Kredyt dla firm z gwarancją BGK

kredyt dla firm z gwarancją BGK

Jest o co walczyć, ponieważ kredyt dla firm z gwarancją BGK opiewa na łączna kwotę 525 mln złotych, a tym samym daje możliwość rozwoju wielu młodym firmom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Środki uruchamiane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój pozwalają na rozpoczęcie nowych prac badawczo – rozwojowych oraz na dofinansowanie już istniejących. W sumie do projektu Banku Gospodarstwa Krajowego dołączyło ponad 10 banków.

Na jakich zasadach dostępny będzie kredyt dla firm z gwarancją BGK?

Banki, które przystąpiły do realizacji programu gwarancyjnego dla firm z sektora MŚP nie będą pobierały dodatkowej prowizji za udzielenie kredytu dla firmy z gwarancją BGK. Środki dostępne będą dla firm, które wdrążyły lub planują wdrążyć innowacje technologiczne.

Środki z kredytu dla firm z gwarancją BGK będą przeznaczone na sfinansowanie 80 proc. inwestycji. Oznacza to, że firma będzie zobowiązana do wniesienia wkładu własnego w postaci 20 proc. Dodatkowo jeden przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z gwarancji tylko do 10 mln złotych, a cały okres kredytowy można rozłożyć na 20 lat.

Dla kogo kredyt dla firm z gwarancją BGK?

Z kredytu dla firm na innowacje będą mogły korzystać te firmy, które planują lub już są na etapie wdrążania prac badawczych nad projektami innowacji technologicznych.

Warunkiem uzyskania gwarancji BGK będzie spełnienie jednego z kilkunastu kryteriów, między innymi stworzenie działu badwaczo-rozwojowego, który będzie wchodził w struktury firmy lub firma, która posiada prawo do wynalazku objętego ochroną patentową.

Kredyt dla firm z gwarancją BGK będzie wypłacany już od drugiej połowy bieżącego roku.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem kredytu dla firmy zapraszamy do kontaktu.