Podatek VAT na nowych zasadach

składki zus

Zamiast czekać 2 miesiące na zwrot podatku VAT przedsiębiorcy będą mogli go otrzymać już po 25 dniach. Tak zwany przyspieszony zwrot będzie uzależniony od kilku czynników.

Kiedy zwrot podatku VAT?

Po wprowadzeniu zmian związanych z krótszym terminem oczekiwania na podatek VAT przedsiębiorca będzie mógł go otrzymać już po 25 dniach, a nie jak do tej pory po 60 dniach. Dodatkowo urząd nie będzie miał możliwości wydłużenia terminu z 25 dni pod warunkiem, że przedsiębiorca wskaże odrębny rachunek, na który ma zostać przelany podatek VAT.

Na czym polega rachunek VAT?

Nowy sposób na rozliczenia podatków VAT będzie polegał na podzielonej płatności, gdzie kwota należnego podatku będzie wpływać na wspomniane konto. Środki zgromadzone na koncie będzie można wykorzystać wyłącznie na potrzeby opłaty podatku VAT dostawcą lub urzędowi. Natomiast na drugie konto będzie wpływać kwota netto pozbawiona podatku VAT.

Wykorzystanie środków na rachunku VAT w dowolny sposób będzie możliwe dopiero po upływie 60 dni, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma czas na uwolnienie tych środków. Uwolnienie środków będzie możliwe tylko w sytuacjach kiedy przedsiębiorca nie będzie posiadał zaległości w opłatach należnego podatku VAT.

Działania związane z podzieloną płatnością mają za zadanie ograniczyć wyłudzenia podatkowe, a tym samym są kontynuacją uszczelniania podatku VAT. Zadaniem podzielonej płatności jest szybsze uwolnienie środków, a tym samym poprawa płynności finansowej firm.

Termin zwrotu podatku VAT na wskazane konto z podzieloną płatnością (tzw. split payment) będzie się liczył od dnia złożenia rozliczenia przez przedsiębiorcę. Nowe zasady związane z firmowymi rozliczeniami mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 roku.

Likwidacja firmy? Sprawdź, jak to zrobić

likwidacja firmy

Ilu z nas zakładało działalność gospodarczą, a później odwieszało ją na wieszak. Okazuje się, że zawieszona działalność gospodarcza po pewnym czasie jest likwidowana. Nie zwalnia to jednak właściciela działalności do rozliczenia firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Sprawdź, jak prawidłowo zamknąć firmę.

Jak zlikwidować firmę?

Krok pierwszy wyrejestruj firmę z CEIDG oraz z ZUS

Likwidacja firmy powinna być uporządkowana, aby w przyszłości nie okazało się, że musimy z tego tytułu ponieść konsekwencje. Krokiem pierwszym jest wypełnienie wniosku z CEIDG – 1, w którym zawarte są informacje o likwidacji firmy. Ustawodawca przewiduje, że mamy 7 dni na złożenie wniosku od dnia zawieszenia działalności.

Zastanawiasz się, w jaki sposób złożyć wniosek o likwidację firmy w CEIDG? Najpopularniejszy sposób to forma papierowa. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy dla zarejestrowanej firmy. Innym sposobem jest przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej CEIDG, gdzie należy poświadczyć wniosek certyfikowanym podpisem elektronicznym. Można także wysłać wypełniony wniosek za pośrednictwem poczty, warunkiem jest, aby podpis był poświadczony notarialnie. Nastąpi wykreślenie REGON firmy.

W jaki sposób zgłosić likwidację firmy w Urzędzie Skarbowym?

Jeśli firma była płatnikiem podatku VAT, to zobowiązana jest do złożenia wniosku o VAT-Z. Płatnicy VAT zobowiązani są do przeprowadzenia spisu z natury, czyli dokonania tzw. remanentu firmy. Przed jego dokonaniem mamy tydzień, aby złożyć zawiadomienie w Urzędzie skarbowym o jego przeprowadzeniu.

W wykazie majątku firmy należy uwzględnić środki trwałe oraz towary i surowce, jakimi firma handlowała. W spisie wykazujemy wszystkie środki, które pozostawały w użyciu firmy od co najmniej 12 miesięcy. Dokonany spis pozwoli na ustalenie, jaki podatek VAT zobowiązana jest firma uiścić w związku z likwidacją firmy. Kwota podatku wykazywana jest w ostatnim zeznaniu PIT. Na jego złożenie przedsiębiorca ma 2 miesiące.

Istotną kwestią jest, że jeśli firma posiadała majątek o wartości niższej niż 3,5 tys. złotych, to nie musi go ona wykazywać we spisie środków trwałych.

Co powinien zawierać spis majątku firmy?

Prawidłowo przeprowadzony spis majątku firmy pomoże nam określić w jakiej wysokości należy uiścić podatek VAT. Spis powinien zawierać trzy główne punkty, mianowicie:

  • nazwę majątku firmy (datę nabycia i wartość początkową)

  • kwota wydatków w związku z nabyciem środka trwałego oraz koszty uzyskania przychodu z tego tytułu

  • metody amortyzacji danego środka trwałego oraz suma dokonany wszystkich odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacenia podatku VAT, jednak powinien pamiętać o podatku dochodowym, który wystąpi w chwili spieniężenia majątku firmy z tytułu likwidacji firmy. Odliczyć należy część niepodlegającą amortyzacji. Po odliczeniu otrzymamy podstawę, od której należy odliczyć podatek dochodowy. Wyjątkiem od opłacenia podatku dochodowego jest fakt, że od dnia likwidacji firmy do dnia sprzedaży majątku upłynęło 72 miesiące.

Split Payment – co to jest?

split payment

Zmiany w ordynacji podatkowej mają za zadanie uszczelnienie podatku VAT i jednoczesne dążenie do likwidacji szarej strefy. Po wprowadzeniu Policji Skarbowej i Jednolitego Pliku Kontrolnego przyszła pora na wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności. Split Payment zrewolucjonizuje sposób dokonywania płatności za zakupione towary lub usługi. Przyjrzyjmy się bliżej podzielnej płatności.

Jak działa Split Payment?

Nowa forma odprowadzania podatku VAT zostanie wprowadzona już za kilka miesięcy. Split Payment ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Co najważniejsze nie będzie obowiązkowy, choć ustawodawca będzie namawiał do korzystania z tej formy płatności.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku Split Payment będą zobowiązani do prowadzenia dwóch rachunków bankowych. Na jeden będzie wpływała kwota netto, a na rachunek VAT wartość opłacanego podatku.

Sprzedawca będzie miał do dyspozycji środki na koncie bankowym, natomiast kwota należnego podatku VAT będzie mogła być dysponowana tylko i wyłącznie do opłacenia podatku w Urzędzie Skarbowym lub kontrahentom.

 

Jakie korzyści płyną z funkcji Split Payment?

Kwota należnego podatku VAT będzie przelewana na odpowiednie konto w banku, dzięki czemu przedsiębiorca nie będzie miał problemów z wykazaniem opłaconego należnego podatku. Ci sprzedawcy, którzy zdecydują się na otwarcie rachunku bankowego Split Payment nie będą podlegali ustawie o solidarnej odpowiedzialności.

Najważniejsze jest, aby odpowiednio przygotować firmę do mechanizmu podzielonej płatności. Przede wszystkim nie obejdzie się bez wizyty w banku, w którym posiadamy rachunek firmowy. Firmy zainteresowane podzieloną płatnością będą zobowiązane do złożenia wniosku o uruchomienie rachunku VAT. Ustawodawca zapewnia, że usługa ta będzie całkowicie pozbawiona dodatkowych opłat.

Poza kontem w banku, należy jednocześnie dostosować system księgowy, aby w prawidłowy sposób przetwarzał nowy przepływ środków.

Podatek VAT 2017 – 3 rzeczy, o których musisz wiedzieć

podatek vat 2017

Podatek VAT zmienia się jak w kalejdoskopie. Od początku roku zaszły cztery najważniejsze zmiany w podatk VAT 2017. Jedne ułatwiają funkcjonowanie firm, inne nieco utrudniają, ale obowiązują i dobrze jest je znać. Zazwyczaj największe zmiany dotyczą sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Jednolity Plik Kontrolny

Zadaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest dostarczenie ewidencji dokonanych zakupów oraz sprzedaży. Pierwsze pliki kontrolne trafiły do Urzędów Skarbowych trafiły już w drugiej połowie lutego bieżącego roku. Raport wysyłany jest raz w miesiącu, dzięki czemu Ministerstwo Finansów ma pełny obraz płynności finansowej firmy.

Wprowadzone zmiany mają uporządkować ordynację podatkową. Kolejnym etapem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest wysyłanie raportów z konta firmowych. Zadanie to spoczywa po stronie banków. Pierwsze raporty maja zostać wysłane już we wrześniu.

Nowy rodzaj płatności – split payment

Nowy rodzaj płatności dotyczy zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Znajdziemy w niej obowiązek zmiany systemu informatycznego, który odpowiedzialny jest za wprowadzenie limitów gotówkowych w firmach. Pierwsze zmiany mają zostać wprowadzone w styczniu przyszłego roku i będą zobowiązywać banki do prowadzenia darmowych rachunków VAT dla swoich klientów, czyli firm, które posiadają w banku konto firmowe.

Split Payment będzie polegał na podzieleniu płatności na należny podatek VAT. Dla przykładu firma budowlana kupując cegły otrzymuje fakturę i część netto będzie trafiała na konto firmowe natomiast podatek VAT na specjalny rachunek bankowy dostawcy. Zadaniem dostawcy jest określić w jaki sposób nastąpi rozliczenie za zakupiony towar.

Nowa akcyza

 

Nowa ordynacja podatkowa ma za zadanie walczyć z szerzącą się szarą strefą. Kolejnym krokiem jest nowa akcyza tytoniowa. Kontrola nad uprawami przejdzie w ręce państwa, a tym samym uprawcy będą zobowiązani do opłaty podatku za towary sprzedawane za granicę.

Jednym słowem więcej kontroli nad firmami ma usprawnić przepływ informacji o płynności finansowej firmy, ale jednocześnie usprawnić wysyłanie raportów kontrolnych. Nowa ustawa o podatku VAT 2017 ma za zadanie zmniejszyć szarą strefę i pomóc uczciwym przedsiębiorcom na rozwój.

Umowa o pracę czy własna firma?

Umowa o pracę czy własna firma

Umowa o pracę czy własna firma? Postawione pytanie nie dotyczy jedynie decyzji samej w sobie, ale również naszego systemu wartości. Umowa o pracę daje nam poczucie stabilizacji, natomiast prowadzenie własnej firmy wymaga od nas zaangażowania właściwie przez całą dobę. Może etat nie stwarza nam aż tylu możliwości rozwoju, co własny biznes, ale pozwala na zamknięcie drzwi za sobą i spędzenie wolnego czasu bez konieczności martwienia się o interesy firmy. Przyjrzyjmy się bliżej cieniom i blaskom umowy o pracę i prowadzeniu własnej firmy.

Jakie składki na ubezpieczenie społeczne płacimy pracując na umowie o pracę, a jakie prowadząc własną firmę?

Już na wstępie możemy śmiało przyznać, że pod tym względem wygrywa prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadząc własną firmę, składki na ubezpieczenie społeczne opłacamy w jednakowej wysokości i nie ma na nie wpływu wysokość osiąganych dochodów.

Umowa o pracę powoduje, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne jest ściśle uzależniona od naszych przychodów. Oznacza to, że im więcej zarabiamy, tym wyższe składki do ZUS odprowadzamy.

Więcej o składkach ZUS dla firm na 2018 rok przeczytasz tutaj.

Jakie różnice w podatkach dochodowych są między umową o pracę a własną firmą?

Pracując na podstawie umowy o pracę nasza pensja zasadnicza, co miesiąc pomniejszana jest o wyżej wspomnianą składkę na ubezpieczenie społeczne oraz składkę zdrowotną, ale nie zapominajmy o podatku dochodowym. Wysokość opłaty z tytułu zaliczki na podatek dochodowy jest ściśle uzależniona od wysokości naszego wynagrodzenia. Umowę o pracę regulują dwa progu podatkowe:

  • dla dochodu do 85 528 zł wynosi 18 proc.

  • powyżej 85 528 zł 32 proc.

Prowadząc własną firmę mamy znacznie większy wybór, co do formy opodatkowania. Już przy powoływaniu swojej firmy decydujemy, w jaki sposób zamierzamy rozliczać naszą działalność gospodarczą. Na wybór konkretnej formy opodatkowania zawsze wpływa możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz od sposobu rocznego rozliczenia PIT. Więcej o formach opodatkowania przeczytasz tutaj.

Umowa o pracę czy własna firma, kto płaci większy VAT?

Ciemniejszą stroną prowadzenia własnej firmy jest podatek VAT, który jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani regularnie rozliczać. Mówiąc o podatku VAT mamy do wyboru cztery stawki: 23 proc., 8 proc., 5 proc., 0 proc. To, jaką stawkę wybierzemy, jest uzależnione od charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Podsumowując, podatki dosięgną nas, zarówno prowadząc własną firmę, jak i pracując na etacie. Rozważając jedną z opcji, należy się zastanowić jaka forma zatrudnienia jest dla nas. Pracując na etacie, nie martwimy się terminami, opłatami robi to za nas nasz pracodawca. Natomiast prowadząc własny biznes, to my musimy pamięta o regularnych płatnościach, ale jesteśmy szefem sami dla siebie.

4 sposoby na kredyt dla firm

Kredyt dla firm

Kredyt dla firm może być przepustką dla naszej firmy na rynku biznesowym. Sam pomysł w biznesie to jeszcze nie wszystko, aby nasz pomysł przekłuć w sukces. Dobry plan, należy jeszcze sfinansować. Największe problemy z uzyskaniem środków finansowych na realizację pomysłów mają młodzi przedsiębiorcy. Ich główną bolączką jest brak zdolności finansowej.

Wiele instytucji bankowych nie udziela kredytów dla firm kredytobiorcą, którzy mają niestabilną płynność finansową. Jednak istnieje kilka sposobów na uzyskanie kredytu dla firmy.

Kredyt dla firm z dotacja unijną

O środki na rozpoczęcie działalności lub rozwój firmy można wnioskować do lokalnych samorządów lub w Powiatowych Urzędach Pracy. Niestety w obu instytucjach należy spełnić określone warunki, aby środki zostały uruchomione. Jednak ze wsparcia dotacji unijnych mogą korzystać działalności gospodarcze, które nie posiadają zdolności kredytowej lub własnych środków na rozwój. ponadto banki udzielają kredytów firmowych z dotacją. Dodatkowo przy dotacjach można wnioskować o kredyt pomostowy, który pozwala na sfinansowanie przedsięwzięć biznesowych przed wypłaconymi środkami z dofinansowania. 

Z dotacji proponowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające status osoby bezrobotnej. Obecnie wysokość oferowanych dotacji wynosi nie więcej niż sześciokrotność średnich krajowych dochodów. Z reguły 25 tys. zł nie jest kwotą, która pozwoli zrealizować wielkie plany, jednak pozwoli na założenie własnej działalności i wnioskowanie o kredyt dla nowych firm. Dodatkowym wymogiem przy dotacji z PUP jest obowiązek zabezpieczenia udzielanej kwoty, bardzo często urzędy zgadzają się na poręczenie innych osób fizycznych lub blokadę środków na koncie prywatnym. Jeśli dotowana firma zrealizuje projekt w terminie 12 miesięcy dotacja jest bezzwrotna.

Kolejną dotacją, z której mogą skorzystać młodzi przedsiębiorcy to dotacje samorządowe. Co do zasady środki pochodzące z lokalnych programów wsparcia są bezzwrotne i udzielane firmom, które startują w biznesie. Banki uwzględniają dotacje rządowe jako wiarogodne zabezpieczenie przy udzielaniu kredytu dla firm. Jednak środki z tych dotacji również nie są wysokie i nie zapewnią nam w pełni możliwości sfinansowania wszystkich pomysłów biznesowych. W przypadku dotacji samorządowych wymagają one przedstawienia biznesplanu, który podlega analizie. Na podstawie tej analizy szacowane są przypuszczalne możliwości utrzymania się firmy na rynku.

Kredyt dla nowych działalności gospodarczych

Nowe działalności gospodarcze również mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci kredytów. Bank kredytujący wymaga 6 miesięcznego stażu działalności oraz przedstawienia dokumentów finansowych i rejestrowych firmy. Poniżej propozycje kredytowe dla nowych firm.

Zaciągnij pożyczkę na start

Wiele instytucji finansowych udziela kredytów na rozpoczęcie działalności, ale nie są to środki bezzwrotne jak w przypadku dotacji unijnych. Pożyczki dają możliwość wsparcia otrzymanej dotacji i rozwinięcia planów biznesowych.

Przy pożyczkach finansowych często również wymagany jest biznesplan. Z reguły najwięcej formalności muszą spełnić młodzi przedsiębiorcy, ponieważ ich przyszłość nie jest stabilna. Starając się o kredyt dla nowych działalności warto również wnioskować o otrzymanie wsparcia ekspertów branżowych.

Instytucje pożyczkowe z reguły zabezpieczają udzieloną kwotę w postaci weksla in blanco, np. pod zastaw posiadanej nieruchomości. Jeśli pożyczka udzielana jest przy wsparciu gwarancji rządowych, typu de minimis to oprocentowanie może wynieść od 1 – 2 proc. z reguły pożyczki udzielane są przedsiębiorcą na okres do 5 lat.

Skorzystaj z programów wsparcia dla młodych przedsiębiorców

Młodzi przedsiębiorcy mogą również korzystać z różnych form wsparcia oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Z form wsparcia BGK mogą korzystać także aspirujący studenci. Niewątpliwie oferty wsparcia BGK są znacznie wyższe niż przy dotacjach unijnych.

Wnioskując o wsparcie do Banku Gospodarstwa Krajowego można uzyskać ponad 80 tys zł. Atutem programu wsparcia dla młodych jest niskie oprocentowanie, które przebija oferty instytucji pożyczkowych. Ponadto udzielone środki można spłacać przez okres nawet 7 lat.

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielając wsparcia młodym przedsiębiorca wymaga od nich ustanowienia zabezpieczenia przyznanej kwoty. Z reguły wsparcia finansowego udzielanego przez BGK należy szukać w instytucjach pozarządowych.

Wyleasinguj sprzęt

Inną ofertą niż dotacje i pożyczki jest leasing. Niewątpliwie kojarzy się głównie z leasingowaniem pojazdów, jednak leasingodawcy poszerzyli swoje oferty o leasing sprzętu, maszyn budowlanych, a nawet oprogramowania komputerowego. W leasingu możemy wybierać między ofertą leasingu finansowego oraz leasingu operacyjnego.

Młodzi przedsiębiorcy niestety nie mogą liczyć na niski wkład własny. Z reguły wkład wymagany pod młodych przedsiębiorców stanowi 20 proc. ceny początkowej pojazdu. Warto zaznaczyć, ze w leasingu finansowym leasingobiorca zobowiązany jest dokonać wykupu przedmiotu leasingu. Natomiast przy leasingu operacyjnym po zakończonej umowie można wyleasingować nowy pojazd.

Leasing stwarza również wiele korzystnych możliwości odliczenia podatku VAT. To jakim sposobem będziemy rozliczać nabyty środek trwały zależy od jego wykorzystania. Jeśli leasingowany przedmiot będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia działalności możemy go rozliczyć 100 proc. podatkiem VAT. Natomiast jeśli zamierzamy korzystać z niego również prywatnie to rozliczymy go 50 proc. podatkiem VAT. W leasingu finansowym to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu, a od kosztów uzyskania przychodu może odliczyć część odsetkową raty. W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, a od kosztów uzyskania przychodu może odliczyć całą ratę leasingową.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm napisz do nas, a znajdziemy finansowanie dla Twojej firmy.

Nowy system informatyczny uszczelniający podatek VAT

Nowy system informatyczny

Nowy system informatyczny ma za zadanie uszczelnić podatek VAT. Będzie gromadził dane o podatnikach podatku VAT. Nowy system ma ulepszyć procedurę ściągania podatku, pierwsze efekty będzie widać już po rozliczeniu ubiegłego roku.

Jakie dane będzie analizował system informatyczny?

System informatyczny w gruncie rzeczy nie jest wcale taką nowością. Od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorców obowiązuje Raportowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który przesyłany jest w specjalnie stworzonym środowisku. Przedsiębiorcy ponadto zostaną zobligowani do wprowadzania faktur oraz paragonów w Centralnym Rejestrze Faktur, a także w Centralnym Rejestrze Rachunków.

Więcej informacji o Raportowaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego znajdziecie w poprzednim artykule Raport jednolitego Pliku Kontrolnego.

Powyżej wymienione rejestry mają za zadanie uszczelnienia ordynacji podatkowej, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Rząd zapowiada rozszerzanie systemu informatycznego na kolejne grupy firm rozliczających podatek VAT.

 Nowy system informatyczny

Ile korzyści przyniesie zaostrzenie przepisów podatku VAT?

Na obecną chwilę nie można konkretnie określić, na ile wprowadzenie nowego systemu informatycznego zwiększyło wpływy z podatku VAT, ponieważ okres rozliczeniowy za poprzedni – 2016 rok skończył się 31 stycznia 2017 roku. Z wstępnych analiz wynika, że wpływy mają się zwiększyć o około 1 proc. W ubiegłych latach straty wynikające z nieprawidłowego rozliczania podatku sięgają aż 20 mln zł.