Dla kogo kredyt samochodowy?

kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to jedna z ofert kredytów konsumenckich oferowanych przez instytucje bankowe. Jest to kredyt celowy, gdzie we wniosku kredytowym, należy zaznaczyć na jaki cel zostaną przeznaczone środki kredytowe. Poniżej kilka zalet kredytu samochodowego.

Jakie są zalety kredytu samochodowego?

Środki udzielone w ramach kredytu samochodowego mogą zostać przeznaczone na samochód wskazany we wniosku kredytowym. Poza kredytem samochodowym zakup samochodu można również sfinansować kredytem gotówkowym. Kredyt samochodowy to idealna oferta kredytowania dla firm. Jest on dostępny na krótki okres czasy, dzięki czemu kredytowany środek trwały szybko zostanie spłacony.

Zdolność finansowa firmy wyliczana jest na podstawie przedstawionych dochodów. Wniesiony wkład własny przy kredycie samochodowym zmniejsza koszty kredytowe, a tym samym raty kredytowe również są znacznie mniejsze.

Środki z kredytu samochodowego można przeznaczyć na zakup pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli, ciągników siodłowych, kładów czy maszyn budowlanych. Kredyt dostępny jest również dla pojazdów używanych.

Jakie są koszty dodatkowe kredytu samochodowego?

Poza sumą podstawową jaka zaciągana jest w ramach kredytu samochodowego kredytobiorca zobowiązany jest ponieść również koszty dodatkowe kredytu samochodowego:

  • oprocentowanie

  • ubezpieczenie samochodu

  • opłaty związane z rejestracja pojazdu

  • prowizja za udzieloną kwotę kredytu

  • wysokość opłaty przygotowawczej (stworzenie wniosku kredytowego, analiza przez analityka bankowego, zapytania do BIK)

  • dodatkowe ubezpieczenie kredytu (na wypadek naszej śmierci czy utratę płynności finansowej).

Nie każdy bank nalega na ubezpieczenie dodatkowe.

Prawo własności przy kredycie samochodowym

Samochód można zakupić ze środków własnych, kredytu gotówkowego czy samochodowego. O ile w dwóch pierwszych pojazd od razu staje się własnością kredytobiorcy, o tyle przy kredycie samochodowym bank jako kredytodawca zostaje wpisany do karty pojazdu jako współwłaściciel.

Wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu przez cały okres trwania kredytu spoczywają po stronie kredytobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem samochodowym zapraszamy do kontaktu.

Jak sfinansować zakup samochodu w firmie?

kredyt samochodowy

Obecnie firmy bez samochodu to rzadkość. Nie ma możliwości prowadzenia firmy transportowej bez odpowiedniej floty, nawet codzienne załatwianie biznesowych spraw bez samochodu stanowi duży problem. Rozwiązań na sfinansowanie zakupu nowego samochodu firmowego jest wiele, przyjrzyjmy się tym najpopularniejszym.

Zakup samochodu w firmie a leasing

Nie podlega żadnym wątpliwością, że leasing to obecnie najpopularniejsze źródło finansowania zewnętrznego dla firm. Przemawia za nim przede wszystkim wygoda, atrakcyjne warunki oraz korzyści podatkowe. Decydując się na leasing należy pamiętać, że przez cały okres leasingowania właścicielem pojazdu jest leasingodawca, a leasingobiorca jedynie jego użytkownikiem. Wykup pojazdu uzależniony jest od rodzaju leasingu.

Leasing operacyjny to najczęściej wybierana oferta leasingowa, głównie ze względów podatkowych i ekonomicznych. Udzielany jest on na preferencyjnych warunkach, co oznacza, że leasingodawcy wymagają minimum formalności, gdzie nie jest wymagane przedstawianie szczegółowego sprawozdania finansowego firmy. Ponadto w leasingu wykup samochodu następuje po zakończeniu umowy leasingowej. Korzyści płynące z leasingu operacyjnego to głównie możliwość wrzucenia w koszty całej raty leasingowej, do której został do liczony podatek VAT. Leasingobiorca nie ma natomiast możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych użytkowanego samochodu.

Leasing finansowy jest mniej popularny, ale również stwarza wiele możliwości dla firm, między innymi w leasingu finansowym ostatnia rata stanowi wykup samochodu. W kosztach można uzgodnić jedynie część odsetkową raty leasingowej, ale można prowadzić odpisy amortyzacyjne. Podatek VAT należy uiścić przy podpisywaniu umowy.

Zakup samochodu w firmie na kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to kolejna opcja finansowania dla firm, jak i osób prywatnych. Kredyty bankowe wymagają większego zaangażowania od firmy. Do wniosku kredytowego należy dołączyć szczegółowe dokumenty potwierdzające płynność finansową firmy. Kredyt samochodowy dostępny jest wyłącznie dla tych firm, które posiadają zdolność kredytową.

Co do korzyści podatkowych to samochód w kredycie samochodowy stanowi majątek firmy, więc możliwe jest prowadzenie odpisów amortyzacyjnych. Kredyt ten wymaga ustanowienia zabezpieczenia, którym jest kredytowany samochód, a tym samym bank staje się jego współwłaścicielem.