kredyt samochodowy

Największym problemem z uzyskaniem finansowania dla nowych działalności gospodarczych jest brak odpowiedniej płynności finansowej lub krótki staż na rynku. Znacznie inne zasady finansowania dają firmy leasingowe, gdzie leasing dla nowych działalności udostępnianych jest w procedurze uproszczonej.

Jakie są zalety leasingu dla nowych działalności?

Leasing pozwala na prowadzenie odpisów podatkowych. W kosztach uzyskania przychodu wykazujemy cała ratę leasingową wraz z opłatą wstępną przy leasingu operacyjnym. Natomiast przy leasingu finansowym zaliczamy część odsetkową oraz prowadzimy odpisy amortyzacyjne.

Większość firm leasingowych oferuje już leasing od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to oferta skierowana głównie do branży medycznej. Natomiast po 6 miesiącach prowadzenia firmy pozostałe branże mogą starać się o leasing przedmiotów.

Dla kogo uproszczona procedura leasingu?

Wiele branż uprzywilejowanych może liczyć na uproszczoną procedurę leasingu, gdzie nie jest wymagane przedstawianie szczegółowego zestawienia finansowego. Tak zwany leasing w uproszczonej procedurze dostępny jest dla takich branż jak:

 • medycyna

 • prawnicy

 • architekci

 • biura rachunkowe.

Uproszczona procedura leasingu uzależniona jest od wartości oraz rodzaju leasingowanego przedmiotu. Minimalny okres prowadzonej działalności wymagany jest przy leasingu:

 • samochodów do 3,5 tony

 • wózki widłowe

 • sprzęt medyczny

 • maszyny i urządzenia budowlane oraz rolne

 • sprzęt o niewielkiej wartości (np. biurowy).

Jakie formalności należy spełnić przy leasingu?

Firmy leasingowe wymagają głównie przedstawienia dokumentacji prawnej firmy oraz finansowej. Do formalności prawnych należy przedłożenie:

 • jednoosobowe działalności gospodarcze – wypisu z CEIDG

 • spółki cywilne – wypis z CEIDG oraz umowę spółki

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz inne formy prawne – odpis z KRS oraz umowa spółki.

Umowy spółek zawierane są w formie aktu notarialnego.

Do formalności finansowych należy przedłożenie:

 • uproszczona księgowość – KPiR lub uproszczonej informacji finansowej

 • ryczałtowcy – wydruk z ewidencji przychodów lub deklaracja podatku VAT

 • karta podatkowa – decyzja naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej

 • pełna księgowość – bilans oraz rachunek zysków i strat.

Bez względu na stan prawny prowadzonej działalności oraz podstawę opodatkowania firmy starające się o leasing zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z ZUS oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach.

Jeśli jesteś zainteresowany/a leasingiem zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *