Kredyt bez zaświadczeń

kredyt bez zaswiadczen

Ilość dokumentów wymaganych przy kredytach może przytłaczać, ale nawet firmy mogą liczyć na kredyt bez zaświadczeń. To jedna z propozycji banków dla firm, którym zależy na szybkim uzyskaniu finansowania zewnętrznego. Poniżej warunki kredytu dla firm bez zaświadczeń.

Kredyt bez zaświadczeń – uproszczona procedura

Kredyt bez zaświadczeń nie wymaga przedstawiania szeregu dokumentów, jak w przypadku tradycyjnej procedury przyznawania kredytu dla firm. Uproszczona procedura gwarantuje kredyt bez przedstawiania zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatkowych.

Weryfikacja kredytobiorcy odbywa się na podstawie przedstawionych wyciągów z konta za co najmniej 6 ostatnich miesięcy. Przy obliczaniu zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę głównie:

 • obroty na rachunkach bankowych

 • informacje z Biura Informacji Kredytowej.

Jaki kredyt dla firm można uzyskać bez przedstawiania zaświadczeń?

Najpopularniejszym kredytem dla firm jest kredyt obrotowy, gdzie firma nie jest zobowiązana do wskazywania celu kredytowania. Środki kredytowe mogą pokryć bieżące potrzeby firmy lub przeznaczyć je na realizację określonego projektu.

Poza kredytem obrotowym dużym powodzeniem cieszy się również limit w rachunku kredytowym. Udostępnione środki również można przeznaczyć na spłatę bieżących zobowiązań firmy.

Na czym polega kredyt na PIT?

Nie jest to nowa propozycja kredytowa, ale rozwiązanie dla wielu firm. Kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do przedstawienia rozliczenia za ubiegły rok podatkowy. Na tej podstawie bank kredytujący oblicza zdolność finansową firmy.

Z kredytu na PIT mogą skorzystać firmy, które prowadzą swoją działalność od minimum 12 miesięcy. Minimum formalności przy kredytach dla firm staje się coraz popularniejsze.

Kredyt inwestycyjny dla firm

kredyt inwestycyjny

Zadaniem kredytu inwestycyjnego jest możliwość sfinansowania inwestycji pozwalających na rozwój firmy. Przy kredycie inwestycyjnym należy wskazać inwestycje, która ma być sfinansowana ze środków kredytowych. Bardzo często banki wymagają przedstawienia planu inwestycyj. Poniżej kilka zasad kredytu inwestycyjnego.

Jak wybrać najlepszy kredyt inwestycyjny?

Najlepszy kredyt inwestycyjny to taki, który odpowiada wymaganiom firmy. Należy pamiętać, że niska rata wcale nie oznacza, że kredyt jest tani. Analizując oferty kredytowe należy uwzględnić koszty całkowite kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe koszty kredytowe związane z dłuższym okresem płacenia odsetek.

Do kosztów kredytowych zaliczymy:

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego

 • prowizja z tytułu udzielonego finansowania

 • wysokość oprocentowania.

Poszczególne propozycje bankowe mogą różnić się między sobą wysokością marży, prowizją czy dodatkowymi ubezpieczeniami.

Jakie dokumenty wymagane są przy kredycie inwestycyjnym?

Poza wnioskiem kredytowym przy kredycie inwestycyjnym dla firm bank wymaga przedstawienia:

 • specyfikacja i kosztorys planowanej inwestycji

 • biznesplan

 • wykaz zabezpieczeń udzielonego finansowania

 • PIT za ostatnie 24 miesiące

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Kredyt dla nowych firm – warunki

kredyt dla nowych firm

Największą przeszkodą młodych przedsiębiorców jest brak środków finansowych. Coraz więcej banków udziela kredytów dla nowych firm. Szeroki wybór ofert kredytowych dostępny jest dla nowych firm, jak i dla całego sektora MŚP. Należy pamiętać, że kredyt dla firm wymaga ustanowienia zabezpieczenia. Więcej o warunkach kredytu dla nowych firm przeczytasz poniżej.

Z jakich kredytów mogą korzystać młode firmy?

Zmiana podejścia do nowych firm spowodowała, że korzystne warunki kredytowania pozwalają na rozwój małych przedsiębiorstw. Głównym warunkiem uzyskania jakiegokolwiek kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku nowych firm kredytodawca wymaga przedstawienia zabezpieczenia kredytowanej kwoty.

Kredyty dla nowych firm jednocześnie zakładają możliwość skorzystania z dotacji na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt z dofinansowaniem dla firm udzielany jest po przedstawieniu zaświadczenia o udzielonej dotacji.

Młodzi przedsiębiorcy wnioskujący o kredyt na start zobowiązani są do przedstawienia biznesplanu oraz oszacowania zysków i strat jakie poniosą przy prowadzeniu nowego biznesu.

Czy startup może uzyskać kredyt dla firm?

Wraz ze zmiana podejścia dla nowych firm zmieniło się jednocześnie podejście dla startupów. Banki otwarcie patrzą na wnioski kredytowe startupów, jednak wymagają przedstawienia dokumentacji finansowej. Najczęściej przy składaniu wnioski kredytowego należy przedstawić dochody z ostatnich 12 miesięcy. Na ich podstawie bank wyliczy zdolność finansową startupowca.

Przed podjęciem decyzji o wyborze kredytu, warto przeanalizować również inne oferty, aby poznać, który kredyt na start jest tańszy. W czasie spotkania z ekspertem kredytowym analizuje się poszczególne oferty, gdzie powyrównywane jest oprocentowanie kredytu, okres kredytowania oraz wymagane zabezpieczenie.

Bez wątpienia im lepsze zabezpieczenie przedstawimy kredytodawcy tym lepsze warunki kredytowania jest nam w stanie zaproponować bank. Przy większości kredytów dla firm, również kredytów dla nowych firm wymagane są trzy rodzaje zabezpieczenia kredytu:

 • wkład własny

 • zabezpieczenie na hipotece

 • weksel in blanko.

Jakie są warunki kredytu dla nowych firm?

Jednym z podstawowych warunków poza oczywiście posiadaniem odpowiedniej zdolności finansowej jest zarejestrowanie firmy. Wiele banków decyduje się na uproszczoną procedurę kredytową, gdzie przy kredytach dla nowych firm nie jest wymagane przedstawianie zaświadczenia z ZUS. Jednak należy pamiętać, że banki udzielając kredytu indywidualnie analizują sytuację finansową kredytobiorcy.

Innym warunkiem kredytowym może być obowiązek otwarcia konta firmowego w banku kredytującym.

Wiele młodych firm korzysta również kredytów z gwarancjami de minimis, gdzie gwarantem jest Bank Gospodarstwa krajowego.

Jakie są koszty kredytu dla nowych firm?

Każdy kredytobiorca zaciągając kredyt musi się liczyć z kosztami kredytowymi. Do podstawowych kosztów kredytu dla nowych firm należy zaliczyć:

 • opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego;

 • opłatę za analizę wniosku kredytowego;

 • prowizja za udzielenie finansowania;

 • prowizja za uruchomienie kredytu;

 • weryfikacja zabezpieczenia kredytu;

 • opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu (tylko na wniosek kredytobiorcy);

 • wydanie zaświadczenia o zwolnieniu hipoteki (w przypadku kredytu hipotecznego, po spłaceniu zobowiązania);

 • prowizja banku za zrealizowanie świadczenia kredytowego;

 • oraz inne opłaty za wydanie zaświadczeń na wniosek kredytobiorcy.

Podsumowując, kredyty dla nowych firm umożliwiają rozpoczęcie działalności, ale jednocześnie pozwalają na jej prowadzenie firmom, które już od jakiegoś czasu działają na rynku.

Jesteś zainteresowany/a kredytem dla nowych firm zapraszamy do kontaktu.

Dla kogo kredyt samochodowy?

kredyt samochodowy

Kredyt samochodowy to jedna z ofert kredytów konsumenckich oferowanych przez instytucje bankowe. Jest to kredyt celowy, gdzie we wniosku kredytowym, należy zaznaczyć na jaki cel zostaną przeznaczone środki kredytowe. Poniżej kilka zalet kredytu samochodowego.

Jakie są zalety kredytu samochodowego?

Środki udzielone w ramach kredytu samochodowego mogą zostać przeznaczone na samochód wskazany we wniosku kredytowym. Poza kredytem samochodowym zakup samochodu można również sfinansować kredytem gotówkowym. Kredyt samochodowy to idealna oferta kredytowania dla firm. Jest on dostępny na krótki okres czasy, dzięki czemu kredytowany środek trwały szybko zostanie spłacony.

Zdolność finansowa firmy wyliczana jest na podstawie przedstawionych dochodów. Wniesiony wkład własny przy kredycie samochodowym zmniejsza koszty kredytowe, a tym samym raty kredytowe również są znacznie mniejsze.

Środki z kredytu samochodowego można przeznaczyć na zakup pojazdów do 3,5 tony oraz motocykli, ciągników siodłowych, kładów czy maszyn budowlanych. Kredyt dostępny jest również dla pojazdów używanych.

Jakie są koszty dodatkowe kredytu samochodowego?

Poza sumą podstawową jaka zaciągana jest w ramach kredytu samochodowego kredytobiorca zobowiązany jest ponieść również koszty dodatkowe kredytu samochodowego:

 • oprocentowanie

 • ubezpieczenie samochodu

 • opłaty związane z rejestracja pojazdu

 • prowizja za udzieloną kwotę kredytu

 • wysokość opłaty przygotowawczej (stworzenie wniosku kredytowego, analiza przez analityka bankowego, zapytania do BIK)

 • dodatkowe ubezpieczenie kredytu (na wypadek naszej śmierci czy utratę płynności finansowej).

Nie każdy bank nalega na ubezpieczenie dodatkowe.

Prawo własności przy kredycie samochodowym

Samochód można zakupić ze środków własnych, kredytu gotówkowego czy samochodowego. O ile w dwóch pierwszych pojazd od razu staje się własnością kredytobiorcy, o tyle przy kredycie samochodowym bank jako kredytodawca zostaje wpisany do karty pojazdu jako współwłaściciel.

Wszelkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu przez cały okres trwania kredytu spoczywają po stronie kredytobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem samochodowym zapraszamy do kontaktu.

Kredyt dla firm zabezpieczony hipoteką

kredyt zabezpieczony hipoteką

Na wstępnie należy wyjaśnić, że kredyt dla firm zabezpieczony hipoteką bardzo często nazywany jest kredytem hipotecznym dla firm. Jak wiadomo zabezpieczenie na hipotece pozawala na wykorzystanie środków kredytowych na zakup nieruchomości. W przypadku firm zazwyczaj są to nieruchomości komercyjne, hale produkcyjne czy inne budynki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie są warunki kredytowe przy kredycie zabezpieczonym hipoteką?

Kredyt zabezpieczony hipoteką wymaga przede wszystkim przedstawienia zabezpieczenia, którym najczęściej jest nieruchomość nabywana ze środków kredytowych. Kredyty hipoteczne są kredytami celowymi, gdzie przyznane środki wykorzystuje się na zakup nieruchomości wskazanej we wniosku kredytowym. Bank jako kredytodawca zostaje wpisany do hipoteki jako wierzyciel do czasu spłaty kredytu.

Jakie są zalety kredytu dla firm zabezpieczonego hipoteką?

Kredyt hipoteczny dla firm nie jest obciążony rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego. W kredycie prywatnym kredytodawca musi uwzględnić wydane rekomendacje, od 1 stycznia 2017 roku minimalny wkład własny wynosi od 10 – 20 procent ceny nabywanej nieruchomości.

Jednym z wymagań przy kredycie zabezpieczonym hipoteką jest posiadanie minimalnego stażu firmy, mianowicie co najmniej 12 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej. Coraz więcej banków wymaga, aby staż firmy nie był mniejszy niż 6 miesięcy.

Kredyt hipoteczny dla firm wiąże się z ryzykiem, dlatego bardzo często oprocentowanie takiego kredytu może być wyższe niż przy kredytach dla osób prywatnych. Im lepsze zabezpieczenie przedstawimy kredytobiorcy oraz wyższy wkład wniesie firma tym korzystniejsze warunki kredytowe.

Czy kredyt zabezpieczony hipoteką podlega ulgą podatkowym?

Kredytobiorcy korzystający z kredytu dla firm zabezpieczonego hipoteką mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Rata kredytu może zostać odliczona od kosztów uzyskania przychodu, warunkiem odliczenia jest sytuacja gdzie kredyt pozwolił kredytobiorcy na osiąganie dochodów. Przy uldze podatkowej należy wskazać na jaki cel została przeznaczona nieruchomość.

Osoby fizyczne posiadające działalność gospodarczą mogą korzystać z ulg wskazanych w ustawie o PIT.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym zapraszamy do kontaktu.

Jakie kredyty dla firm?

Kredyty dla firm

Firmy mogą się starać o kredyty dla firm w zależności od tego, na co niezbędne jest finansowanie zewnętrzne. Od sposobu wykorzystania środków kredytowych uzależniony jest rodzaj kredytowania. Popularne stały się kredyty dla firm udzielane wraz z gwarancja banku BGK oraz kredyty w rachunkach bieżących. Przyjrzyjmy się bliżej sposobom na finansowanie działalności gospodarczej.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to jeden z najczęściej udzielanych kredytów dla firm. Jego główna zaletą są elastyczne warunki, gdzie spłata może następować jednorazowo bądź w transzach. Środki kredytowe można wykorzystać na spłatę bieżących zobowiązań, jak opłacenie faktur czy pracowników.

Kredyt obrotowy dla firm posiada cechy kredytu odnawialnego, ponieważ firma ma prawo odnowić zaciągnięte zobowiązanie po spłacie wcześniejszego. Zdolność finansowa firmy obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa na podstawie jej płynności finansowej.

Dla kogo kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym skierowany jest do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Banki wymagają stażu firmy, co najmniej 24 miesięcznego. Środki kredytowe można wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Kredyt w rachunku bieżącym działa na podobnej zasadzie jak linia kredytowa. Udzielane kredytowanie dostępne jest na koncie firmowym, a limit można zwiększyć. Ponadto kredyt w rachunku bieżącym jest odnawialny po uregulowaniu zobowiązania. Tego typu zobowiązania bardzo dobrze się spłaca, ponieważ kredyt pokrywany jest przez bieżące dochody firmy.

Na czym polega kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny dla firm to oferta skierowana zarówno dla rozwiniętych firm, jak i dla nowych działalności gospodarczych. Kredyty preferencyjne polegają na tym, że przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Tego typu gwarancje stanowią zabezpieczenie dla banku.

Kredyt preferencyjny udzielany jest we współpracy z bankami komercyjnymi.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytami dla firm zapraszamy do Kontaktu.

ABC podatku dochodowego

abc podatku

ABC podatku dochodowego pomoże wam na wybranie odpowiedniej formy opodatkowania. Nie można legalnie prowadzić przedsiębiorstwa bez wcześniejszego wyboru formy opodatkowania. Zakładając firmę, jesteśmy zobowiązani do wyboru modelu podatkowego, według którego będziemy rozliczać naszą firmę. Wybrany model wpływa również na późniejszą zdolność kredytową. Wnioskując o kredyt dla firm, przedkładamy w banku rozliczenia podatkowe, z których wynika jaką formę opodatkowania wybraliśmy. Przy wyborze modelu, należy kierować wysokością płaconych podatków oraz kosztami księgowymi.

W jaki sposób wybrać formę podatku dochodowego?

Wybór jednej formy opodatkowania nie oznacza, że przedsiębiorca już przez resztę okresu działalności będzie zobowiązany do tego rodzaju opłacania podatków. Rodzaj formy opodatkowania można zmienić nie częściej niż raz do roku. Ważne, aby zmiana firmy podatku dochodowego firmy była zgłoszona do 20 stycznia roku podatkowego. Natomiast firmy, które nie zamierzają zmieniać modelu podatku dochodowego, automatycznie mają przedłużany model podatkowy.

Wybór formy podatku dochodowego może nie być łatwy, jednak na wstępnie należy określić profil i charakter swojej firmy, oszacować jakie dochody może w przyszłości przynosić prowadzona działalność oraz określić liczbę zatrudnianych pracowników. Na tej podstawie łatwiej nam będzie wybrać profil rozliczenia podatku dochodowego. Ponadto na wybór formy może wpłynąć również miejsce prowadzonej działalności oraz koszty związane z opłaceniem biura rachunkowego prowadzącego naszą księgowość.

Po określeniu modelu podatkowego należy ustalić termin wysyłania rozliczeń. Z reguły firmy decydują się na rozliczenia miesięczne lub kwartalne. Prowadzone rozliczenia niezbędne są przy wnioskowaniu o kredyt dla firm.

Jaką formę podatku dochodowego wybrać?

Nowa firma ma do wyboru jedną z czterech form podatku dochodowego, jak: skalę podatkową, podatek liniowy, ryczałt czy kartę podatkową. Na pewno wielu z was spotkało się ze skalą podatkową, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych form rozliczania podatku dochodowego. Jest to najbardziej uniwersalny model, który właściwie sprawdza się w przypadku każdej firmy, o jej elastyczności świadczy brak określania profilu przedsiębiorstwa oraz podawania ilości zatrudnionych pracowników. Skala podatkowa jest modelem najbardziej przyjaznym dla banków. Najłatwiej uzyskać kredyt dla firm rozliczając się na podstawie skali podatkowej.

Jeśli już skupiamy się na popularnych modelach podatku dochodowego, to na drugim miejscu znajduje się podatek liniowy, który stanowi 19 proc. osiąganych dochodów. Jednak decydując się na rozliczenie liniowe, warto przeliczyć osiągane w ciągu roku dochody, ponieważ tego typu forma sprawdza się głównie przy przedsiębiorstwach osiągających dochód w wysokości powyżej 85 tys. zł. Trzeba zaznaczyć, że przy osiąganiu takich dochodów, a wybierając pierwszą formę opodatkowania, mianowicie skalę podatkową, koszty podatkowe wynosiłby aż 23 proc.

Natomiast pozostałe dwa modele, mianowicie karta podatkowa czy ryczałt nie są ściśle uzależnione od osiąganych dochodów. Przyjęło się, że z karty podatkowej oraz podatku ryczałtowanego korzystaj głównie wybrane branże, jak: osoby fizyczne osiągające dochód spoza rolniczej działalności gospodarczej (najem, dzierżawa) oraz osoby duchowne. Ważne, aby pamiętać, że stawkę ryczałtową określana jest na podstawie osiąganych dochodów, natomiast przy karcie podatkowe jej wysokość określa naczelnik urzędu skarbowego i nie ma na nią wpływu płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Firmy ze Szczecina rozliczające się na podstawie karty podatkowej wnioskują do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedniego do siedziby firmy, która rozlicza się na podstawie zryczałtowanej składki podatkowej. Karta podatkowa nie jest najkorzystniejszym wyborem modelu podatkowego, ponieważ nie jest uznawana przy wnioskowaniu o kredyt dla firm.

Firmy wnioskujące o kredyt dla firm powinny pamiętać, że ryczałt oraz karta podatkowa są najmniej uznanymi przez banki formami opodatkowania. Niestety firmy rozliczające się na podstawie wspomnianych dwóch modeli mają trudniejszy dostęp do kredytów dla firm.