Podatek VAT na nowych zasadach

składki zus

Zamiast czekać 2 miesiące na zwrot podatku VAT przedsiębiorcy będą mogli go otrzymać już po 25 dniach. Tak zwany przyspieszony zwrot będzie uzależniony od kilku czynników.

Kiedy zwrot podatku VAT?

Po wprowadzeniu zmian związanych z krótszym terminem oczekiwania na podatek VAT przedsiębiorca będzie mógł go otrzymać już po 25 dniach, a nie jak do tej pory po 60 dniach. Dodatkowo urząd nie będzie miał możliwości wydłużenia terminu z 25 dni pod warunkiem, że przedsiębiorca wskaże odrębny rachunek, na który ma zostać przelany podatek VAT.

Na czym polega rachunek VAT?

Nowy sposób na rozliczenia podatków VAT będzie polegał na podzielonej płatności, gdzie kwota należnego podatku będzie wpływać na wspomniane konto. Środki zgromadzone na koncie będzie można wykorzystać wyłącznie na potrzeby opłaty podatku VAT dostawcą lub urzędowi. Natomiast na drugie konto będzie wpływać kwota netto pozbawiona podatku VAT.

Wykorzystanie środków na rachunku VAT w dowolny sposób będzie możliwe dopiero po upływie 60 dni, gdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego ma czas na uwolnienie tych środków. Uwolnienie środków będzie możliwe tylko w sytuacjach kiedy przedsiębiorca nie będzie posiadał zaległości w opłatach należnego podatku VAT.

Działania związane z podzieloną płatnością mają za zadanie ograniczyć wyłudzenia podatkowe, a tym samym są kontynuacją uszczelniania podatku VAT. Zadaniem podzielonej płatności jest szybsze uwolnienie środków, a tym samym poprawa płynności finansowej firm.

Termin zwrotu podatku VAT na wskazane konto z podzieloną płatnością (tzw. split payment) będzie się liczył od dnia złożenia rozliczenia przez przedsiębiorcę. Nowe zasady związane z firmowymi rozliczeniami mają wejść w życie od 1 kwietnia 2018 roku.