Jakie zmiany w uldze amortyzacyjnej?

Zmiany w podatku CIT

Rząd od dawna zapowiadał wsparcie dla przedsiębiorców, tym razem proponuje ulgę amortyzacyjną. Jest to kontynuacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o PIT i CIT wprowadzą wiele udogodnień dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednak eksperci wskazują, że aby ulga podatkowa przyniosła wymierne korzyści, przedsiębiorcy powinni sięgnąć do swoich kieszeni w celu inwestycji we własne działalności gospodarcze.

Dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują?

Brak inwestycji w przedsiębiorstwach może być spowodowany kilkoma czynnikami, między innymi niestabilną polityką. Zła sytuacja gospodarcza nie przekłada się na rozwój firm w kraju.

Przedsiębiorcy posiadają zasoby finansowe, które mogliby wykorzystać na rozwój firm, a tym samym skorzystać z ulgi amortyzacyjnej. Jednak niepewne projekty rządowe powodują, że inwestycje są odkładane na dalszy plan.

Zastój inwestycyjny z reguły prowadzi do pogłębiania się problemów w przedsiębiorstwie. Należy podążać z duchem czasu i modernizować swoje firmy. Teraz przepisy podatkowe pozwalają na wprowadzenie przy tym niewielkich oszczędności oraz zwiększenia przychodów.

Jakie są zalety nowelizacji ustawy o PIT i CIT?

Zmiany w ustawie podatkowej przyniosą wiele korzyści głównie dla sektora MŚP, głównie z powodu rozszerzenia jednorazowej amortyzacji środków trwałych firmy. Oznacza to, że firma, która zakupi nowy sprzęt, będzie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych na kwotę do 100 tys. zł.

Według poprzednich przepisów jednorazowa amortyzacja było możliwe wyłącznie do kwoty 3,5 tys. zł, natomiast po zmianach kwota odpisu amortyzacyjnego wzrośnie do 100 tys. zł. Jednak za nim przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania odpisów będzie musiał spełnić podstawowy warunek przewidziany w ustawie, mianowicie inwestycje w danym roku nie powinny przekroczyć 10 tys. zł.

Kolejny atut ulgi amortyzacyjnej to możliwość zwiększenia dochodów firmy poprzez stosowanie odpisów amortyzacji nabytych środków trwałych, które wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa. Dzięki prowadzonym jednorazowym odpisom amortyzacyjnym przedsiębiorca zapłaci mniejszy podatek.

Do tej pory wielu przedsiębiorców korzystało z gwarancji de minimis, rząd liczy, że po wprowadzeniu większej ulgi podatkowej mniejsza liczba przedsiębiorców będzie ubiegać się o dotacje BGK. Ponadto gwarancje obwarowane są wieloma przepisami administracyjnymi, ponadto proces przyznawania dofinansowania opóźnia inwestycje w firmie.

Proponowana jednorazowa ulga amortyzacyjna została przedstawiona jako projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT i CIT dla przedsiębiorców. Według planów projekt ma być kontynuacją programów, które zostały wprowadzone na początku zeszłego roku jak Rodzina 500 Plus, Mieszkania Plus, a teraz przyszedł czas na 500 Plus dla Przedsiębiorców.