Nowy system informatyczny uszczelniający podatek VAT

Nowy system informatyczny

Nowy system informatyczny ma za zadanie uszczelnić podatek VAT. Będzie gromadził dane o podatnikach podatku VAT. Nowy system ma ulepszyć procedurę ściągania podatku, pierwsze efekty będzie widać już po rozliczeniu ubiegłego roku.

Jakie dane będzie analizował system informatyczny?

System informatyczny w gruncie rzeczy nie jest wcale taką nowością. Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorców obowiązuje Raportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który przesyłany jest w specjalnie stworzonym środowisku. Przedsiębiorcy ponadto zostaną zobligowani do wprowadzania faktur oraz paragonów w Centralnym Rejestrze Faktur, a także w Centralnym Rejestrze Rachunków.

Więcej informacji o Raportowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdziecie w poprzednim artykule Raport jednolitego Pliku Kontrolnego.

Powyżej wymienione rejestry mają za zadanie uszczelnienia ordynacji podatkowej, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Rząd zapowiada rozszerzanie systemu informatycznego na kolejne grupy firm rozliczających podatek VAT.

 Nowy system informatyczny

Ile korzyści przyniesie zaostrzenie przepisów podatku VAT?

Na obecną chwilę nie można konkretnie określić, na ile wprowadzenie nowego systemu informatycznego zwiększyło wpływy z podatku VAT, ponieważ okres rozliczeniowy za poprzedni – 2016 rok skończył się 31 stycznia 2017 roku. Z wstępnych analiz wynika, że wpływy mają się zwiększyć o około 1 proc. W ubiegłych latach straty wynikające z nieprawidłowego rozliczania podatku sięgają aż 20 mln zł.

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego

Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego ma za zadanie wprowadzić porządek podatkowy. Nowy podatek ma głównie dotknąć sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pierwsze przesłanie JPK przedsiębiorcy powinni zrobić do 25 lutego 2017 roku.

Kogo obejmą nowe zobowiązania podatkowe?

Obowiązkiem raportowania objęte zostały małe i średnie przedsiębiorstwa. Obowiązek zostanie nałożony z dniem 1 stycznia 2017 roku, a do 25 lutego bieżącego roku należy przesłać plik za miesiąc styczeń.

Zadaniem raportu ma być przekazywanie danych wprost do Ministerstwa Finansów. Bez wątpienia jest to spore uproszczenie procedury raportowania. Raport Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie podzielony na dwie części. Jedna część będzie odpowiadać za ewidencje podatku VAT, natomiast druga za struktury wysyłane na żądanie.

Należy zaznaczyć, że część raportu odpowiedzialna za ewidencję podatku VAT będzie wymagana do przesyłu raz w miesiącu. Ponadto w pliku należy zmienić nazwy kolumn oraz ich kolejność. Przedsiębiorcy powinni również przygotować się na sprawdzenie poprzednik plików kontrolnych.

W jaki sposób wysyłany będzie Jednolity Plik Kontrolny?

Przede wszystkim plik będziemy wysyłany w strukturze jednolitej dla wszystkich przedsiębiorców. Raport kontrolny odbierany będzie przez system Ministerstwa Finansów.

Wszelkie rozliczenia z dniem wejścia raportu kontrolnego będą się odbywały drogą elektroniczną. Jeśli przedsiębiorstwa rozliczały się do tej pory w sposób odręczny, to czekają je spore zmiany. Każdy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do dostosowania się do nowych wytycznych raportu.

Niestety plik jest dość skomplikowany i do jego wysłania niezbędne jest posiadanie odpowiedniego środowiska. Niemożliwe jest przesłanie pliku standardową drogą, ponieważ jest on zapisany w odpowiedniej strukturze, ponadto przesyłanie będzie się odbywało na wyznaczony ściśle adres.

Jakie są opinie ekspertów dotyczące Jednolitego Pliku kontrolnego?

Pojawiają się już pierwsze opinie na temat nowej ustawy. Zdaniem ekspertów raportowanie będzie uszczegółowieniem istniejącej deklaracji podatku VAT. Plik będzie bardziej szczegółowy i bogaty w wiedzę o podatku, jaki odprowadza przedsiębiorca.

Dla przykładu, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie kraju, to w pliku będą zawarte poszczególne transakcje, jakie zostały zawarte w czasie rozliczania deklaracji podatku VAT. Raport ma za zadanie uszczelnić proces podatkowy w naszym kraju.

Najwięcej obaw wśród przedsiębiorców budzi wprowadzenie modułu wysyłania Raportu. Ze wstępnych informacji wynika, że raportowanie nie będzie prostym manewrem. Przedsiębiorców interesuje głównie jaki okres będą mieli na przygotowanie się do wysyłania. Niebawem ma się pojawić więcej informacji związanych z Plikiem Kontrolnym.