Konta firmowe do wglądu Krajowej Administracji Skarbowej

Konta firmowe pod lupą KAS

Konta firmowe pod lupą Urzędów Skarbowych. Nowe zmiany, jakie mają wejść w życie od września, dotkną aż 80 tysięcy firm w Polsce. Projekt zmiany ordynacji podatkowej jest konsekwencją utworzenia nowego organu, który ma stać na straży ściągalności podatków. Wprowadzane zmiany mają za zadanie zwiększyć wpływy do budżetu. Konta firmowe będą raportowane przez bank i przesyłane do KAS. 

Jakie są cele przesyłania pliku kontrolnego z konta firmowego?

Od 1 września bieżącego roku banki będą zobowiązane do codziennego przesyłania raportu wyciągu z konta firmy. Krajowa Administracja Skarbowa będzie miała za zadanie prześwietlić wpływy i wypływy z konta firmowego.

Na wyciągach bankowych widnieją wszystkie transakcje przeprowadzane przez firmy. Rozliczanie z dokonanych opłat ma za zadanie ograniczyć rozszerzanie się szarej strefy, a tym samym zwiększyć wpływy do budżetu o kilkanaście miliardów złotych.

Zmiany w ordynacji podatkowej dotyczą zarówno plików z wyciągami z kont firmowych, jak i dotyczą podatku VAT czy Centralnego Rejestru Faktur. Zmiany dotkną głównie większych przedsiębiorców, firmy w Szczecinie czy innym mniejszym mieście o zasięgu lokalnym, które ani nie osiągają wysokich dochodów, ani nie mają rozwiniętego szczebla kadrowego, nie będą zobowiązane do ujawniania wyciągów z konta firmowych.

Rejestr kont firmowych

Konta firmowe, których firm będą raportowane przez banki?

Wprowadzane zmiany nie dotkną swoim zasięgiem mikro-przedsiębiorców. Firmy, które są zobowiązane do raportowania wyciągów z konta firmowego to głównie rozwinięte przedsiębiorstwa.

Konta firmowe będą przeglądane w przypadku firm zatrudniających więcej niż 10 pracowników lub osiągające dochody powyżej 2 mln złotych rocznie.

Jakie są zadania Krajowej Administracji Skarbowej?

Krajowa Administracja Skarbowa została powołana w celu przeciwdziałania szerzącej się szarej strefie. Powstała z połączenia Urzędów Celnych i Urzędów Skarbowych. Jej zadaniem jest pobór podatków oraz pomoc podatnikom.

Konsekwencją wprowadzenia nowej ordynacji podatkowej jest wysyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego od 25 lutego br. Jedna jego część odpowiada za ewidencję podatku VAT, natomiast druga za struktury wysyłane na żądanie. Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym przeczytacie tutaj.