Zmiany w składkach ZUS dla małych firm

zus

ZUS dla małych przedsiębiorców do renowacji. Zakładanie firmy nie jest trudne, schody zaczynają się, gdy musimy opłacić pierwsze składki do ZUS dla firm. Sektor małych przedsiębiorstw jest dość mocno obciążony wysokościami składek ZUS. Jednak pojawiła się propozycja zmian w nowelizacji ustawy o wysokości składek ZUS. Według nowych zasad wysokość składek ZUS w 2018 roku będzie naliczana proporcjonalnie do wysokości osiąganych dochodów.

Ile wynosi składka ZUS?

Od niedawna istnieje ulga składkowa dla nowych firm, gdzie niska składka na ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje przez pierwsze dwa lata. Podstawa wymiaru składki ZUS przy minimalnym przychodzie na poziomie 2 tys. zł wynosi 812 zł, a należy jeszcze pamiętać o składce na Fundusz Pracy, która wynosi obecnie od podanych powyżej przychodów 64 zł.

Proporcjonalne wyliczenie składki ZUS ma zachęcić młode osoby do zakładania własnych działalności gospodarczych. Nie da się ukryć, że to właśnie wysokie składki powstrzymują wiele osób przed założeniem własnej firmy.

Proponowana ulga ma skorzystać aż 200 tys. firm. Oznacza to, że co jedenasta firma w Polsce będzie płaciła mniejsze składki społeczne.

Na jakich zasadach będzie naliczana nowa składka ZUS dla małych firm?

Zasada proporcjonalności naliczania wysokości składek ZUS ma zachęcić do większego zainteresowania zakładaniem własnych działalności gospodarczych. Ulga zakłada, że przy osiąganiu przychodów w wysokości 2 tys. zł miesięcznie po zmianach podstawa wymiaru składki ZUS będzie wynosiła 320 zł. Wszystkie naliczane składki na ubezpieczenie społeczne będą uzależnione od wysokości osiąganych przychodów.

Wyższe składki ZUS będą natomiast płacić przedsiębiorcy, których miesięczny przychód wynosi więcej niż 2,5 krotność minimalnej krajowej. W praktyce będzie to oznaczało, że wyższa składka na ubezpieczenie społeczne będzie naliczana od kwoty 5 tys. zł.

Składki ZUS dla przedsiębiorców po 2018 roku, kiedy to w życie wejdzie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będzie naliczana od wysokości uzyskanego przychodu. Tak duża zmiana spowoduje, że przedsiębiorcy zarabiający minimalną krajową nie będą już zobowiązani do oddawania 1/4 swoich rocznych dochodów na składki społeczne.

autor: Norbert Lenart