Jednolity podatek dla przedsiębiorców

Jednolity podatek dla przedsiebiorców

Jednolity podatek dla przedsiębiorców ma za zadanie połączyć dwa podatki, mianowicie składki ZUS oraz składki Narodowego Funduszu Zdrowia. Ujednolicenie podatków jest konsekwencja zmian jakie były wprowadzane w ostatnich latach w ordynacji podatkowej. Nowelizacja ma zlikwidować ulgę podatkową oraz wprowadzić wyższą kwotę wolną od podatku.

Nowela ustawy o administracji podatkowej wprowadza jednolity podatek dla przedsiębiorców

Na razie podano do wiadomości jedynie projekt noweli, szczegóły mamy poznać przed upływem miesiąca. Wstępnie wiadomo, że jednolity podatek dla przedsiębiorców ma objąć swoim zasięgiem PIT, składki ZUS i NFZ.

Przed wprowadzeniem jednolitego podatku musi dojść do zmiany ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy ubezpieczeń społecznych. Bez wyraźnych zmian w przepływie danych między ZUS a NFZ nie będzie możliwa likwidacja trzech składek na poczet jednolitej daniny.

Ponadto nowelizacje ustaw mają na celu umożliwienie wyliczenia ponownych składek do jakich zobowiązani będą przedsiębiorcy. Bez tych wyliczeń nie będzie możliwe nowe naliczenie jednolitej składki podatkowej.

Cele reformy podatkowej

Reforma podatkowa ma za zadanie w rzeczywisty sposób zmienić podejście do podatków w naszym kraju. Zmiany dotyczą trzech etapów, mianowicie:

  • likwidację podatku degresywnego, czyli rodzaju zmienne stawki podatkowej, która wyrażana jest za pomocą procentów;

  • zwiększyć kwotę wolną od podatku dla osób najmniej zarabiających;

  • uprościć podatek związany z obciążeniami działalności gospodarczej.

Według ekspertów obecna składka społeczna zbyt mocno obciąża przedsiębiorców. Po nowelizacji poziom składki zostanie obniżony do takiej wysokości, aby bez problemów mogły ją udźwignąć przedsiębiorstwa.

Do tej pory ulga podatkowa przysługiwała jedynie młodym przedsiębiorcom przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności. Wysoka składka społeczna powodowała, że po upływie 2 lat przedsiębiorstwa, albo zawieszały swoja działalność całkowicie lub na pewien okres. Nowelizacja ustawy ma wyeliminować takie zachowania i skłonić przedsiębiorców do kontynuowania działalności.

Nowelizacja ustawy ma wejść w życie dopiero w styczniu 2018 roku, jednakże wprowadzi spore ułatwienia dla przedsiębiorców. Ponadto podwyższenie kwoty wolnej od podatku ma obowiązywać do kwoty 8 tys. zł.