Faktoring dla firm

Rodzaje faktoringu dla firm

Jakie są najpopularniejsze rodzaje faktoringu dla firm?

Faktoring dla firm - Rodzaje faktoringu:

  • faktoring pełny (faktoring bez regresu)
  • faktoring niepełny (faktoring regresowy)
  • faktoring mieszany.

Do najpopularniejszych rodzajów faktoringu zaliczamy:

  • faktoring pełny (faktoring bez regresu)
  • faktoring niepełny (faktoring regresowy)
  • faktoring mieszany. 

Na czym polega faktoring pełny?

Faktoring pełny zwany faktoringiem bez regresu wymaga ustanowienia cesji wierzytelności już podczas podpisywania umowy faktoringowej. Faktor przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności podmiotu lub osoby fizycznej, która zobowiązana jest do uregulowania należności. 

Na czym polega faktoring niepełny?

Faktoring niepełny zwany regresowym nie wymaga od faktora ponoszenia ryzyka związanego z niewypłacalnością przez dłużnika.  

Na czym polega faktoring mieszany?

Faktoring mieszany to połączenie faktoringu pełnego oraz niepełnego. Faktor może przyjąć na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika, ale w określonej kwocie. W przypadku braku wypłacalności dłużnika należną część faktorowi wypłaci firma korzystająca z faktoringu.