatku CIT?

Na szczególną uwagę zasługują zmiany, jakie weszły w życie z dniem 1 stycznia br., mianowicie zmniejszenie progu podatku CIT z 19 proc. do 15 proc. Zmiany w przepisach w tym przypadku dotyczą tych firm, które mają osobowość prawną. Oznacza to, że ich przychody za ubiegły rok nie przekroczyły progu 1,2 mln euro.

Dodatkowo nowy próg podatku CIT obejmuje swoim zasięgiem również nowe firmy, które spełniają wymogi ustawy.

Jak założyć firmę przez telefon?

Jak założyć firmę przez telefon?

Jak założyć firmę przez telefon? Nic trudniejszego wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu. Od stycznia bieżącego roku można założyć działalność gospodarczą bez wychodzenia z domu. Do tej pory założenie firmy było możliwe tylko wyłącznie w urzędzie. Te spore ułatwienia mają za zadanie przybliżyć administrację potencjalnym przedsiębiorcom. Coraz więcej spraw administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności można załatwić dzięki platformie mobilnej e-administracja. Od kilku tygodnie łatwiejsze stało się również rejestrowanie firm.

Krok pierwszy – kontakt z konsultantem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej zawsze odbywa się w CEIDG. W związku z wprowadzonymi zmianami możliwe jest zarejestrowanie firmy poprzez kontakt z konsultantem. Pierwszym krokiem powinno być wykonanie telefonu do biura informacji CEIDG (801 055 088).

W trakcie rozmowy z konsultantem należy przedstawić dokumenty niezbędne do zarejestrowania firmy, takie jak:

 • forma opodatkowania

 • podmiot działalności (kod PKD)

 • nazwa firmy.

Dzięki podaniu kilku niezbędnych informacji rejestracja przebiegnie znacznie sprawniej.

Po zakończonej rozmowie, w czasie której konsultant wypełni wniosek rejestracyjny firmy, otrzymamy wiadomość sms z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego. W wiadomości będzie znajdował się również kod z numerem wniosku.

Znajdź kredyt dla siebie

Krok drugi – wizyta w urzędzie gminy lub podpis elektroniczny

Jeśli nie posiadamy elektronicznego podpisu, to konieczna będzie wizyta w najbliższym urzędzie gminy. Urzędnik po przedstawieniu kodu z numerem wniosku rejestracyjnego naszej firmy oraz dokumentu tożsamości wydrukuje dla nas wniosek w celu złożenia podpisu.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny, mogą zarejestrować się w platformie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, w tym celu należy odebrać z poczty e-mail z plikiem w formacie „xml”, który należy zaimportować do naszego profilu CEIDG. Zakończenie rejestracji firmy odbywa się poprzez zaczytanie kodu z elektronicznego podpisu.

Jak założyć firmę prze telefon


Jakie działalności gospodarcze zostały wykluczone z możliwości rejestracji firmy przez telefon?

Jak się okazuje, nie wszystkie działalności gospodarcze można zarejestrować korzystając z e-administracji. Istnieją branże, które zostały wykluczone z tego przywileju między innymi:

 • sprzedaż alkoholu

 • firmy zajmujące się odbiorem ścieków i odpadów

 • inne działalności zobowiązane do przedstawiania sprawozdań.

Zmiany w przepisach dotyczących CEIDG

Zmiany w CEIDG

Z dniem 1 stycznia 2017 roku ma wejść w życie szereg zmian, które będą również dotyczyły ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niewątpliwie wprowadzane zmiany zmienią zakres informacji, jakie można uzyskać z CEIDG. Projekt zmian opracowywany jest przez Ministerstwo Rozwoju. Główne zmiany wprowadzone mają w znacznej mierze chronić interesy przedsiębiorców.

Ograniczenie zakresu danych dostępnych w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Proponowane zmiany mają ostatecznie nie wpłynąć negatywnie na informacje pobierane z CEIDG, czy też nie wpłyną na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Główne zmiany dotkną takich informacji jak NIP przedsiębiorstwa. Wcześniej zmieniono również dostęp do informacji o REGON-ie czy PESEL-u.

Obecnie w CEIDG możemy dowiedzieć się, kiedy został NIP nadany lub anulowany, po wprowadzeniu zmian te informacje będą niedostępne. Co do zasady adres zamieszkania uznany został za informacje niejawne. Oznacza to, że nie można ich bezpodstawnie ujawniać, ponieważ podlegają pod ustawę o ochronie danach osobowych.

Korzystną zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy ma być, zniesienie obowiązku ujawniania w CEIDG informacji odnośnie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy. Ponadto ustawodawca zaznacza, że adres zamieszkania przedsiębiorcy nie ma wpływu bezpośredniego, ani pośredniego na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Rozszerzenie katalogu informacji dostępnych w CEIDG

Dane odnośnie upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa były dostępne w CEIDG, jednak katalog ten został rozszerzony o dodatkowe informacje z zakresu masy upadłościowej syndyka. Ujawnienie informacji o wprowadzeniu syndyka na teren działalności gospodarczej. Wpisanie syndyka do CEIDG będzie się odbywało z tzw. urzędu przez odpowiedni do tego sąd powszechny.

Dodatkowa informacją, która ma wzbogacić katalog komunikatów CEIDG ma być wprowadzenie obowiązku ujawniania prowadzonej restrukturyzacji oraz jej zakończenia. Zasada ta ma za zadanie umożliwienie sądom ustanowieniem na jej majątku nadzorcy wyznaczonego przez sad gospodarczy.

Nowa oświadczenia w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

Ustawa wprowadza nowe obowiązkowe oświadczenia odnośnie posiadania prawa własności nieruchomości, w której przedsiębiorca wskazuje zarejestrowaną firmę. Do tej pory nie obowiązywała ta zasada i nikt nie sprawdzał czy podany przez przedsiębiorcę adres w CEIDG jest adresem właściwym dla prowadzonej działalności.

Obowiązek wypełniania oświadczenia o adresie zarejestrowanej działalności ma za zadanie chronić interesy osób trzecich korzystających z usług zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorstw. W oświadczeniu należy wykazać następujące adresy firmy:

 • adres do doręczania korespondencji dla przedsiębiorcy;

 • adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza;

 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz oddziałów firmy, jeśli takie zostały utworzone.

Ustawodawca wprowadza szereg kar związanych z nieprawidłowym złożeniem oświadczenia. Mianowicie odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji związanych z miejscem prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowe normy prawne

Kolejne obostrzenia odnośnie składania oświadczenia o prawie do tytułu własności nieruchomości, w której prowadzona jest działalność mówią, że nie wykazanie takiego oświadczenia będzie skutkowało wykreśleniem przedsiębiorstwa z listy CEIDG. Instytucją uprawnioną do dokonania wykreślenia jest Minister Rozwoju.

Ponadto ustawodawca daje możliwość złożenia wniosku przez przedsiębiorcę o nieujawnianie danych adresowych, jeśli są już nieaktualne. Sytuacja dotyczy głównie danych adresowych, do których przedsiębiorca nie posiadał tytułu prawnego.

Przedsiębiorca składający wniosek o nieujawnianie danych adresowych zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia nowych danych adresowych z potwierdzeniem posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości, na której zarejestrowana jest firma.