Leasing dla nowych działalności gospodarczych

kredyt samochodowy

Największym problemem z uzyskaniem finansowania dla nowych działalności gospodarczych jest brak odpowiedniej płynności finansowej lub krótki staż na rynku. Znacznie inne zasady finansowania dają firmy leasingowe, gdzie leasing dla nowych działalności udostępnianych jest w procedurze uproszczonej.

Jakie są zalety leasingu dla nowych działalności?

Leasing pozwala na prowadzenie odpisów podatkowych. W kosztach uzyskania przychodu wykazujemy cała ratę leasingową wraz z opłatą wstępną przy leasingu operacyjnym. Natomiast przy leasingu finansowym zaliczamy część odsetkową oraz prowadzimy odpisy amortyzacyjne.

Większość firm leasingowych oferuje już leasing od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to oferta skierowana głównie do branży medycznej. Natomiast po 6 miesiącach prowadzenia firmy pozostałe branże mogą starać się o leasing przedmiotów.

Dla kogo uproszczona procedura leasingu?

Wiele branż uprzywilejowanych może liczyć na uproszczoną procedurę leasingu, gdzie nie jest wymagane przedstawianie szczegółowego zestawienia finansowego. Tak zwany leasing w uproszczonej procedurze dostępny jest dla takich branż jak:

 • medycyna

 • prawnicy

 • architekci

 • biura rachunkowe.

Uproszczona procedura leasingu uzależniona jest od wartości oraz rodzaju leasingowanego przedmiotu. Minimalny okres prowadzonej działalności wymagany jest przy leasingu:

 • samochodów do 3,5 tony

 • wózki widłowe

 • sprzęt medyczny

 • maszyny i urządzenia budowlane oraz rolne

 • sprzęt o niewielkiej wartości (np. biurowy).

Jakie formalności należy spełnić przy leasingu?

Firmy leasingowe wymagają głównie przedstawienia dokumentacji prawnej firmy oraz finansowej. Do formalności prawnych należy przedłożenie:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze – wypisu z CEIDG

 • spółki cywilne – wypis z CEIDG oraz umowę spółki

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne formy prawne – odpis z KRS oraz umowa spółki.

Umowy spółek zawierane są w formie aktu notarialnego.

Do formalności finansowych należy przedłożenie:

 • uproszczona księgowość – KPiR lub uproszczonej informacji finansowej

 • ryczałtowcy – wydruk z ewidencji przychodów lub deklaracja podatku VAT

 • karta podatkowa – decyzja naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej

 • pełna księgowość – bilans oraz rachunek zysków i strat.

Bez względu na stan prawny prowadzonej działalności oraz podstawę opodatkowania firmy starające się o leasing zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z ZUS oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

Jeśli jesteś zainteresowany/a leasingiem zapraszamy do kontaktu.

Ubezpieczenie chorobowe po nowemu

podatki

Styczeń to miesiąc wchodzących w życie zmian. Od przyszłego roku na nowych zasadach będzie wypłacane ubezpieczenie chorobowe. Nowa ustawa regulująca wypłatę świadczeń chorobowych ma za zadanie zmniejszenie zadłużenia z tytułu nie opłaconych składek zdrowotnych.

W jaki sposób będzie wypłacane ubezpieczenie chorobowe?

Osoby posiadające zadłużenie w składkach ubezpieczeniowych będą zobowiązane do jak najszybszego ich uregulowania. Od 1 stycznia 2018 roku za nim zostanie wypłacone ubezpieczenie chorobowe zostaną pokryte wszelkie zaległości. Sprawa dotyczy głównie ubezpieczeń dobrowolnych.

Jeśli posiadasz zaległości w ubezpieczeniu chorobowym opłacając składkę zostanie ona skierowana na uregulowanie zaległości wraz z odsetkami. Po opłaceniu zaległości może się okazać, że zabrakło środków na opłacenie bieżącej składki ubezpieczeniowej.

Sprawy komplikują się w momencie kiedy chcemy przejść na zwolnienie, a nasze składki ubezpieczeniowe nie były wystarczająco opłacone. W tym przypadku ubezpieczenie chorobowe nie zostanie wypłacone.

W jaki sposób uregulować zadłużenie w składkach ubezpieczeniowych?

Jeśli posiadasz niewielkie zadłużenie to najlepiej uregulować je jednorazowo. Jednak ZUS daje możliwość rozłożenia zaległości na raty. Warto udać się do urzędu w sprawie omówienia zaległości w składkach ubezpieczeniowych i znalezienia rozwiązania, aby nasz dług się nie powiększał.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku poza nowymi regulacjami związanymi z dłużnikami w składkach chorobowych wchodzą w życie przepisy regulujące przelewy do ZUS. Opłacanie składek będzie wygodniejsze, ponieważ wszelkie opłaty będziemy wykonywać za pomocą jednego przelewu do ZUS.

Przelew zdefiniowany będzie zawierał łączna sumę składek, czyli składki społecznej, zdrowotnej, funduszu pracy oraz fundusz świadczeń gwarantowanych i fundusz pomostowy. Wpłacone składki pokryją w pierwszej kolejności zadłużenie płatnika, a na końcu uregulują bieżące świadczenia. Tym samym może zabraknąć środków z przelewu na uregulowanie wszystkich ubezpieczeń. Dlatego tak ważny jest kontakt z doradcą ZUS w celu uregulowania zadłużenia.

Leasing dla firm

leasing dla firm

Leasing dla firm to elastyczna forma finansowania nie tylko samochodów, ale również innych pojazdów czy maszyn i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Najpopularniejszym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny, ale nie zapominajmy, że leasing finansowy również daje wiele korzyści podatkowych leasingobiorcy. Poniżej kilka zalet leasingu dla firm.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

– właścicielem leasingowanego przedmiotu pozostaje leasingodawca

– leasingobiorca uprawniony jest do użytkowania leasingowanego przedmiotu na zasadach określonych w umowie leasingowej

– wykup przedmiotu następuje po zakończeniu umowy leasingowej

– w kosztach podatkowych leasingobiorca odlicza całą ratę kredytową (część odsetkową oraz kapitałową)

– leasingobiorca nie ma możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych

– podatek VAT wliczany jest do rat leasingowych

– właścicielem leasingowanego przedmiotu pozostaje leasingodawca

– leasingobiorca uprawniony jest do użytkowania leasingowanego przedmiotu na zasadach określonych w umowie leasingowej

– wykup przedmiotu stanowi ostatnia rata leasingu

– w kosztach podatkowych leasingobiorca odlicza część odsetkową raty leasingowej

– leasingobiorca prowadzi odpisy amortyzacyjne

– podatek VAT opłacany jest przez leasingobiorcę na początku trwania umowy leasingowej

W jaki sposób wyliczana jest zdolność finansowa leasingobiorcy?

Większość leasingodawców udziela leasingu na uproszczonych zasadach. Oznacza to, że zdolność leasingowa obliczana jest na podstawie podstawowych dokumentów finansowych. Zazwyczaj leasingodawca przy wyliczeniach uwzględnia przychód firmy.

Leasingobiorca musi się liczyć z opłata wstępna przy leasingu, która może wynosić od 1 procent do 45 procent w zależności od sytuacji finansowej firmy. Im wyższa opłata wstępna tym mniejsze raty leasingowe.

Jeśli jesteś zainteresowany/a leasingiem zapraszamy do kontaktu.

Dla kogo kredyt samochodowy?

kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to jedna z ofert kredytów konsumenckich oferowanych przez instytucje bankowe. Jest to kredyt celowy, gdzie we wniosku kredytowym, należy zaznaczyć na jaki cel zostaną przeznaczone środki kredytowe. Poniżej kilka zalet kredytu samochodowego.

Jakie są zalety kredytu samochodowego?

Środki udzielone w ramach kredytu samochodowego mogą zostać przeznaczone na samochód wskazany we wniosku kredytowym. Poza kredytem samochodowym zakup samochodu można również sfinansować kredytem gotówkowym. Kredyt samochodowy to idealna oferta kredytowania dla firm. Jest on dostępny na krótki okres czasy, dzięki czemu kredytowany środek trwały szybko zostanie spłacony.

Zdolność finansowa firmy wyliczana jest na podstawie przedstawionych dochodów. Wniesiony wkład własny przy kredycie samochodowym zmniejsza koszty kredytowe, a tym samym raty kredytowe również są znacznie mniejsze.

Środki z kredytu samochodowego można przeznaczyć na zakup pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli, ciągników siodłowych, kładów czy maszyn budowlanych. Kredyt dostępny jest również dla pojazdów używanych.

Jakie są koszty dodatkowe kredytu samochodowego?

Poza sumą podstawową jaka zaciągana jest w ramach kredytu samochodowego kredytobiorca zobowiązany jest ponieść również koszty dodatkowe kredytu samochodowego:

 • oprocentowanie

 • ubezpieczenie samochodu

 • opłaty związane z rejestracja pojazdu

 • prowizja za udzieloną kwotę kredytu

 • wysokość opłaty przygotowawczej (stworzenie wniosku kredytowego, analiza przez analityka bankowego, zapytania do BIK)

 • dodatkowe ubezpieczenie kredytu (na wypadek naszej śmierci czy utratę płynności finansowej).

Nie każdy bank nalega na ubezpieczenie dodatkowe.

Prawo własności przy kredycie samochodowym

Samochód można zakupić ze środków własnych, kredytu gotówkowego czy samochodowego. O ile w dwóch pierwszych pojazd od razu staje się własnością kredytobiorcy, o tyle przy kredycie samochodowym bank jako kredytodawca zostaje wpisany do karty pojazdu jako współwłaściciel.

Wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu przez cały okres trwania kredytu spoczywają po stronie kredytobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem samochodowym zapraszamy do kontaktu.