Jak założyć firmę przez telefon?

Jak założyć firmę przez telefon?

Jak założyć firmę przez telefon? Nic trudniejszego wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu. Od stycznia bieżącego roku można założyć działalność gospodarczą bez wychodzenia z domu. Do tej pory założenie firmy było możliwe tylko wyłącznie w urzędzie. Te spore ułatwienia mają za zadanie przybliżyć administrację potencjalnym przedsiębiorcom. Coraz więcej spraw administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności można załatwić dzięki platformie mobilnej e-administracja. Od kilku tygodnie łatwiejsze stało się również rejestrowanie firm.

Krok pierwszy – kontakt z konsultantem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej zawsze odbywa się w CEIDG. W związku z wprowadzonymi zmianami możliwe jest zarejestrowanie firmy poprzez kontakt z konsultantem. Pierwszym krokiem powinno być wykonanie telefonu do biura informacji CEIDG (801 055 088).

W trakcie rozmowy z konsultantem należy przedstawić dokumenty niezbędne do zarejestrowania firmy, takie jak:

  • forma opodatkowania

  • podmiot działalności (kod PKD)

  • nazwa firmy.

Dzięki podaniu kilku niezbędnych informacji rejestracja przebiegnie znacznie sprawniej.

Po zakończonej rozmowie, w czasie której konsultant wypełni wniosek rejestracyjny firmy, otrzymamy wiadomość sms z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego. W wiadomości będzie znajdował się również kod z numerem wniosku.

Znajdź kredyt dla siebie

Krok drugi – wizyta w urzędzie gminy lub podpis elektroniczny

Jeśli nie posiadamy elektronicznego podpisu, to konieczna będzie wizyta w najbliższym urzędzie gminy. Urzędnik po przedstawieniu kodu z numerem wniosku rejestracyjnego naszej firmy oraz dokumentu tożsamości wydrukuje dla nas wniosek w celu złożenia podpisu.

Osoby, które posiadają podpis elektroniczny, mogą zarejestrować się w platformie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, w tym celu należy odebrać z poczty e-mail z plikiem w formacie „xml”, który należy zaimportować do naszego profilu CEIDG. Zakończenie rejestracji firmy odbywa się poprzez zaczytanie kodu z elektronicznego podpisu.

Jak założyć firmę prze telefon


Jakie działalności gospodarcze zostały wykluczone z możliwości rejestracji firmy przez telefon?

Jak się okazuje, nie wszystkie działalności gospodarcze można zarejestrować korzystając z e-administracji. Istnieją branże, które zostały wykluczone z tego przywileju między innymi:

  • sprzedaż alkoholu

  • firmy zajmujące się odbiorem ścieków i odpadów

  • inne działalności zobowiązane do przedstawiania sprawozdań.