Można wnioskować o kredyt technologiczny BGK

Kredyt technologiczny dla firm

Kredyt technologiczny ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego otwiera nowe drzwi dla przedsiębiorców. Innowacyjność jest trendy i nikt temu nie może zaprzeczyć, przykładem na to jest między innymi ulga podatkowa za wdrążanie innowacyjnych przedsięwzięć w firmach, czy preferencyjny kredyt dla firm z innowacyjnymi pomysłami. Kredyt technologiczny udzielany jest przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, tym samym posiada gwarancje Skarbu Państwa.

 Dla kogo kredyt technologiczny na preferencyjnych warunkach?

Z oferty kredytu technologicznego dla firm na wdrążanie innowacyjnych technologi może korzystać głównie sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Udzielane wsparcie pomaga mniejszym firmom na rozwój, a tym samym przyczynia się do wzrostu gospodarczego.

Środki kredytowe można przeznaczyć na rozpoczęcie prac naukowo-badawczych lub dofinansowanie już rozpoczętych. Aplikacje można składać już od drugiej połowy lutego. Szczegóły kredytu technologicznego dla firm dostępne są na stronach www.bgk.pl.

O jaką kwotę kredytu można wnioskować?

Firmy zainteresowane dofinansowaniem do innowacji technologicznych mogą wnioskować o maksymalną kwotę kredytu wynoszącą aż 6 mln zł. BGK zapowiedział współpracę z co najmniej 18 bankami, dzięki czemu możliwe jest zaciągniecie kredytu bez bezpośredniego wnioskowania do BGK.

Warunkiem złożenia wniosku o kredyt technologiczny na innowacje technologiczne jest posiadanie promesy technologicznej, dzięki czemu można złożyć wniosek kredytowy. Firma wnioskująca o kredyt zobowiązana jest przedstawić projekt wdrążanej technologi, dzięki czemu będzie można określić poziom samej technologi.

Kolejnym warunkiem obowiązkowym do uruchomienia kredytu jest wykazanie ekologicznego charakteru projektu, który będzie realizowany ze środków kredytowych.

W jaki sposób spłacić kredyt technologiczny na innowacje technologiczne?

Co do zasady kredyt będzie udzielany przez banki komercyjne, które otrzymają wsparcie od BGK. Firma, która zrealizuje projekt, dzięki udzielonemu finansowaniu będzie mogła się starać o premię technologiczną.

Wspomniana premia będzie udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego tym przedsiębiorstwom, które poprzez realizację projektu wypuściły na rynek produkt zaawansowany technologicznie.

Obecnie do rozdysponowania jest 400 mln zł, dzięki czemu szanse na kredyt preferencyjny mają również firmy, które wcześniej nie miały możliwości skorzystania z finansowania.

Jakie zmiany w uldze amortyzacyjnej?

Zmiany w podatku CIT

Rząd od dawna zapowiadał wsparcie dla przedsiębiorców, tym razem proponuje ulgę amortyzacyjną. Jest to kontynuacja Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Proponowane zmiany w nowelizacji ustawy o PIT i CIT wprowadzą wiele udogodnień dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednak eksperci wskazują, że aby ulga podatkowa przyniosła wymierne korzyści, przedsiębiorcy powinni sięgnąć do swoich kieszeni w celu inwestycji we własne działalności gospodarcze.

Dlaczego przedsiębiorcy nie inwestują?

Brak inwestycji w przedsiębiorstwach może być spowodowany kilkoma czynnikami, między innymi niestabilną polityką. Zła sytuacja gospodarcza nie przekłada się na rozwój firm w kraju.

Przedsiębiorcy posiadają zasoby finansowe, które mogliby wykorzystać na rozwój firm, a tym samym skorzystać z ulgi amortyzacyjnej. Jednak niepewne projekty rządowe powodują, że inwestycje są odkładane na dalszy plan.

Zastój inwestycyjny z reguły prowadzi do pogłębiania się problemów w przedsiębiorstwie. Należy podążać z duchem czasu i modernizować swoje firmy. Teraz przepisy podatkowe pozwalają na wprowadzenie przy tym niewielkich oszczędności oraz zwiększenia przychodów.

Jakie są zalety nowelizacji ustawy o PIT i CIT?

Zmiany w ustawie podatkowej przyniosą wiele korzyści głównie dla sektora MŚP, głównie z powodu rozszerzenia jednorazowej amortyzacji środków trwałych firmy. Oznacza to, że firma, która zakupi nowy sprzęt, będzie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych na kwotę do 100 tys. zł.

Według poprzednich przepisów jednorazowa amortyzacja było możliwe wyłącznie do kwoty 3,5 tys. zł, natomiast po zmianach kwota odpisu amortyzacyjnego wzrośnie do 100 tys. zł. Jednak za nim przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania odpisów będzie musiał spełnić podstawowy warunek przewidziany w ustawie, mianowicie inwestycje w danym roku nie powinny przekroczyć 10 tys. zł.

Kolejny atut ulgi amortyzacyjnej to możliwość zwiększenia dochodów firmy poprzez stosowanie odpisów amortyzacji nabytych środków trwałych, które wchodzą w skład majątku przedsiębiorstwa. Dzięki prowadzonym jednorazowym odpisom amortyzacyjnym przedsiębiorca zapłaci mniejszy podatek.

Do tej pory wielu przedsiębiorców korzystało z gwarancji de minimis, rząd liczy, że po wprowadzeniu większej ulgi podatkowej mniejsza liczba przedsiębiorców będzie ubiegać się o dotacje BGK. Ponadto gwarancje obwarowane są wieloma przepisami administracyjnymi, ponadto proces przyznawania dofinansowania opóźnia inwestycje w firmie.

Proponowana jednorazowa ulga amortyzacyjna została przedstawiona jako projekt nowelizacji ustawy o podatku PIT i CIT dla przedsiębiorców. Według planów projekt ma być kontynuacją programów, które zostały wprowadzone na początku zeszłego roku jak Rodzina 500 Plus, Mieszkania Plus, a teraz przyszedł czas na 500 Plus dla Przedsiębiorców.

Jednolity podatek dla przedsiębiorców

Jednolity podatek dla przedsiebiorców

Jednolity podatek dla przedsiębiorców ma za zadanie połączyć dwa podatki, mianowicie składki ZUS oraz składki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ujednolicenie podatków jest konsekwencja zmian jakie były wprowadzane w ostatnich latach w ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma zlikwidować ulgę podatkową oraz wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku.

Nowela ustawy o administracji podatkowej wprowadza jednolity podatek dla przedsiębiorców

Na razie podano do wiadomości jedynie projekt noweli, szczegóły mamy poznać przed upływem miesiąca. Wstępnie wiadomo, że jednolity podatek dla przedsiębiorców ma objąć swoim zasięgiem PIT, składki ZUS i NFZ.

Przed wprowadzeniem jednolitego podatku musi dojść do zmiany ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy ubezpieczeń społecznych. Bez wyraźnych zmian w przepływie danych między ZUS a NFZ nie będzie możliwa likwidacja trzech składek na poczet jednolitej daniny.

Ponadto nowelizacje ustaw mają na celu umożliwienie wyliczenia ponownych składek do jakich zobowiązani będą przedsiębiorcy. Bez tych wyliczeń nie będzie możliwe nowe naliczenie jednolitej składki podatkowej.

Cele reformy podatkowej

Reforma podatkowa ma za zadanie w rzeczywisty sposób zmienić podejście do podatków w naszym kraju. Zmiany dotyczą trzech etapów, mianowicie:

  • likwidację podatku degresywnego, czyli rodzaju zmienne stawki podatkowej, która wyrażana jest za pomocą procentów;

  • zwiększyć kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających;

  • uprościć podatek związany z obciążeniami działalności gospodarczej.

Według ekspertów obecna składka społeczna zbyt mocno obciąża przedsiębiorców. Po nowelizacji poziom składki zostanie obniżony do takiej wysokości, aby bez problemów mogły ją udźwignąć przedsiębiorstwa.

Do tej pory ulga podatkowa przysługiwała jedynie młodym przedsiębiorcom przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Wysoka składka społeczna powodowała, że po upływie 2 lat przedsiębiorstwa, albo zawieszały swoja działalność całkowicie lub na pewien okres. Nowelizacja ustawy ma wyeliminować takie zachowania i skłonić przedsiębiorców do kontynuowania działalności.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie dopiero w styczniu 2018 roku, jednakże wprowadzi spore ułatwienia dla przedsiębiorców. Ponadto podwyższenie kwoty wolnej od podatku ma obowiązywać do kwoty 8 tys. zł.