Kredyt obrotowy dla firm – jak to działa?

kredyt obrotowy dla firm

Bieżąca działalność firmy jest wymagająca, zwłaszcza pod względem finansowym. Możliwość korzystania z kredytów obrotowych pozwala na poprawę wydolności finansowej firmy. Przyjrzyjmy się bliżej kredytowi obrotowemu, który można przeznaczyć na bieżącą działalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to narzędzie finansowe wykorzystywane głównie w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy. Ze środków kredytowych możemy sfinansować zakup towarów, środków niezbędnych do produkcji, opłacić faktury lub wypłacić pensje pracowników.

W wielu przypadkach kredyt obrotowy pozwala małym firmom przetrwać kryzys i poprawić płynność finansową.

W jaki sposób uzyskać kredyt obrotowy dla firm?

Warunkiem uzyskania kredytu obrotowego jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Bank oblicza ja na podstawie przedstawianych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa. Dla banku najistotniejsze jest, aby klient nie generował strat, ani nie posiadał zadłużeń w spłacie innych zobowiązań.

Wysokość udzielanej kwoty kredytu obrotowego jest również uzależniona od stażu danej firmy. Bez wątpienia im większy staż i lepsza płynność finansowa, tym wyższa kwota kredytu. Kredyty dla firm wymagają ustanowienia zabezpieczenia, którym może być zastaw na nieruchomości lub weksel in blanco.

W jaki sposób udzielany jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy dla firm udzielany jest na dwóch zasadach, w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. W pierwszej opcji jest on przyznawany na okres około jednego roku, chociaż banki udzielają również na dłuższe okresy spłaty.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wymaga utworzenia konta firmowego, w ramach którego zostaje udostępniony limit środków kredytowych. Najczęściej kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w obecnie posiadanym rachunku, dzięki czemu jest on spłacany przez bieżące wpływy na konto. Przy tego typu rozwiązaniu kredytowym bank nie będzie od nas wymagał przedstawienia każdorazowo oświadczenia na, co będą przeznaczone środki kredytowe.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym działa na nieco innych zasadach niż kredyt w rachunku bieżącym. Główną różnicą jest to, że przedsiębiorca wnioskujący o kredyt w rachunku kredytowym zobowiązany jest do przedstawienia biznesplanu, w którym opisano szczegółowo przeznaczenie środków kredytowych. Środki kredytowe można wykorzystać wyłącznie na cel wskazany we wniosku. Spłata kredytu dla firm w rachunku kredytowym odbywać się może w dwóch opcjach, w transzach lub jednorazowo.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.

Kredyt dla firmy w 3 krokach

Kredyt dla firmy w 3 krokach

Chcesz, aby twoja firma była nowoczesna i realizowała najnowsze technologiczne rozwiązania? Rozwój technologiczny zawojował również polski rynek, dzięki czemu banki stworzyły szereg procedur ułatwiających zdobycie dostępu do kredytów dla firm. Na kredyt dla firmy mogą już liczyć młodzi, ambitni przedsiębiorcy wprowadzający na rynek startupowe innowacje, jak również przedsiębiorcy mocno zakorzenieni w swojej branży, ale starający się wyjść naprzeciw najnowszym trendom.

Poniżej prezentuję 3 kroki do zdobycia kredytu firmowego, z których mogą również skorzystać młodzi przedsiębiorcy przy wnioskowaniu o kredyt na start.


Krok pierwszy – Zadbaj o swoją współpracę z bankiem

 

Już przy zakładaniu firmy powinniśmy dbać o dobrą współpracę z bankiem, która z czasem może zostać przekłuta w najlepszy kredyt dla firmy. O kredyt dla firmy, warto w pierwszej kolejności wnioskować w banku, w którym posiadamy konto firmowe. Obroty na koncie firmowym świadczą o płynności finansowej naszego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo zaciągając niewielkie kwoty i spłacając je w terminie, pracuje na dobrą historię kredytową, którą zawsze sprawdza bank przed udzieleniem kredytu. Wnioskując, o większą kwotę będziemy dla banku wiarygodnymi klientami, którzy regularnie spłacają swoje zobowiązania kredytowe.

Najpopularniejszą oferta kredytów firmowych jest kredyt obrotowy, z reguły udzielany na niewielkie kwoty i uruchamiany w rachunku bieżącym. Uruchamiając kredyt w rachunku bieżącym, nie mamy obowiązku wskazywania celu szczegółowego, na który przeznaczamy środki kredytowe. Przy kredytach inwestycyjnych z reguły jesteśmy zobowiązani do przedstawienia biznesplanu, który wskazuje, na jaki cel zostaną zużyte środki kredytowe.

Krok drugi – sprawdź co może być zabezpieczeniem w kredycie dla firmy

 

Wnioskując, o wyższą kwotę kredytu bank będzie wymagać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. Banki przy składaniu wniosku kredytowego proszą przedsiębiorców o złożenie oświadczenia majątkowego, na podstawie którego kredytodawca stwierdzi, na jaką kwotę kredytową może się zabezpieczyć. Oznacza to, że wnioskowana kwota kredytu powinna mieć swoje przełożenie w posiadanym majątku firmy.

Przy ustanowieniu zabezpieczenia jest fakt, że im wyższa kwota zabezpieczenia tym z reguły tańszy kredyt zaoferuje nam bank. Niekiedy banki wymagają, aby zabezpieczenie majątkowe przy kredycie było nieco wyższe niż wnioskowana kwota.

Najczęstszym i najbardziej preferowanym zabezpieczeniem w kredycie firmowy przez banki jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Banki zgadzają się często na ustanowienie innych zabezpieczeń w postaci cesji na lokacie czy poręczenia ze strony osób posiadających odpowiedni majątek, istnieje możliwość zdobycia poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego lub funduszy unijnych, dzięki którym można zaciągnąć kredyt firmowy.

Krok trzeci – złóż wniosek kredytowy wzbogacony o odpowiednią dokumentację firmową.

 

Kredyt dla firmy wymaga przedłożenia stosu dokumentów zazwyczaj potwierdzających płynność finansową przedsiębiorstwa. Weryfikacja dokumentacji złożonej przez przedsiębiorstwo ma pomóc w określeniu zdolności kredytowej, na podstawie której ustalona będzie kwota przydzielonego kredytu firmowego.

Wymagane dokumenty mogą się różnić w zależności od sposobu rozliczania się przedsiębiorstwa oraz rodzaju kredytowania. Każdy bank indywidualnie rozpatruje sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jednak przy składaniu wniosku warto przygotować podstawowe dokumenty firmowe, jak:

 • dokumenty rejestrowe firmy

  – wpis do CEIDG lub KRS

  – REGON

  – NIP

  – w przypadku spółki wymagane jest przedłożenie umowy spółki wnioskującej o kredyt

 • zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego

 • dokumenty finansowe firmy

  – PIT 28, PIT 36, PIT 36L oraz PIT B za ostatnie 12 miesięcy

  – Księgę Przychodów i Rozchodów za obecny i poprzedni rok

  – przedsiębiorstwa prowadzące pełną księgowość zobowiązane są do przedłożenia bilansu oraz Rachunków Zysków i Strat za obecny i poprzedni rok

  – przedsiębiorstwa korzystające z karty podatkowej zobowiązane są do przedłożenia deklaracji z Urzędu skarbowego w sprawie opłaconego podatku VAT od początku obecnego roku

  – ryczałtowcy zobowiązani są do przedłożenia deklaracji VAT za obecny rok oraz PIT-u za ubiegły rok

 • w niektórych przypadkach banki proszą o przedłożenie oświadczenia majątkowego właściciela przedsiębiorstwa wnioskującego o kredyt firmowy.

  Kredyt dla firmy w SzczecinieJeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firmy to napisz do nas, a znajdziemy najlepszy kredyt dla Twojej firmy.