likwidacja firmy

Ilu z nas zakładało działalność gospodarczą, a później odwieszało ją na wieszak. Okazuje się, że zawieszona działalność gospodarcza po pewnym czasie jest likwidowana. Nie zwalnia to jednak właściciela działalności do rozliczenia firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Sprawdź, jak prawidłowo zamknąć firmę.

Jak zlikwidować firmę?

Krok pierwszy wyrejestruj firmę z CEIDG oraz z ZUS

Likwidacja firmy powinna być uporządkowana, aby w przyszłości nie okazało się, że musimy z tego tytułu ponieść konsekwencje. Krokiem pierwszym jest wypełnienie wniosku z CEIDG – 1, w którym zawarte są informacje o likwidacji firmy. Ustawodawca przewiduje, że mamy 7 dni na złożenie wniosku od dnia zawieszenia działalności.

Zastanawiasz się, w jaki sposób złożyć wniosek o likwidację firmy w CEIDG? Najpopularniejszy sposób to forma papierowa. Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy dla zarejestrowanej firmy. Innym sposobem jest przesłanie wniosku za pośrednictwem platformy internetowej CEIDG, gdzie należy poświadczyć wniosek certyfikowanym podpisem elektronicznym. Można także wysłać wypełniony wniosek za pośrednictwem poczty, warunkiem jest, aby podpis był poświadczony notarialnie. Nastąpi wykreślenie REGON firmy.

W jaki sposób zgłosić likwidację firmy w Urzędzie Skarbowym?

Jeśli firma była płatnikiem podatku VAT, to zobowiązana jest do złożenia wniosku o VAT-Z. Płatnicy VAT zobowiązani są do przeprowadzenia spisu z natury, czyli dokonania tzw. remanentu firmy. Przed jego dokonaniem mamy tydzień, aby złożyć zawiadomienie w Urzędzie skarbowym o jego przeprowadzeniu.

W wykazie majątku firmy należy uwzględnić środki trwałe oraz towary i surowce, jakimi firma handlowała. W spisie wykazujemy wszystkie środki, które pozostawały w użyciu firmy od co najmniej 12 miesięcy. Dokonany spis pozwoli na ustalenie, jaki podatek VAT zobowiązana jest firma uiścić w związku z likwidacją firmy. Kwota podatku wykazywana jest w ostatnim zeznaniu PIT. Na jego złożenie przedsiębiorca ma 2 miesiące.

Istotną kwestią jest, że jeśli firma posiadała majątek o wartości niższej niż 3,5 tys. złotych, to nie musi go ona wykazywać we spisie środków trwałych.

Co powinien zawierać spis majątku firmy?

Prawidłowo przeprowadzony spis majątku firmy pomoże nam określić w jakiej wysokości należy uiścić podatek VAT. Spis powinien zawierać trzy główne punkty, mianowicie:

  • nazwę majątku firmy (datę nabycia i wartość początkową)

  • kwota wydatków w związku z nabyciem środka trwałego oraz koszty uzyskania przychodu z tego tytułu

  • metody amortyzacji danego środka trwałego oraz suma dokonany wszystkich odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacenia podatku VAT, jednak powinien pamiętać o podatku dochodowym, który wystąpi w chwili spieniężenia majątku firmy z tytułu likwidacji firmy. Odliczyć należy część niepodlegającą amortyzacji. Po odliczeniu otrzymamy podstawę, od której należy odliczyć podatek dochodowy. Wyjątkiem od opłacenia podatku dochodowego jest fakt, że od dnia likwidacji firmy do dnia sprzedaży majątku upłynęło 72 miesiące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *