Jakie koszty podatkowe pomniejszają podatek dochodowy? Część 2

podatek dochodowy

W pierwszej części artykułu pisaliśmy o najczęstszych kosztach, które można uwzględnić w odliczeniu podatku dochodowego. Jak się okazuje, firma ma prawo pomniejszyć podatek o takie koszty jak wynajem biura, nabycie sprzętu biurowego oraz IT, konto firmowe czy biuro rachunkowe. Natomiast z rozwagą musimy rozliczać koszty związane z funduszem reprezentacyjnym. W tej części artykułu skupimy się na wizerunku firmy, samochodach oraz kredytach.

Czy raty kredytowe pomniejszają podatek dochodowy?

Firmy, które zdecydowały się lub planują zaciągnięcie kredytu, mają prawo wliczyć go w koszty uzyskania przychodu. W przypadku kredytów dla firm w kosztach wykazujemy jedynie część odsetkową raty kredytowej. Podobnie jest z kredytem samochodowym, który jest kredytem celowym przeznaczanym na zakup określonego składnika majątku firmy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja z kredytami na zakup nieruchomości, aby można było ratę wykazać w kosztach, niezbędne jest przekazania nieruchomości do użytkowania. W innym przypadku koszty powiększają przychód i mogą być wykazywane w amortyzacji środka trwałego.

Podatek dochodowy pomniejszają również koszty związane z leasingiem przedmiotów. Przy leasingu operacyjnym całą ratę leasingową wliczamy w koszty. Natomiast przy leasingu finansowym jedynie część odsetkową jak przy kredytach dla firm.

Czy ekspres do kawy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

W działalnościach, gdzie podstawową usługą jest gastronomia, nie ma wątpliwości, że ekspres do kawy będzie pomniejszał podatek dochodowy. Jeśli jego wartość przekroczy 3,5 tys. złotych, to przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku pozostałych działalności gospodarczych przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do udowodnienia, że zakupiony ekspres do kawy udostępniony jest dla pracowników. Jeśli ekspres do kawy stałby zamknięty w pomieszczeniu, do którego nie mają dostępu pracownicy, jego zakup nie może pomniejszać podatku dochodowego.

Czy koszty związane z reklamą firmy pomniejszą podatek dochodowy?

Nie wszystkie koszty związane z wizerunkiem firmy możemy zaliczyć do kosztów, między innymi opisane w poprzedniej części artykułu obiady biznesowe. Natomiast koszty związane z reklamą firmy w pełni mamy możliwość odliczenia podatku VAT.

Bez względu na to, czy nasza reklama odbyła się w social mediach, internecie czy na banerze faktura za usługę pomniejszy podatek dochodowy.

W pierwszej części artykułu o kosztach w firmie przeczytasz o:

  • wynajmie biura
  • sprzęcie biurowym
  • koncie firmowym i karcie płatniczej
  • funduszu reprezentacyjnym.

Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Likwidacja firmy? Sprawdź, jak to zrobić

likwidacja firmy

Ilu z nas zakładało działalność gospodarczą, a później odwieszało ją na wieszak. Okazuje się, że zawieszona działalność gospodarcza po pewnym czasie jest likwidowana. Nie zwalnia to jednak właściciela działalności do rozliczenia firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Sprawdź, jak prawidłowo zamknąć firmę.

Jak zlikwidować firmę?

Krok pierwszy wyrejestruj firmę z CEIDG oraz z ZUS

Likwidacja firmy powinna być uporządkowana, aby w przyszłości nie okazało się, że musimy z tego tytułu ponieść konsekwencje. Krokiem pierwszym jest wypełnienie wniosku z CEIDG – 1, w którym zawarte są informacje o likwidacji firmy. Ustawodawca przewiduje, że mamy 7 dni na złożenie wniosku od dnia zawieszenia działalności.

Zastanawiasz się, w jaki sposób złożyć wniosek o likwidację firmy w CEIDG? Najpopularniejszy sposób to forma papierowa. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy dla zarejestrowanej firmy. Innym sposobem jest przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej CEIDG, gdzie należy poświadczyć wniosek certyfikowanym podpisem elektronicznym. Można także wysłać wypełniony wniosek za pośrednictwem poczty, warunkiem jest, aby podpis był poświadczony notarialnie. Nastąpi wykreślenie REGON firmy.

W jaki sposób zgłosić likwidację firmy w Urzędzie Skarbowym?

Jeśli firma była płatnikiem podatku VAT, to zobowiązana jest do złożenia wniosku o VAT-Z. Płatnicy VAT zobowiązani są do przeprowadzenia spisu z natury, czyli dokonania tzw. remanentu firmy. Przed jego dokonaniem mamy tydzień, aby złożyć zawiadomienie w Urzędzie skarbowym o jego przeprowadzeniu.

W wykazie majątku firmy należy uwzględnić środki trwałe oraz towary i surowce, jakimi firma handlowała. W spisie wykazujemy wszystkie środki, które pozostawały w użyciu firmy od co najmniej 12 miesięcy. Dokonany spis pozwoli na ustalenie, jaki podatek VAT zobowiązana jest firma uiścić w związku z likwidacją firmy. Kwota podatku wykazywana jest w ostatnim zeznaniu PIT. Na jego złożenie przedsiębiorca ma 2 miesiące.

Istotną kwestią jest, że jeśli firma posiadała majątek o wartości niższej niż 3,5 tys. złotych, to nie musi go ona wykazywać we spisie środków trwałych.

Co powinien zawierać spis majątku firmy?

Prawidłowo przeprowadzony spis majątku firmy pomoże nam określić w jakiej wysokości należy uiścić podatek VAT. Spis powinien zawierać trzy główne punkty, mianowicie:

  • nazwę majątku firmy (datę nabycia i wartość początkową)

  • kwota wydatków w związku z nabyciem środka trwałego oraz koszty uzyskania przychodu z tego tytułu

  • metody amortyzacji danego środka trwałego oraz suma dokonany wszystkich odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacenia podatku VAT, jednak powinien pamiętać o podatku dochodowym, który wystąpi w chwili spieniężenia majątku firmy z tytułu likwidacji firmy. Odliczyć należy część niepodlegającą amortyzacji. Po odliczeniu otrzymamy podstawę, od której należy odliczyć podatek dochodowy. Wyjątkiem od opłacenia podatku dochodowego jest fakt, że od dnia likwidacji firmy do dnia sprzedaży majątku upłynęło 72 miesiące.