Leasing dla firm

Rodzaje leasingu

Na czym polega leasing?

Leasing to jedna z form finansowania zewnętrznego, z której obecnie najczęściej korzystają firmy. Leasingobiorcy nie wymagają przedstawiania szczegółowej dokumentacji finansowej, a leasing dostępny jest na uproszczonych zasadach. Na korzyść leasingu przemawiają głównie korzyści płynące z możliwości odliczenia leasingu od kosztów podatkowych. 

Na czym polega oplata wstępna przy leasingu?

Decydując się na leasing należy pamiętać, że leasingodawca wymaga wniesienia opłaty wstępnej, może ona wynieść od 1 procenta do 45 procent wartości początkowej przedmiotu leasingu. Należy pamiętać, że im wyższa opłata wstępna tym niżesze raty leasingowe. 

Jakie są rodzaje leasingu?

Do rodzajów leasingu zaliczamy:

  • leasing operacyjny
  • leasing finansowy
  • leasing nieruchomości
  • leasing konsumencki
  • pożyczka leasingowa.

Jak przy leasingu wygląda kwestia własności?

Przy leasingu właścicielem leasingowanego przedmiotu pozostaje firma leasingowa. Prawo własności przechodzi na leasingobiorcę dopiero po zakończeniu umowy leasingowej.

Na czym polega leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to najczęściej wybierany rodzaj leasingu. Jego dużym atutem są duże możliwości odliczenia od kosztów podatkowych. Leasingobiorca ma prawo do odliczenia od kosztów podatkowych zarówno części odsetkowej, jak części kapitałowej raty leasingowej. Ponadto leasingobiorca nie prowadzi odpisów amortyzacyjnych, pozostają one po stronie firmy leasingowej. Wykup przedmiotu możliwy jest dopiero po zakończeniu umowy leasingowej. 

Na czym polega leasing finansowy?

Leasing finansowy bardzo często porównywany jest do zakupów na raty, ponieważ ostatnia rata leasingu stanowi wykup pojazdu leasingowanego. Przy leasingu finansowym do kosztów podatkowych leasingobiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Dodatkowo leasingobiorca upoważniony jest do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych.

Na czym polega leasing konsumencki?

Leasing konsumencki skierowany jest do osób nie prowadzących działalności gospodarczej. 

Na czym polega leasing nieruchomości?

Leasing nieruchomości pozwala na wyleasingowanie nieruchomości, która stanowi przedmiot leasingu. Przy leasingu nieruchomości, jak przy innych rodzajach leasingu leasingodawca przekazuje przedmiot do użytkowania leasingobiorcy. Koszty leasingu nieruchomości to przede wszystkim opłata wstępna, raty leasingowe i opłata za wykup przedmiotu. 

Dla kogo jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa porównywana jest do kredytu, jednak udziela jej firma leasingowa, a nie bank. Pożyczka leasingowa udzielana jest przy uproszczonej procedurze, dzięki leasingodawca nie wymaga przedstawiania szeregu zabezpieczeń. Środki z pożyczki należy przeznaczyć na zakup środków trwałych np. samochodu firmowego. Leasingobiorca nie ma możliwości sfinansowania ze środków pożyczki finansowej bieżących wydatków firmy czy przeprowadzenie remontu.