Kredyty dla firm

Rodzaje kredytów dla firm

Jakie są rodzaje kredytów dla firm?

Do najpopularniejszych rodzajów kredytów dla firm zaliczamy:

 • kredyt obrotowy
 • kredyt inwestycyjny
 • kredyt technologiczny
 • kredyt pomostowy
 • kredyt płatniczy
 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt zabezpieczony hipoteką
 • kredyt preferencyjny
 • kredyt na oświadczenie
 • kredyt samochodowy.

Ile zyskujemy na kredytach dla firm?

Kredyt dla firm daje wiele możliwości finansowych, między innymi:

 • utrzymanie płynności finansowej w firmie
 • poprawa zdolności finansowej firmy
 • odsetki od raty kredytu dla firm wliczane są w koszty podatkowe
 • odsetki od raty kredytu dla firm pomniejszają należny podatek VAT.

Jakie są zalety kredytu obrotowego?

Kredyt obrotowy jest najczęściej wybieranym rodzajem finansowania dla firm. Jest to najbardziej elastyczna forma kredytowa, która pozwala na zaciągnięcie kredytu, który firma może przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Najczęściej kredyt obrotowy dla firm przeznaczany jest na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością, takie jak: opłata należności i rachunków, wypłata pensji dla pracowników, bieżące inwestycje w firmie. Kredyt obrotowy udostępniany jest dla firm w dwóch formach:

 • kredyt w rachunku bieżącym
 • kredyt w rachunku kredytowym.

Jakie są zalety kredytu inwestycyjnego?

Główną zaletą kredytu inwestycyjnego jest możliwość wykonania ze środków kredytowych inwestycyjni w firmie. Taką inwestycją może być budowa nowej hali produkcyjnej lub remont budynków. Banki przy składaniu wniosku kredytowego wymagają przedstawienia między innymi biznesplanu oraz oszacowanie zysków i strat wprowadzanej inwestycji. Przy kredytach inwestycyjnych banki wymagają zabezpieczenia kredytu, które powinno stanowić 70-80 procent wartości inwestycji. 

Kto może zaciągnąć kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny pozwala na wprowadzenie innowacji technologicznych w firmie. Z kredytu korzysta głównie sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kredyt technologiczny zaciągany jest jednocześnie przy dofinansowaniu inwestycji. Środki z dofinansowania można przeznaczyć na spłatę kredytu technologicznego. Najczęściej kredyty technologiczne udzielane są ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Gospodarki.

Na czym polega kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy dla firm działa w połączeniu z dotacjami unijnymi. We wniosku kredytowym firma wykazuje, że na cel inwestycyjny została przyznana dotacja. Kredyt pozwala na rozpoczęcie prac do czasu wypłacenia dotacji. Kredyt pomostowy może być wypłacany jednorazowo lub w transzach, wszystko zależy od sposobu prowadzenia inwestycji w firmie. Kredyt można spłacić ze środków przyznanych w dotacji. 

Dla kogo kredyt płatniczy?

Kredyt płatniczy uruchamiany jest w rachunku bieżącym firmy w firmie debetu na koncie. Jego elastyczność polega na tym, że bieżące wpływy na konto firmowe pokrywają saldo zadłużenia. Przy kredycie płatniczym bank wyznacza minimalny oraz maksymalny zakres zadłużenia, a jego spłata wyznaczana jest zazwyczaj na 60 dni. Kredyt płatniczy pomaga firmom w utrzymaniu płynności finansowej. 

Na czym polega kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym dostępny jest dla firm z co najmniej 24 miesięcznym stażem. Środki kredytowe można wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Kredyt w rachunku bieżącym można odnowić w dowolnym momencie po warunkiem posiadania odpowiedniej zdolności finansowej przez firmę.

Jakie są zasady kredytu zabezpieczonego hipoteką?

Kredyt zabezpieczony hipoteką popularnie nazywany jest kredytem hipotecznym dla firm. W praktyce zaciągając kredyt zabezpieczony hipoteką bank udziela finansowania celowego na zakup nieruchomości, na które ustanawiane jest zabezpieczenie w firmie hipoteki (bank zostaje wpisany do księgi wieczystej jako wierzyciel). Zazwyczaj kredyt udzielany jest na okres do 180 miesięcy. 

Kto może skorzystać z kredytu preferencyjnego?

Kredyt preferencyjny udzielany jest na specjalnych zasadach, gdzie zdanie o przyznaniu finansowania w części leży po stronie ministerstwa. Najczęściej z kredytów preferencyjnych korzysta się przy realizacji dużych projektów takich jak np. popularne programy mieszkaniowe. Z kredytu preferencyjnego również mogą skorzystać nowe firmy, rolnicy oraz firmy poszkodowane w wyniku kataklizmu. 

Do kogo skierowany jest kredyt na oświadczenie?

Kredyt na oświadczenie skierowany jest do wąskiej grupy, między innymi do branży medycznej, prawniczej oraz naukowej. Kredyt dostępny jest poprzez przedłożenie oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów. Kredyt dostępny jest przy uproszczonej procedurze, gdzie bank nie wymaga przedstawiania szczegółów dokumentacji finansowej. 

Jakie są zasady kredytu samochodowego?

Kredyt samochodowy dostępny jest zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Jest kredytem celowym, gdzie zabezpieczeniem jest nabywany samochód. Przy kredycie samochodowym bank może wymagać wniesienia wkładu własnego. Przy kredycie właścicielem samochodu jest kredytobiorca, bank natomiast zostaje wpisany do karty pojazdu jako współkredytobiorca.