4 fakty o KAS, o których nie wiedziałeś

4 fakty o KAS

Krajowa Administracja Skarbowa ruszyła pełna parą i już niebawem możemy się spodziewać pierwszych jej efektów działania, mowa oczywiście o kontrolach. Podstawowa kwestia, która dotyczy KAS to zmiana uprawnień urzędników. Na podstawie wprowadzonej ustawy urzędy skarbowe połączyły się z urzędami celnymi. Połączenie urządów jest kontynuacja prowadzonej od miesięcy polityki uszczelniania ordynacji podatkowej. Działania KAS mają za zadanie poprawić skuteczność ściągania obowiązkowych podatków. Poniżej kilka faktów o KAS.

Uprawnienia KAS

Mogłoby się wydawać, że po połączeniu dwóch urzędów Krajowa Administracja Skarbowa będzie bardziej skondensowanym tworem urzędniczym. Po wejściu w życie nowej ustawy o KAS powołanych zostało z dniem 1 marca br. powstanie około 16 izb skarbowych, 400 urzędów oraz 204 oddziały celno-skarbowe.

Nadzór nad wspomnianymi urzędami będzie pełnił Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, natomiast urzędy będą wykonywać takie obowiązki jak:

  • pobór podatków

  • pobór należności celnych

  • pobór opłat oraz nad podatkowych należności budżetowych w tym egzekucję należności podatkowych

  • obsługa i pomoc podatnikom.

Kontrolę nad poszczególnymi urzędami będą sprawować naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnik celno -skarbowy. Ich kompetencje będą opierały się na kontroli celno-skarbowej, ustalaniu i określaniu podatków czy obejmowanie procedurami celnymi towarów.

Podatnicy będą mogli liczyć na wsparcie urzędników, których znajdą w 50 punktach skarbowych na terenie całego kraju. Punkty te będą się znajdowały w obecnych Urzędach Skarbowych.

Zasady kontrolowania podatników

Główna zmiana jaka zaszła w administracji skarbowej to zmniejszenie ilości kontroli podatkowych, nowe urzędy mają być znacznie skuteczniejsze, dzięki czemu podatnicy nie będą już nękani taką ilością kontroli jak w latach ubiegłych.

Nowe procedury mają zmniejszyć ilość wystawianych tzw. pustych faktur. Walka z rozszerzaniem się szarej strefy prowadzona jest od kilkunastu lat, natomiast nowe przepisy mają w znacznej mierze zawęzić obszar jej występowania. Urzędnicy wyposażeni w nowe urządzenia kontrolne oraz operacyjno-rozpoznawcze będą mięli więcej możliwości rozpoznania nieuczciwych podatników.

Poza narzędziami kontroli i zwalczania szarej strefy urzędnicy skarbowi w ramach KAS mają również zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa uczciwej konkurencji, ale jednocześnie zwiększyć wpływy do budżetu. Urzędnicy kontrolujący przedsiębiorców zobowiązani są do przestrzegania zasady domniemanej uczciwości podatnika.

Urzędnik jak policjant

Kolejnym faktem, o którym każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć to kontrole z zaskoczenie. Do niedawna urzędnicy planujący kontrolę w danej firmie zobowiązani byli do uprzedzenia przedsiębiorcy o takiej kontroli, natomiast z dniem 1 marca 2017 roku kontrole w firmach nie muszą być już zapowiadane.

Ustawa o KAS daje prawo do wszczęcia kontroli na podstawie upoważnienia z urzędu. Oznacza to, że w dniu wydania decyzji o wszczęciu kontroli urzędnik jest zobowiązany do jej przeprowadzenia. Urzędnik skarbowy przed wszczęciem postępowania kontrolnego jest zobowiązany do okazania legitymacji urzędowej.

Ustawa o KAS reguluje również terminy trwania kontroli skarbowych w firmach. Po zmianach kontrole powinny się odbywać bez zbędnej zwłoki, a tym samym ich termin trwania nie powinien być dłuższy niż 12 tygodni. W sytuacjach, gdyby bez uzasadnienia kontrola została przedłużona o kolejne dni podatnik, u którego odbywa się kontrola ma prawo do złożenia odwołania do urzędu kontrolującego.

Instancja odwoławcza KAS

W związku z tym, że KAS ma prawo do niezapowiedzianych kontroli w firmach, przedsiębiorcom przysługuje prawo złożenia korekty deklaracji. Termin jakim objęty jest podatnik na złożenie korekty to 14 dni od dnia otrzymania dokumentu stwierdzającego wykonanie kontroli celno-skarbowej. Termin podany w ustawie jest terminem nie przekraczalnym. Oznacza to, że złożenie korekty deklaracji po określonym terminie nie wywoła skutków prawnych.

Jedyna instytucja odwoławczą od decyzji wydanej przez urząd kontrolujący, czyli urząd celno-skarbowy do naczelnika urzędu celno-skarbowego. Nadal obowiązuje zasada dwuinstancyjności w drodze odwołań od organów kontrolujących.