Kredyt obrotowy dla firm – jak to działa?

kredyt obrotowy dla firm

Bieżąca działalność firmy jest wymagająca, zwłaszcza pod względem finansowym. Możliwość korzystania z kredytów obrotowych pozwala na poprawę wydolności finansowej firmy. Przyjrzyjmy się bliżej kredytowi obrotowemu, który można przeznaczyć na bieżącą działalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy to narzędzie finansowe wykorzystywane głównie w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Pozwala na zaspokojenie bieżących potrzeb firmy. Ze środków kredytowych możemy sfinansować zakup towarów, środków niezbędnych do produkcji, opłacić faktury lub wypłacić pensje pracowników.

W wielu przypadkach kredyt obrotowy pozwala małym firmom przetrwać kryzys i poprawić płynność finansową.

W jaki sposób uzyskać kredyt obrotowy dla firm?

Warunkiem uzyskania kredytu obrotowego jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Bank oblicza ja na podstawie przedstawianych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa. Dla banku najistotniejsze jest, aby klient nie generował strat, ani nie posiadał zadłużeń w spłacie innych zobowiązań.

Wysokość udzielanej kwoty kredytu obrotowego jest również uzależniona od stażu danej firmy. Bez wątpienia im większy staż i lepsza płynność finansowa, tym wyższa kwota kredytu. Kredyty dla firm wymagają ustanowienia zabezpieczenia, którym może być zastaw na nieruchomości lub weksel in blanco.

W jaki sposób udzielany jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy dla firm udzielany jest na dwóch zasadach, w rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. W pierwszej opcji jest on przyznawany na okres około jednego roku, chociaż banki udzielają również na dłuższe okresy spłaty.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wymaga utworzenia konta firmowego, w ramach którego zostaje udostępniony limit środków kredytowych. Najczęściej kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest w obecnie posiadanym rachunku, dzięki czemu jest on spłacany przez bieżące wpływy na konto. Przy tego typu rozwiązaniu kredytowym bank nie będzie od nas wymagał przedstawienia każdorazowo oświadczenia na, co będą przeznaczone środki kredytowe.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym działa na nieco innych zasadach niż kredyt w rachunku bieżącym. Główną różnicą jest to, że przedsiębiorca wnioskujący o kredyt w rachunku kredytowym zobowiązany jest do przedstawienia biznesplanu, w którym opisano szczegółowo przeznaczenie środków kredytowych. Środki kredytowe można wykorzystać wyłącznie na cel wskazany we wniosku. Spłata kredytu dla firm w rachunku kredytowym odbywać się może w dwóch opcjach, w transzach lub jednorazowo.

Jeśli jesteś zainteresowany kredytem dla firm zapraszamy do kontaktu.