Leasing dla firm

leasing dla firm

Leasing dla firm to elastyczna forma finansowania nie tylko samochodów, ale również innych pojazdów czy maszyn i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Najpopularniejszym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny, ale nie zapominajmy, że leasing finansowy również daje wiele korzyści podatkowych leasingobiorcy. Poniżej kilka zalet leasingu dla firm.

Leasing operacyjny a leasing finansowy

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

– właścicielem leasingowanego przedmiotu pozostaje leasingodawca

– leasingobiorca uprawniony jest do użytkowania leasingowanego przedmiotu na zasadach określonych w umowie leasingowej

– wykup przedmiotu następuje po zakończeniu umowy leasingowej

– w kosztach podatkowych leasingobiorca odlicza całą ratę kredytową (część odsetkową oraz kapitałową)

– leasingobiorca nie ma możliwości prowadzenia odpisów amortyzacyjnych

– podatek VAT wliczany jest do rat leasingowych

– właścicielem leasingowanego przedmiotu pozostaje leasingodawca

– leasingobiorca uprawniony jest do użytkowania leasingowanego przedmiotu na zasadach określonych w umowie leasingowej

– wykup przedmiotu stanowi ostatnia rata leasingu

– w kosztach podatkowych leasingobiorca odlicza część odsetkową raty leasingowej

– leasingobiorca prowadzi odpisy amortyzacyjne

– podatek VAT opłacany jest przez leasingobiorcę na początku trwania umowy leasingowej

W jaki sposób wyliczana jest zdolność finansowa leasingobiorcy?

Większość leasingodawców udziela leasingu na uproszczonych zasadach. Oznacza to, że zdolność leasingowa obliczana jest na podstawie podstawowych dokumentów finansowych. Zazwyczaj leasingodawca przy wyliczeniach uwzględnia przychód firmy.

Leasingobiorca musi się liczyć z opłata wstępna przy leasingu, która może wynosić od 1 procent do 45 procent w zależności od sytuacji finansowej firmy. Im wyższa opłata wstępna tym mniejsze raty leasingowe.

Jeśli jesteś zainteresowany/a leasingiem zapraszamy do kontaktu.