Powstanie policja skarbowa

policja skarbowa

Policja skarbowa będzie połączeniem urzędów skarbowych i urzędów celnych. Nie bez przyczyny nazwany został policją skarbową, która zostanie wyposażone w szereg nowych narzędzi. Nowy urząd wprowadza ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, jest to kontynuacja polityki uszczelniania ordynacji podatkowej w Polsce.

W jakie narzędzia zostanie wyposażona policja skarbowa?

Ustawa o KAS nadaje tzw. policji skarbowej szereg uprawnień, między innymi będzie mogła żądać dowolnych dokumentów podatkowych. Kontrole prowadzone w przedsiębiorstwach nie powinny trwać dłużej niż 90 dni, jednak w ustawie zawarto pewne odstępstwa. Do głównych zadań KAS będzie należało ściganie przestępstw ściśle związanych z wystawianiem oraz posługiwaniem się tzw. pustymi fakturami. 

Ponadto urząd będzie mógł prowadzić dwie kontrole firmy jednocześnie. Oznacza to, że wszelkie wnioski przedsiębiorców o zmniejszenie jednoczesnych kontroli w przedsiębiorstwach zostały oddalone.

Wprowadzenie nowej ustawy o administracji skarbowej znosi jednocześnie poprzednie przepisy mówiące o możliwości wypowiadania się przedłożeniem raportu poprzez urzędników kontrolujących. Tym samym od marca przedsiębiorca nie będzie mógł zabierać głosu w sprawie prowadzonej kontroli do czasu wydania raportu w tej sprawie.

Nie będzie możliwości odwołania się do urzędu drugiej instancji, ponieważ przestaje on istnieć, odwoływać można się wyłącznie do urzędu wydającego decyzję.

Z czym będzie walczyć Komisja Administracji Skarbowej?

Już od kilku miesięcy daje się zaobserwować spore zmiany dotyczące polityki podatkowej. Nowe zmiany, jakie wchodzą w życie z dniem 1 marca br. mają za zadanie zlikwidować luki prawne dające możliwość obejścia obowiązujących do niedawna przepisów podatkowych, chodzi głównie o wyłudzenia podatku VAT.

Reforma skarbowa objęła swoim zasięgiem również kodeks karny, w którym znajdziemy nowy rodzaj wykroczenia związany z posługiwaniem się nielegalnymi fakturami. Nowe zmiany w kodeksie karny przewidują karę od 6 miesięcy do 25 lat więzienia. Skrócona zostanie również ścieżka procesowa, w poprzednich latach prokurator mógł wydać akt oskarżenia dopiero gdy poprzednie instancje czyli urząd skarbowy, sąd administracyjny wydadzą swoje orzeczenia, teraz prokurator może od razu skierować sprawę na ścieżkę sądową, bez wątpienia skraca to znacznie okres oczekiwania na wyrok.