Ubezpieczenie chorobowe po nowemu

podatki

Styczeń to miesiąc wchodzących w życie zmian. Od przyszłego roku na nowych zasadach będzie wypłacane ubezpieczenie chorobowe. Nowa ustawa regulująca wypłatę świadczeń chorobowych ma za zadanie zmniejszenie zadłużenia z tytułu nie opłaconych składek zdrowotnych.

W jaki sposób będzie wypłacane ubezpieczenie chorobowe?

Osoby posiadające zadłużenie w składkach ubezpieczeniowych będą zobowiązane do jak najszybszego ich uregulowania. Od 1 stycznia 2018 roku za nim zostanie wypłacone ubezpieczenie chorobowe zostaną pokryte wszelkie zaległości. Sprawa dotyczy głównie ubezpieczeń dobrowolnych.

Jeśli posiadasz zaległości w ubezpieczeniu chorobowym opłacając składkę zostanie ona skierowana na uregulowanie zaległości wraz z odsetkami. Po opłaceniu zaległości może się okazać, że zabrakło środków na opłacenie bieżącej składki ubezpieczeniowej.

Sprawy komplikują się w momencie kiedy chcemy przejść na zwolnienie, a nasze składki ubezpieczeniowe nie były wystarczająco opłacone. W tym przypadku ubezpieczenie chorobowe nie zostanie wypłacone.

W jaki sposób uregulować zadłużenie w składkach ubezpieczeniowych?

Jeśli posiadasz niewielkie zadłużenie to najlepiej uregulować je jednorazowo. Jednak ZUS daje możliwość rozłożenia zaległości na raty. Warto udać się do urzędu w sprawie omówienia zaległości w składkach ubezpieczeniowych i znalezienia rozwiązania, aby nasz dług się nie powiększał.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku poza nowymi regulacjami związanymi z dłużnikami w składkach chorobowych wchodzą w życie przepisy regulujące przelewy do ZUS. Opłacanie składek będzie wygodniejsze, ponieważ wszelkie opłaty będziemy wykonywać za pomocą jednego przelewu do ZUS.

Przelew zdefiniowany będzie zawierał łączna sumę składek, czyli składki społecznej, zdrowotnej, funduszu pracy oraz fundusz świadczeń gwarantowanych i fundusz pomostowy. Wpłacone składki pokryją w pierwszej kolejności zadłużenie płatnika, a na końcu uregulują bieżące świadczenia. Tym samym może zabraknąć środków z przelewu na uregulowanie wszystkich ubezpieczeń. Dlatego tak ważny jest kontakt z doradcą ZUS w celu uregulowania zadłużenia.