Jednolity Plik Kontrolny w praktyce

Jednolity Plik Kontrolny

Początek roku oznacza zmiany w prawie i nowe przepisy. Z dniem 1 stycznia zaczął obowiązywać Jednolity Plik Kontrolny dla mikro przedsiębiorców. Jego zadaniem jest ułatwienie prowadzenia kontroli podatkowych. Przyjrzyjmy się jak wygląda w praktyce i którzy mikro przedsiębiorcy zostaną zobowiązani do jego przesyłania.

Na czym polega Jednolity Plik Kontrolny?

Jak już zostało wspomniane zadaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest prowadzenie sprawnych kontroli podatkowych. Przedsiębiorcy za pomocą JPK przesyłają do Ministerstwa Finansów informacje dotyczące danych podatkowych.

Za pomocą JPK dane generowane są elektroniczne i w takiej formie przesyłane do kontroli. Od 1 stycznia 2018 roku do przesyłania JPK zobowiązani zostali również mikro przedsiębiorcy.

Jakie warunki należy spełnić, aby przesłać Jednolity Plik Kontrolny?

Jak się okazuje każdy mikro przedsiębiorca zostanie zobowiązany do przesłania danych podatkowych drogą Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek ciąży również na jednoosobowych działalnościach gospodarczych pomimo iż nie zatrudniają pracowników. By spełnić warunki do przesłania JPK przedsiębiorca powinien zatrudniać mniej niż dziesięciu pracowników rocznie oraz jego dochód roczny nie przekroczył 2 mln euro.

W okresie przejściowym wprowadzanych przepisów przedsiębiorcy zobowiązani do przesyłania JPK mają obowiązek od 1 stycznia na przesłanie JPK-VAT, natomiast do 1 lipca na przesłanie e-kontroli, ale na wezwanie przez organ podatkowy.

Co zmienia Jednolity Plik Kontrolny?

Korzyścią płynącą z JPK jest przede wszystkim usprawnienie przesyłania dokumentacji podatkowej do odpowiednich organów, a co za tym idzie zmniejszenie kontroli podatkowych w firmach.

Przedsiębiorcy dzięki regularnemu przesyłaniu pliku JPK będą mieć większą kontrolę nad działalnością swojej firmy, a przy tym monitorować i kontrolować ewentualne nieprawidłowości finansowe.

Na dzień dzisiejszy przedsiębiorcy zobowiązani są głównie do przesyłania wyłącznie pliku JPK-VAT, natomiast inne pliki zobowiązani są przechowywać na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.

Struktura przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Podatek VAT 2017 – 3 rzeczy, o których musisz wiedzieć

podatek vat 2017

Podatek VAT zmienia się jak w kalejdoskopie. Od początku roku zaszły cztery najważniejsze zmiany w podatk VAT 2017. Jedne ułatwiają funkcjonowanie firm, inne nieco utrudniają, ale obowiązują i dobrze jest je znać. Zazwyczaj największe zmiany dotyczą sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jednolity Plik Kontrolny

Zadaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest dostarczenie ewidencji dokonanych zakupów oraz sprzedaży. Pierwsze pliki kontrolne trafiły do Urzędów Skarbowych trafiły już w drugiej połowie lutego bieżącego roku. Raport wysyłany jest raz w miesiącu, dzięki czemu Ministerstwo Finansów ma pełny obraz płynności finansowej firmy.

Wprowadzone zmiany mają uporządkować ordynację podatkową. Kolejnym etapem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest wysyłanie raportów z konta firmowych. Zadanie to spoczywa po stronie banków. Pierwsze raporty maja zostać wysłane już we wrześniu.

Nowy rodzaj płatności – split payment

Nowy rodzaj płatności dotyczy zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Znajdziemy w niej obowiązek zmiany systemu informatycznego, który odpowiedzialny jest za wprowadzenie limitów gotówkowych w firmach. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzone w styczniu przyszłego roku i będą zobowiązywać banki do prowadzenia darmowych rachunków VAT dla swoich klientów, czyli firm, które posiadają w banku konto firmowe.

Split Payment będzie polegał na podzieleniu płatności na należny podatek VAT. Dla przykładu firma budowlana kupując cegły otrzymuje fakturę i część netto będzie trafiała na konto firmowe natomiast podatek VAT na specjalny rachunek bankowy dostawcy. Zadaniem dostawcy jest określić w jaki sposób nastąpi rozliczenie za zakupiony towar.

Nowa akcyza

 

Nowa ordynacja podatkowa ma za zadanie walczyć z szerzącą się szarą strefą. Kolejnym krokiem jest nowa akcyza tytoniowa. Kontrola nad uprawami przejdzie w ręce państwa, a tym samym uprawcy będą zobowiązani do opłaty podatku za towary sprzedawane za granicę.

Jednym słowem więcej kontroli nad firmami ma usprawnić przepływ informacji o płynności finansowej firmy, ale jednocześnie usprawnić wysyłanie raportów kontrolnych. Nowa ustawa o podatku VAT 2017 ma za zadanie zmniejszyć szarą strefę i pomóc uczciwym przedsiębiorcom na rozwój.

Konta firmowe do wglądu Krajowej Administracji Skarbowej

Konta firmowe pod lupą KAS

Konta firmowe pod lupą Urzędów Skarbowych. Nowe zmiany, jakie mają wejść w życie od września, dotkną aż 80 tysięcy firm w Polsce. Projekt zmiany ordynacji podatkowej jest konsekwencją utworzenia nowego organu, który ma stać na straży ściągalności podatków. Wprowadzane zmiany mają za zadanie zwiększyć wpływy do budżetu. Konta firmowe będą raportowane przez bank i przesyłane do KAS. 

Jakie są cele przesyłania pliku kontrolnego z konta firmowego?

Od 1 września bieżącego roku banki będą zobowiązane do codziennego przesyłania raportu wyciągu z konta firmy. Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała za zadanie prześwietlić wpływy i wypływy z konta firmowego.

Na wyciągach bankowych widnieją wszystkie transakcje przeprowadzane przez firmy. Rozliczanie z dokonanych opłat ma za zadanie ograniczyć rozszerzanie się szarej strefy, a tym samym zwiększyć wpływy do budżetu o kilkanaście miliardów złotych.

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą zarówno plików z wyciągami z kont firmowych, jak i dotyczą podatku VAT czy Centralnego Rejestru Faktur. Zmiany dotkną głównie większych przedsiębiorców, firmy w Szczecinie czy innym mniejszym mieście o zasięgu lokalnym, które ani nie osiągają wysokich dochodów, ani nie mają rozwiniętego szczebla kadrowego, nie będą zobowiązane do ujawniania wyciągów z konta firmowych.

Rejestr kont firmowych

Konta firmowe, których firm będą raportowane przez banki?

Wprowadzane zmiany nie dotkną swoim zasięgiem mikro-przedsiębiorców. Firmy, które są zobowiązane do raportowania wyciągów z konta firmowego to głównie rozwinięte przedsiębiorstwa.

Konta firmowe będą przeglądane w przypadku firm zatrudniających więcej niż 10 pracowników lub osiągające dochody powyżej 2 mln złotych rocznie.

Jakie są zadania Krajowej Administracji Skarbowej?

Krajowa Administracja Skarbowa została powołana w celu przeciwdziałania szerzącej się szarej strefie. Powstała z połączenia Urzędów Celnych i Urzędów Skarbowych. Jej zadaniem jest pobór podatków oraz pomoc podatnikom.

Konsekwencją wprowadzenia nowej ordynacji podatkowej jest wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego od 25 lutego br. Jedna jego część odpowiada za ewidencję podatku VAT, natomiast druga za struktury wysyłane na żądanie. Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym przeczytacie tutaj.

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego ma za zadanie wprowadzić porządek podatkowy. Nowy podatek ma głównie dotknąć sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwsze przesłanie JPK przedsiębiorcy powinni zrobić do 25 lutego 2017 roku.

Kogo obejmą nowe zobowiązania podatkowe?

Obowiązkiem raportowania objęte zostały małe i średnie przedsiębiorstwa. Obowiązek zostanie nałożony z dniem 1 stycznia 2017 roku, a do 25 lutego bieżącego roku należy przesłać plik za miesiąc styczeń.

Zadaniem raportu ma być przekazywanie danych wprost do Ministerstwa Finansów. Bez wątpienia jest to spore uproszczenie procedury raportowania. Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie podzielony na dwie części. Jedna część będzie odpowiadać za ewidencje podatku VAT, natomiast druga za struktury wysyłane na żądanie.

Należy zaznaczyć, że część raportu odpowiedzialna za ewidencję podatku VAT będzie wymagana do przesyłu raz w miesiącu. Ponadto w pliku należy zmienić nazwy kolumn oraz ich kolejność. Przedsiębiorcy powinni również przygotować się na sprawdzenie poprzednik plików kontrolnych.

W jaki sposób wysyłany będzie Jednolity Plik Kontrolny?

Przede wszystkim plik będziemy wysyłany w strukturze jednolitej dla wszystkich przedsiębiorców. Raport kontrolny odbierany będzie przez system Ministerstwa Finansów.

Wszelkie rozliczenia z dniem wejścia raportu kontrolnego będą się odbywały drogą elektroniczną. Jeśli przedsiębiorstwa rozliczały się do tej pory w sposób odręczny, to czekają je spore zmiany. Każdy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dostosowania się do nowych wytycznych raportu.

Niestety plik jest dość skomplikowany i do jego wysłania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego środowiska. Niemożliwe jest przesłanie pliku standardową drogą, ponieważ jest on zapisany w odpowiedniej strukturze, ponadto przesyłanie będzie się odbywało na wyznaczony ściśle adres.

Jakie są opinie ekspertów dotyczące Jednolitego Pliku kontrolnego?

Pojawiają się już pierwsze opinie na temat nowej ustawy. Zdaniem ekspertów raportowanie będzie uszczegółowieniem istniejącej deklaracji podatku VAT. Plik będzie bardziej szczegółowy i bogaty w wiedzę o podatku, jaki odprowadza przedsiębiorca.

Dla przykładu, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie kraju, to w pliku będą zawarte poszczególne transakcje, jakie zostały zawarte w czasie rozliczania deklaracji podatku VAT. Raport ma za zadanie uszczelnić proces podatkowy w naszym kraju.

Najwięcej obaw wśród przedsiębiorców budzi wprowadzenie modułu wysyłania Raportu. Ze wstępnych informacji wynika, że raportowanie nie będzie prostym manewrem. Przedsiębiorców interesuje głównie jaki okres będą mieli na przygotowanie się do wysyłania. Niebawem ma się pojawić więcej informacji związanych z Plikiem Kontrolnym.