Zmiany w podatku CIT dla małych firm

Zmiany w podatku CIT

Zmiany w podatku podatku CIT ma ułatwić życie przedsiębiorstw. Zmniejszenie składki obejmuje 4 pkt proc. z 19 proc. do 15 proc. Zmiany zmniejszające podatek CIT zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Ustawa została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Kogo obejma zmiany w podatku CIT?

Zmiany w podatku CIT ma dotyczyć głównie tych podatników, którzy płacą podatek CIT. Zgodnie z prawem osoby zobowiązane do rozliczania tego podatku, to przedsiębiorstwa odprowadzające podatek od towarów i usług, których roczny dochód nie przekracza 1,2 mln euro zysku.

Kolejną korzystną zmianą jest również fakt, że obniżenie podatku CIT obejmie swoim zasięgiem firmy rozpoczynające swoja działalność gospodarczą. Oznacza to, że będą mogły one skorzystać z niższej składki podatku CIT.

Niewątpliwie obniżenie składki CIT wpłynie niekorzystnie na wpływy do budżetu Skarbu Państwa, jednak w znacznej mierze ułatwi funkcjonowanie firmom na rynku. Rząd będzie musiał opracować inną strategie uzyskania przychodu, jaki został zmniejszony poprzez nowelizacje ustawy o podatku CIT.

Jakie rozwiązania wprowadza nowa ustawa o podatku CIT?

Poza korzystnym obniżeniem stawki z 19 proc. do 15 proc. ustawa ogranicza skorzystanie z ulgi tym przedsiębiorcą, którzy mają w planach rozdrobnienie swojej firmy. Jednym słowem podział firmy na mniejsze komórki nie ma sensu, ponieważ ustawa nie zezwala na skorzystanie takim firmom z mniejszej stawki CIT.

Warto zaznaczyć, że z preferencyjnej obniżki podatku VAT mogą skorzystać w pełni startujący w biznesie. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorstw, które stawiają swoje pierwsze kroki w branży biznesowej.

Ustawa ma za zadanie uszczelnić system podatkowy. Ponadto ujednolicenie przepisów ma ograniczyć możliwość unikania płacenia podatków. Nie będzie mogło dochodzić do sytuacji, w których podatnik chce obniżyć swoje podatki pomimo iż jego dochód osiągany był na terenie kraju.

Uszczelnienie podatków

Na zapoznanie się z najnowszą nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prywatnych przedsiębiorcy mają jeszcze trochę czasu. Nowa ustawa obejmująca swoim zakresem podatek CIT wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zadaniem ustawy jest również wprowadzenie ograniczenia odnośnie zasad opodatkowania transakcji wymiany towarów. Do tej pory przepisy te były określone w ustawie preferencyjnej, jednak nowa ustawa o podatku CIT w znacznej mierze ogranicza stosowanie tych przepisów.

Ograniczenie stosowania ustawy preferencyjnej odnośnie opodatkowania transakcji wymiany towarów ma polega na unikaniu stosowania uchylania się od opłat za transakcje wymiany towarów. Oznacza to, że nie będzie mogło dochodzić do sytuacji, w których zawierana jest transakcja, której celem jest unikniecie opodatkowania.